Claudi Cliza

Marta-Claudia Cliza

Informații personale
data naşterii: 15 august 1975

Funcţia didactică actuală
Conf. univ. dr. la Universitatea “Nicolae Titulescu”

Studii
2009: școala doctorală, Universitatea “Nicolae Titulescu”
2006: modul psiho-pedagogic, Universitatea din București
2004: master Dreptul Afacerilor, Universitatea “Nicolae Titulescu”
1998: Facultatea de Drept, Universitatea din București
1994: studii liceale profil uman, Colegiul Național “Sf. Sava”

Cariera didactică
2012-prezent: conferențiar universitar, Universitatea “Nicolae Titulescu”
2006-2012: lector universitar, Universitatea “Nicolae Titulescu”
1999-2006: asistent universitar, Universitatea “Nicolae Titulescu”
1999-2003: asistent universitar, Universitatea din București
1998-1999: preparator universitar, Universitatea “Nicolae Titulescu”
1998-1999: preparator universitar, Universtatea din București

Publicaţii, alte rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică
Cărţi, monografii, materiale de studiu
Articole în reviste cotate ISI
Articole publicate în reviste cu ISBN
Alte articole
Participări la conferințe internaționale
Participări la conferinţe interne
Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe
Brevete de invenţie

Activităţi în domeniul ID
octombrie 2009: stagiu de pregătire în utilizarea platformei eLis, Departament IT, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti
octombrie 2009: stagiu de pregătire în utilizarea Microsoft Word, Microsoft Excel şi Microsoft Power Point, Departament IT, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti
februarie 2011: program de pregătire în Tehnologia ID, utilizarea platformei eLis, Departamentul ID, Universitatea “Nicolae Titulescu”