Consilieri juridici, Contencios administrativ, Drept civil


Meda-Delia Sas

Informaţii de contact
meda_hin33@yahoo.com

Experienţa profesională
2018-prezent: Consilier juridic, Compania de apă Someș S.A., Cluj-Napoca
2012–2018: Şef serviciu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Cluj-Napoca
2004-2012: Director, Prefectura Judeţului Cluj, Cluj-Napoca
2002-2004: Şef serviciu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Cluj-Napoca
2000-2002: Consilier juridic, Prefectura Judeţului Cluj, Cluj-Napoca
2000: Consilier juridic, S.C. Moara Baciu S.A.
1998-2000: Jurist, S.C. Jackpot S.R.L./S.C. Globinstal S.R.L.

Educaţie şi formare
2004-2005: Master – Ştiinţe administrative, Universitatea „Babeş Bolyai”, Facultatea de Administraţie Publică, Cluj-Napoca
1992-1996: Licenţiat în ştiinţe juridice, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept, Cluj-Napoca

Varia
Limbi străine: Limba engleză, Limba franceză
Certificat ECDL