Marius Mihai Vasiliu

Marius-Mihai VasiliuConduce din 2012 activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli şi fraude din cadrul unei autorităti de management. Experienţa cumulată, de aproape 12 ani în verificarea utilizării fondurilor europene, se sintetizează într-o foarte bună cunoaştere a mecanismelor de verificare, auditare, sancționare a neregulilor/fraudelor identificate în evaluarea, atribuirea şi implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum şi într-o foarte bună cunoaştere a procedurilor şi mecanismelor de funcţionare a autoritătilor de management, Autoriţăţii de Audit, a structurilor Comisiei Europene şi a Curţii Europene de Audit.

Ca exeperienţă relevantă menţionăm câteva aspecte:
– verificarea a peste 2500 de suspiciuni, din care cca 200 suspiciuni de  fraudă, pentru care nu a fost formulată vreo constatare negativă în nici o misiune de audit a AA, CE sau ECA;
– implementarea unei proceduri de verificare bazată abordări unitare în interpretarea situațiilor similare în cazul suspiciunilor de nereguli/fraude;
– implementarea unui algoritm de apreciere exclusiv obiectivă a gravității abaterilor constatate, respectiv de aplicare proporțională a măsurilor administrative/corecţiilor financiare;
– participarea, începând cu anul 2011, în toate procedurile de conciliere (peste 15 asemenea situaţii) cu Autoritatea de Audit, Unitatea de Audit a DG Regio, Curtea Europeană de Audit;
– participarea în grupurile de lucru care au elaborate/amendat legislația aplicabilă în ceea ce priveşte constatarea neregulilor (OUG nr. 66/2011 şi conexe);
– participarea în grupul de lucru constituit sub coordonarea ANAP, pentru elaborarea unor abordări unitare în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea legislației privind achizițiile publice;
– coautor al punctului de vedere care a stat la baza poziţiei României în cauzele conexate C‑260/14 și C‑261/14, având ca obiect cereri de decizie preliminară formulate în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Bacău (România), în care s-a emis Hotărîrea ECLI:EU:C:2016:360 din 26.05.2016;
– participarea ca expert invitat  la patru seminarii organizate de INM în parteneriat cu DLAF în cadrul unui proiect naţional de formare profesională continuă a magistraţilor care instrumentează cazuri de nereguli şi fraude ce afectează interesele financiare ale UE, precum şi a reprezentanţilor DLAF şi ai autorităţilor naţionale partenere în lupta antifraudă;
– autor al unor articole de specialitate, publicate în ultimele 6 ediții ale Revistei REGIO (2007-2013).