Matei-Ciprian Graur


Experienţă profesională
2022 – prezent: Președintele Secției penale a Judecătoriei Timișoara
2018 – prezent: Cadru didactic asociat la disciplina Drept procesual penal. Partea generală, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
2022 – prezent: Cadru didactic asociat la disciplina Drept execuțional penal, Facultatea de Drept, Univesitatea de Vest din Timișoara
2021 – prezent: Reprezentant științific al Judecătoriei Timișoara
2020 – prezent: Membru ales în cadrul Colegiului de conducere al instanței, Judecătoria Timișoara
2019 – prezent: Purtător de cuvânt al instanței și coordonatorul Biroului de Informare și Relații Publice, Judecătoria Timișoara
2018 – prezent: Judecător definitiv, Judecătoria Timişoara (Secţia penală)
2018 – prezent: Judecător delegat Învățământ profesional judecători, Secția penală, Judecătoria Timișoara
2018 – prezent: Înlocuitor al Judecătorului de supraveghere a persoanelor private de libertate, delegat în cadrul Penitenciarului Timișoara, Judecătoria Timișoara
2016 – 2018: Judecător stagiar Judecătoria Ineu (judeţul Arad), Judecătoria Ineu (judeţul Arad)
2014 – 2018: Asistent doctorand la disciplina Drept procesual penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara
2014 – 2016: Auditor de justiţie Institutul Naţional al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii
2014: Avocat definitiv Baroul Timiş, Timişoara (România), Baroul Timiş, Timişoara (România)
2012 – 2014: Avocat stagiar Baroul Timiş, Timişoara (România), Baroul Timiş, Timişoara (România)

Educație și formare
2018: Doctorat: Acţiunea penală – între oficialitate şi oportunitate, (Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5644 din 30.12.2019)
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept
2014 – 2018: Doctorand – Ştiinţe penale, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept
2017: Promovarea examenului de capacitate organizat de Institutul Național al Magistraturii, numire funcția de judecător definitiv prin Decretul Președintelui României nr. 91/2018
2016: Absolvent al Institutului Național al Magistraturii, Promoția 2014-2016 ”Ion Deleanu”
2014: Promovarea examenului de admitere în cadrul Institutului Național al Magistraturii
2014: Promovarea examenului de definitivat în profesia de avocat şi finalizarea cursurilor de pregătire iniţială din cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2014: Absolvent la studiilor masterale – DREPT PENAL ŞI ŞTIINŢE PENALE Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept Lucrare de disertaţie – Evoluţia instituţiei recunoaşterii vinovăţiei în noua legislaţie penală
2012 – 2014: Studii masterale – specializarea DREPT PENAL ŞI ŞTIINŢE PENALE Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept, Timişoara (România)
2011: Promovarea examenului de admitere în profesia de avocat – Baroul Timiş
2007 – 2011: Studii de licenţă DREPT, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept, Timişoara (Romania)
2003 – 2007: Liceul „Grigore Moisil”, Timişoara (Romania)

Cărți
Graur, Matei-Ciprian, Acțiunea penală – între oficialitate și oportunitate, Ed. Hamangiu, București, 2019.

Articole/studii
Graur, Matei-Ciprian, Consideraţii asupra procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii, Revista Universul Juridic, Nr. 2, Februarie, 2016, disponibilă online la www.universuljuridic.ro, 27 august 2016.

Graur, Matei-Ciprian, Limitări ale principiului aflării adevărului – scurte consideraţii, Revista Themis, nr. 2/2016, Bucureşti, 2016, www.inm-lex.ro.

Ciopec Flaviu, Graur, Matei-Ciprian, De la procurorul militar la cel civil şi înapoi – o dilemă doctrinară de actualitate, Revista Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2017, p. 31-36.

Graur, Matei-Ciprian, The convict’s right to hope. Difficulties regarding the prejudice payment conditions in the matter of conditional release, Journal of Eastern-European Criminal Law, No. 2 – 2019, Ed. Universul Juridic, București, 2019.

Graur, Matei-Ciprian, Videoconference in criminal proceedings – between ideal and current social reality, Journal of Eastern-European Criminal Law, No. 1 – 2020, Ed. Universul Juridic, București, 2020.

Graur, Matei-Ciprian, Speaker în cadrul ECLIC International Scientific Conference “EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future”, TO CONTINUE OR TO GIVE UP THE PROSECUTION? CRIMINAL POLICY ASPECTS REGARDING THE PUBLIC INTEREST IN THE ROMANIAN PROCEEDINGS, 11 septembrie 2020, Osijek, Croația (online).

Graur, Matei-Ciprian, International Biennial Conference, 13th Edition, Timişoara, 6 – 7 November 2020 – Neexprimarea acordului de a presta muncă neremunerată în folosul comunității de către acuzat – de la drept la ”capcană procesuală” (The refusal to carry out unpaid work for the benefit of the community by the defendant – from right to procedural trap) publicat în Journal of Eastern-European Criminal Law, No. 1 – 2021, Ed. Universul Juridic, București, 2021.

Graur, Matei-Ciprian, Limitări ale principiului aflării adevărului în noua legislaţie penală în Studii şi cercetări juridice europene – Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 7-a, Timişoara, 2015, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

Graur, Matei-Ciprian, Loialitatea administrării probelor – cerinţă imperativă a principiului legalităţii acţiunii penale în Studii şi cercetări juridice europene – Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 8-a, Timişoara, 2016, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Graur, Matei-Ciprian, Între a se apăra şi a se autoacuza – o dilemă a inculpatului în procesul penal, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 9-a, Timişoara, 2017, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

Graur, Matei-Ciprian, Principiul continuităţii completului de judecată în lumina exigenţelor Convenţiei, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 10a, Timişoara, 2018, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018.

Graur, Matei-Ciprian, Permisiunea de a părăsi imobilul de către inculpatul arestat la domiciliu – între previzibilitate și controversă, în volumul Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală, Ed. Universul Juridic, București, 2019.

Graur, Matei-Ciprian, Principiul oportunităţii – renunţarea la urmărirea penală – modalitate de accelerare a procedurilor judiciare, Conferinţa internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal cu tema „Protecţia penală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, Iaşi, 5-8 noiembrie, 2015.

Graur, Matei-Ciprian, Prevenirea şi combaterea terorismului – materializare a oficialităţii procesului penal („La prévention et la lutte contre le terrorisme – matérialisation de l’officialité du processus pénal”), Conferinţa internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal, Iaşi, 2016.

Graur, Matei-Ciprian, Scurte consideraţii privind interpretarea art. 91 alin. 2 lit. b din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, www.juridice.ro, septembrie 2016.

Graur, Matei-Ciprian, Posibilă neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. 10 Cod procedură penală privind audierea persoanei vătămate, www.universuljuridic.ro, noiembrie 2016.

Graur, Matei-Ciprian, Renunţarea la aplicarea pedepsei – un sâmbure de oportunitate, www.juridice.ro, decembrie 2016.

Conferințe – speaker
Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 7-a, Timişoara, 15 mai 2015, Lucrarea „Limitări ale aplicării principiului aflării adevărului în noua legislaţie penală”.

Conferinţa internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal cu tema Protecţia penală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, Iaşi, 5-8 noiembrie 2015, Lucrarea „Principiul oportunităţii – renunţarea la urmărirea penală – modalitate de accelerare a procedurilor judiciare penale”.

Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 8-a, Timişoara, 2016, Lucrarea „Loialitatea administrării probelor – cerinţă imperativă a principiului legalităţii acţiunii penale”.

Conferinţa internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal, Iaşi, 2016, Lucrarea „Prevenirea şi combaterea terorismului – materializare a oficialităţii procesului penal” („La prévention et la lutte contre le terrorisme – matérialisation de l’officialité du processus pénal”).

Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 9-a, Timişoara, 2017, Lucrarea „Între a se apăra şi a se autoacuza – o dilemă a inculpatului în procesul penal”.

Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Ediţia a 10-a, Timişoara, 2018, Lucrarea „Principiul continuităţii completului de judecată în lumina exigenţelor Convenţiei”.

Graur, Matei-Ciprian, The convict’s right to hope. Difficulties regarding the prejudice payment conditions in the matter of conditional release, International Conference – Anticipating new trends in criminal justice, The 6th Edition of the Sino-European Criminal Law Forum, Timișoara, September 24th, 2019.

Graur, Matei-Ciprian, Speaker în cadrul Dezbaterii cu tema ”Dreptul tău la asistență judiciară în materie penală. Importanța accesului la avocat pentru persoanele aflate în detenție”, Timișoara, Baroul Timiș, 25 octombrie 2019.

Graur, Matei-Ciprian, Speaker în cadrul ECLIC International Scientific Conference “EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future”, TO CONTINUE OR TO GIVE UP THE PROSECUTION? CRIMINAL POLICY ASPECTS REGARDING THE PUBLIC INTEREST IN THE ROMANIAN PROCEEDINGS, 11 septembrie 2020, Osijek, Croația (online).

International Biennial Conference, 13th Edition, Timişoara, 6 – 7 November 2020 – Neexprimarea acordului de a presta muncă neremunerată în folosul comunității de către acuzat – de la drept la ”capcană procesuală” (The refusal to carry out unpaid work for the benefit of the community by the defendant – from right to procedural trap) – online.

International Biennial Conference, 14th Edition, Timişoara, 20 – 21 October 2022, The procedural position of the minor victim — from advantage to vulnerability.

Expert formator – Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală, Curtea de Apel București, 08-09 decembrie 2022, Hotel Ibis Styles City Center, sala Hora, București.

Proiecte
The European Commission, The analysis of the conformity of the transposition of the Directive 2016/343 / EU into the national law, Interview with Judge Matei Ciprian Graur, Timișoara Court, Criminal Section, 27.03.2020.

Interviu pentru Comisia europeană privind Deciziile cadru 947 și 829, Interview with Judge Matei Ciprian Graur, Timișoara Court, Criminal Section, 20.05.2020.

European Commission (DG JUST), Milieu Consulting, Evaluation of the Cross-Border use of evidence in criminal proceedings – Interview (JUST/2020/JACC/FW/CRIM/0101), septembrie 2021 (online).

European Commission (DG JUST), Milieu Consulting, Case study 2 – Defence`s inability to challenge court decisions on the (in)admissibility of criminal evidence gathered in another Member State – Interview (JUST/2020/JACC/FW/CRIM/0101), martie 2022 (online).

Autor a numeroase opinii juridice redactate în cadrul Facultății de Drept din Timișoara, adresate Înaltei Curți de Casație și Justiție privind recursuri în interesul legii sau hotărâri de dezlegare a unor chestiuni de drept.

Expert formator în cadrul seminarelor în domeniul Executarea hotărârilor penale, cu accent pe aspecte specifice populației de etnie romă, organizate în cadrul output 1, activitatea 1.9., aferent(e) proiectului predefinit „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Expert formator în cadrul seminarelor în domeniul Drept penal. Drept procesual penal în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453.

Membru al Asociației Internaționale de Drept Penal.