Marius TiteMarius TITE, membru al Baroului București, a gestionat cauze în materia dreptului penal, civil și administrativ, asigurând asistența și reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată, organelor de urmările penală, altor autorități publice, în tranzacții ș.a.
Înainte de a deveni colaborator al HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII Marius TITE a efectuat un stagiu de practică de specialitate în cadrul societății noastre, dobândind cunoștințe juridice temeinice în redactarea de acte juridice.
Totodată, pentru menținerea unui standard profesional ridicat, a participat la numeroase manifestări științifice(conferințe, dezbateri ș.a.), vizând în principal domeniul dreptului penal.