Mihaela Gheorghe

Informații de contact
+40762686553
mihaela@dobrinescudobrev.ro

Am absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 2013, cu lucrarea de licență, „Regimul juridic al personalului didactic din învățământul preuniversitar”, în dreptul muncii.

Ulterior absolvirii facultății, în anul 2014, am devenit avocat pledant, ariile mele de practică fiind dreptul civil, dreptul muncii, dreptul urbanismului și dreptul afacerilor.

Preocupată constant de propria perfecționare, în anul 2015, am avut oportunitatea de a colabora la redactarea unei lucrări, „Manualul directorului de școală”, Ed. Paralela 45, care potrivit referentului prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, „se constituie într-un referențial privind exigențele axiologice, strategice, metodologice și legislative ale managementului educațional operativ”.

Rapid integrată în colectivul Dobrinescu Dobrev SCA, am învățat că lipsa oricărui compromis profesional, analiza și propunerea unor strategii și soluții de ieșire din conflict, realiste pentru client, constituie obiectivul prioritar pentru atingerea scopurilor clienților.

Experiența anterioară
2015-2018: Cabinet de avocat ”Laura Stănescu”, (avocatură pledantă și consultanță de dreptul muncii)
2014-2015: Murar și Asociații SCA, (litigii civile și consultanță)

Educație
2014-2016: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
2009-2013: Facultatea de Drept, Universitatea din București
2005-2009: Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir”, Onești