Matei Ciprian Graur

Matei-Ciprian Graur

Informații personale
data naşterii: 27 august 1988
locul naşterii: Deta, jud. Timiş

Experienţă profesională
2018-prezent: judecător în cadrul Judecătoriei Timișoara, Secția penală
2016-2018: judecător stagiar în cadrul Judecătoriei Ineu (jud. Arad)
2014-2016: auditor de justiţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii
2011-2014: avocat în cadrul Baroului Timiş

Educaţie şi formare
2018: doctor în drept cu lucrarea „Acțiunea penală – între oficialitate și oportunitate”
2014-prezent: doctorand în cadrul Facultăţii de Drept din Timişoara – Universitatea de Vest din Timişoara la disciplina drept procesual penal
2012-2014: masterand în cadrul Facultăţii de Drept din Timişoara – Universitatea de Vest din Timişoara la disciplina drept procesual penal cu lucrarea Evoluţia instituţiei recunoaşterii vinovăţiei în noua legislaţie penală
2007-2011: student în cadrul Facultăţii de Drept din Timişoara – Universitatea de Vest din Timişoara
2003-2007: Liceul Grigore Moisil din Timişoara

Articole publicate
– Graur, Matei-Ciprian, Limitări ale principiului aflării adevărului în noua legislaţie penală în Studii şi cercetări juridice europene – Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 7-a, Timişoara, 2015, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
– Graur, Matei-Ciprian, Principiul oportunităţii – renunţarea la urmărirea penală – modalitate de accelerare a procedurilor judiciare, Conferinţa internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal cu tema „Protecţia penală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, Iaşi, 5-8 noiembrie, 2015.
– Graur, Matei-Ciprian, Consideraţii asupra procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii,Revista Universul Juridic, Nr. 2, Februarie, 2016, disponibilă online la universuljuridic.ro, 27 august 2016.
– Graur, Matei-Ciprian, Loialitatea administrării probelor – cerinţă imperativă a principiului legalităţii acţiunii penale în Studii şi cercetări juridice europene – Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 8-a, Timişoara, 2016, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Alte conferinţe sau seminarii
Participant în calitate de judecător la seminarul cu tema „Insolvenţa persoanei fizice” desfăşurat la Curtea de Apel Timişoara în perioada 12-13 septembrie 2016.