Mihaela Enache


Mihaela Enache

Informaţii de contact
av_mihaela_enache@yahoo.com
+40751784943

Educaţie şi formare
2012-2014: Master “Asistenţa juridică a întreprinderii”- Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Piteşti.
2012-2013: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Bucureşti.
2011-2012: Master  “Instituţii Judiciare şi Profesii liberale”, Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureş.
2007-2011: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Piteşti, specializarea Drept.
2008-2009: Stagiu Erasmus Faculté de Droit, Université Nancy 2, France
2003-2007: Colegiul Naţional Liceal “Zinca Golescu”, Piteşti, profil filologie

Experienţa
2014-prezent: avocat titular “Enache Elena Mihaela – Cabinet Avocat”.
2012: Avocat stagiar colaborator “Hodoş Miheţ şi Asociaţii” SPRL
2012-2013: Avocat stagiar colaborator “Oltean Claudia Jiana – Cabinet Avocat”
2011: Promovarea examenului de intrare în profesia de avocat, Baroul Bucureşti

Conferinţe şi manifestări ştiinţifice                                           

 1. Conferinţa Studenţească „Evoluţia statului şi a dreptului în perioada post-aderare” ediţia a III-a (16 mai 2010) – Piteşti cu lucrarea „Probleme actuale şi soluţii de viitor în materia nedemnităţii succesorale”.
 2. International Summer Law School “Afaceri Publice şi Private în Europa Globală”, Ediţia a III-a, Sighişoara ( 5-12 iulie 2010).
 3. Conferinţa Studenţească Internaţională “Afaceri publice şi private în Europa globală” – Ediţia a III-a. Instituţia contractelor – actualităţi şi perspective.- Târgu Mureş (noiembrie 2010) – cu lucrarea “Eroarea de drept – viciu de consimţământ. Analiză din perspectiva dreptului actual şi a Noului Cod civil”.
 4. Conferinţa Studenţească “Evoluţia statului şi a dreptului în perioada post-aderare”- ediţia a IV-a. Piteşti (mai 2011) cu lucrarea “Exercitarea şi apărarea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi obişnuită sau temporară. Regula unanimităţii”.
 5. International Summer Law School “Afaceri Publice şi Private în Europa Globală” cu tema “Metode alternative de soluţionare a conflictelor”, Ediţia a IV-a, Corbu Constanţa (15-22 iulie 2011), cu lucrarea Consideraţii generale cu privire la avantajele, promovarea, procedura şi executarea în domeniul medierii.
 6. “Conferinţa Internaţională Studenţească – Dreptul între economic şi politic– Fântânele, Beliş Cluj (7-11 decembrie 2011).” Cu articolul Reductibilitatea clauzei penale.
 7. CONSTANT 2012  Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu” 23-24 martie 2012 – ediţia a II-a, Bucureşti cu articolul  Consideraţii privind regimul juridic al proprietăţii comune pe cote-părţi obişnuite sau temporare în viziunea Noului cod civil. Atenuarea regulii unanimităţi
 8. International Summer Law School “Afaceri publice şi private în Europa globală” – Ediţia a V-a, Arcalia, Bistriţa Năsăud, cu articolul Raţiunea legiferării clauzelor abuzive.
 9. Şcoala de vară Leadership pentru atitudine organizată de asociaţia Liderjust         ( Sinaia, 24 august-31 august 2013)

III. ARTICOLE PUBLICATE

 1. „Probleme actuale şi soluţii de viitor în materia nedemnităţii succesorale”Elena Mihaela Enache, în volumul ”Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Evoluţia statului şi dreptului în perioada post-aderare” Ediţia a III-a Piteşti – 16 mai 2010”, Ed. Universităţii din Piteşti,  pp.62-72, ISBN 1844-7201.
 2. ” Garanţia de conformitate impusă de Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora”Elena Mihaela Enache, în “Afaceri Publice şi Private în Europa Globală ISLS Ediţia a III-a. Sighişoara 2010”, Ed. Universul Juridic,  pp. 107-115., ISBN 978-973-127-360-0.
 3. “Exercitarea şi apărarea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi obişnuită sautemporară. Regula unanimităţii”, Elena Mihaela Enache, în volumul ”Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Evoluţia statului şi dreptului în perioada post-aderare”Ediţia a IV-a Piteşti – mai 2011”, Ed. Universităţii din Piteşti,  ISSN 1844-7201.
 4. Consideraţii generale cu privire la avantajele, promovarea, procedura şi executarea îndomeniul medierii, Elena Mihaela Enache şi Diana Popescu în volumul “Afaceri Publice şi Private în Europa Globală. Metode alternative de soluţionare a conflictelor, Ediţia a IV-a, Corbu Constanţa”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2011, pp.158-164, ISSN 2257-6652.
 5. Reductibilitatea clauzei penaleElena Mihaela Enache, în “Conferinţa Internaţională Studenţească – Dreptul între economic şi politic– Fântânele, Beliş Cluj (7-11 decembrie 2011). pp. 72-77; acest articol a fost publicat într-o forma actualizată şi înRevista de note și studii juridice
 6. Consideraţii privind regimul juridic al proprietăţii comune pe cote-părţi obişnuite sau temporare în viziunea Noului cod civil. Atenuarea regulii unanimităţiiElena Mihaela Enache, în volumul “CONSTANT 2012  Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu” 23-24 martie 2012 – ediţia a II-a”, pp. 765-780, ISSN 2246-9214, ISSN-L 2246-9214; link:  Acest articol a fost publicat şi în Revista de note și studii juridice.
 7. Întreruperea prescripţiei extinctive potrivit art. 2539 alin. (2) teza a II-a N.C.civ. Aspecte de drept material şi procesualElena Mihaela Enache, în Revista de note și studii juridice
 8. Informarea privind medierea poate fi realizată direct de către instanţa de judecată. Aspecte practice ale procedurii de informare, Elena Mihaela Enache, în Revista de note juridice a site-ului www.juridice.ro;
 9. Societatea civilă de avocaţi vs. Societatea profesională de avocaţi. Propunere de lege ferenda, Elena Mihaela Enache, în Revista de note juridice a site-ului www.juridice.ro.