Mihaela Alexandru

Informații de contact
Tel.: +40 745 139 482
E-mail: mihaela.alexandru2009@gmail.com

Experiență profesională
2009-prezent: Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
1999-prezent: Formator Institutul Național al Magistraturii
1999-prezent: Formator Școala Națională de Grefieri
1999-2009: Judecător Curtea de Apel Brașov
1996-2010: Lector universitar dr. Universitatea George Barițiu Brașov
1989-1999: Judecător Ministerul Justiției -Tribunalul Brașov
1995-1998: Judecător Ministerul Justiției – Judecătoria Brașov
1994-1995: Judecător Ministerul Justiției – Judecătoria Brăila
1993-1994: Procuror Ministerul Public – Procuratura locală Brăila
1991-1993: Avocat Baroul de Avocați Brăila

Educație și formare
2002-2008: Universitatea din București, Facultatea de Drept, Diplomă de doctor în Drept, Drept penal, Participația penală
1987-1991: Universitatea din București, Facultatea de Drept, Diplomă de licențiat în Drept

Publicații

I. MONOGRAFII, CURSURI UNIVERSITARE şi CULEGERI DE PRACTICĂ JUDICIARĂ
– Drept penal internaţional (curs didactic) – Editura Omnia Uni SAST Braşov, 2008, (autor unic);
– Participaţia penală. Culegere de doctrină şi jurisprudenţă (monografie) – Editura Hamangiu SRL (acreditată CNCSIS), ISBN 978-973-1836-98-0, 362 pag., Bucureşti, 2008 (autor unic);
– Organizarea sistemului judiciar român (curs didactic) – Editura Omnia Uni SAST Braşov, 2006, 200 pag., ISBN 978-973-7938-78-7 (autor unic);
– Drept internaţional public (curs didactic) – Editura Omnia Uni SAST Braşov, 2004, ISBN 973-7938-27-5, (autor unic);
– Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2006 a Curţii de Apel Braşov – Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008 (coautor);
– Culegere de practică judiciară în materie penală a Curţii de Apel Braşov – Editura All Beck, Bucuresti, 2005 (coautor);
– Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Braşov pe anul 2001, în materie penală – Editura Lumina Lex, Bucureşti (coautor);
– Buletinul jurisprudenţei Curţii de Apel Braşov pe anul 2000, în materie penală – Editura Lumina Lex, Bucureşti (coautor);
– Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Braşov pe anul 1999 – Editura Lumina Lex, Bucureşti  (coautor);

II. ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
– Procedura disciplinară în reglementarea încă în vigoare şi cea modificată prin dispoziţiile Legii nr. 24/2012 – revista Consiliului Superior al Magistraturii “Justiția în actualitate” nr. 2/2011, ISSN 1843-4703;
– Considerații privind unele probleme practice din activitatea comisiilor de disciplină – revista Consiliului Superior al Magistraturii “Justiția în actualitate” nr. 1/2011, ISSN 1843-4703;
– Coautoratul la infracţiunile din culpă şi preaterintenţionate – Revista de comunicări ştiinţifice a Universităţii „George Bariţiu” Braşov, 2003, (coautor), ISBN 973-9478-96-4;
– Infracţiuni în cazul cărora coautoratul nu este posibil – Revista de comunicări ştiinţifice a Universităţii „George Bariţiu” Braşov, 2003, (coautor), ISBN 973-9478-96-4;
– Poate fi angajată răspunderea penală a persoanei juridice? – Revista de comunicări ştiinţifice a Universităţii „George Bariţiu” Braşov, 2003, (coautor), ISBN 973-9478-96-4;
– Aspecte privind Regulile Minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori ( Regulile de la Beijing) Revista de comunicări Ştiinţifice a Universităţii  „George Bariţiu”, 2003, (coautor), ISBN 973-9478-96-4;
– Aspecte generale privind Curtea Penală Internaţională – Revista de comunicări ştiinţifice a Universităţii “George Bariţiu” Braşov, 2003, (coautor), ISBN 973-9478-96-4;
– Delincvența juvenilă şi standardele internaţionale. Sistemul francez – Revista de Comunicări ştiinţifice a Universităţii „George Bariţiu” Braşov, 2003, (coautor), ISBN 973-9478-96-4;
– Durata măsurii reţinerii – Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov, 2002, (coautor), ISSN 1223-1282;
– Câteva reflecţii despre măsura administrativă a reţinerii prevăzută de art. 31 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române – Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov, 2002, (coautor);
– Câteva consideraţii privind prescripţia în dreptul penal român – Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov, 2002, (coautor);
– Extrădarea. Condiţii de acordare în lumina reglementărilor interne şi internaţionale – Volumul ˝Societatea şi Dreptul˝, Editura Omnia, Braşov, 2001, ISBN 973-9478-23-9;
– Reglementarea extrădării prin convenţiile internaţionale ratificate de România şi Legea nr. 296 din 18.06.2001 – Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov 2001, ISBN 973-9478-62-;
– Unele consideraţii asupra exceptării infracţiunii prevăzute de art. 182 alin.1 Cod penal de la beneficiul aplicării dispoziţiilor art. 81, 86/1 sau 86/7 Cod penal – Volumul ˝Societatea şi Dreptul˝, Editura Omnia, Braşov, 2001 (coautor), ISBN 973-9478-23-9;
– Câteva consideraţii privind modul de sesizare a instanţelor de control judiciar – Volumul ˝Societatea şi Dreptul˝, Editura Omnia, Braşov, 2001, ISBN 973-9478-23-9;
– Individualizarea judiciară a pedepselor în cazul participaţiei penale – Volumul ˝Societatea şi Dreptul˝, Editura Omnia, Braşov, 2001, ISBN 973-9478-23-9;
– Medierea judiciară, mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor – Editura Omnia UNI S.A.S.T., Braşov 2001, ISBN 973-9478-62-X.

Cursuri și seminarii de pregătire
– 11–13 octombrie 2010 –  Conferinţa regională cu tema „Lupta împotriva corupţiei şi etica în sistemul judiciar” – Belgrad, Serbia;
– Iunie 2010 – Proiectul „Creşterea eficienţei sistemului de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor” – „Twinning project between Romania and Spain” – Bucureşti, România;
– Decembrie 2007 – Reţeaua Europeană de Formare Judiciară – Programul „schimb de magistraţi” – stagiu de două săptămâni la Curtea de Apel din Liége, Belgia;
– Noiembrie, mai 2007 – în calitate de formator INM – RO 2005/IB/JH/03: „Twinning project between Romania and Austria” – trei seminarii de pregătire a judecătorilor şi procurorilor în domeniul cooperării judiciare în materie penală;
– 10–11 mai 2007 – „Using EU criminal justice instruments: mutual legal assistance and mutual recognition of judicial decisions in the EU” – Seminar privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – Barcelona, Spania;
– 26 martie 2007 – Colocviul cu tema „Spaţiul judiciar european în materie penală” – Paris, Franţa;
– 18–19 mai 2006 – Seminarul 2 de cooperare judiciară în materie penală, organizat în cadrul programului de asistenţă tehnică pentru România – Luxemburg: „Dezvoltarea capacităţii de pregătire în cadrul sistemului judiciar”, Bucureşti, România;
– 20–25 iunie 2005 – Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – Academia de pregătire a judecătorilor germani – Trier, Germania;
– 23–30 aprilie 2005 – „Study visit” în Franţa şi Olanda, în cadrul programului de formare a formatorilor – (Proiectul PHARE RO/02/IB/JH-10) – Strasbourg, Haga, Amsterdam;
– 21 februarie 2005 – Dreptul Uniunii Europene: Formator SNG în materia dreptului comunitar (Proiectul PHARE RO/02/IB/JH-10);
– 22–23 noiembrie 2004 – Cooperare judiciară internaţională în materie penală: formator INMBucureşti, România;
– 6–9 septembrie 2004 – Seminar de formare a formatorilor în domeniul cooperării judiciare internaţionale (I.N.M.), Bucureşti, România;
– 14–15 iunie 2004 – Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, reţeaua de corespondenţi locali – Sovata, România;
– 15–18 noiembrie 2002 – Seminar pentru practicienii dreptului penal privind Aplicarea Convenţiei O.N.U. împotriva criminalităţii organizate transnaţionale (T.O.C.) şi a Protocoalelor sale adiţionaleSinaia, România;
– 29–30 octombrie 2001 – Seminarul juridic româno-ungar privind Combaterea şi prevenirea corupţieiCluj-Napoca, România;
– 23–26 ianuarie 2001 – Seminarul privind Cooperarea judiciară internaţionalăBucureşti, România;
– Decembrie 2000 – Seminar de Drept Penal şi de Procedură Penală pentru procurori şi judecători din statele membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Wiesbaden / Frankfurt, Germania;
– Septembrie – Decembrie 1999 – Curs de Drept al DezvoltăriiRoma, Italia.

Varia
Limbi străine: franceză, engleză
Permis de conducere categoria B