Marius Iosif

Marius Iosif

Marius coordonează Departamentul de Litigii și Arbitraje în cadrul RĂDULESCU & MUȘOI, fiind un expert recunoscut în aria litigiilor și arbitrajelor naționale și internaționale. Având ca background studii universitare în România și Germania (Tübingen), precum și doctorale în cadrul Facultății de Drept – Universitatea din București, precum și o expertiză acumulată de-a lungul a 12 ani de activitate ca judecător și 6 ani ca avocat, Marius urmărește dezvoltarea Departamentului de Litigii si Arbitraje la standarde de maximă valorificare a raporturilor litigioase în interesul clienților.

Aria de activitate a lui Marius este circumscrisă în principal dreptului societar și comercial, a celui fiscal ori administrativ, incluzând consultanța și reprezentarea juridică a clienților în litigii aflate pe rolul atât a instanțelor judecătorești, cât și arbitrale. În continuarea experienței dobândite în perioda în care a activat ca  magistrat, Marius gestionează cu succes un important portofoliu de litigii derivând din executarea contractelor de prestări servicii, de execuție lucrări, proceduri de achiziție publică, respectiv contencios fiscal.

Pe lângă activitatea de avocat, în ultimii 2 ani el a activat ca arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. De asemenea Marius este și practician în insolvență, membru în cadrul UNPIR – Filiala București.

Primele experiențe adunate în anii de început ca magistrat în materie penală și-au găsit continuarea nu doar în studiile doctorale urmate, ci și în cooptarea sa ca membru în Comisia de elaborare a noului Cod de procedură penală. Astfel, îmbinând cunoștințele din sfera dreptului afacerilor cu cele din materie penală, Marius a asigurat ca avocat, selectiv, apărarea și asistența juridică și în cauze de drept penal al afacerilor.

Alături de expertiza câștigată ca judecător și avocat, Marius a condus Direcția de Analiză și Avizare Acte Normative din Ministerul Justiției, iar mai apoi a fost numit Director General la conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor.