Marius Bălan


Educație și formare
– 9-12 februarie 2009: cursurile de instruire în utilizarea aplicaţiei Blackboard pentru IDD şi FR (UAIC);
– 7 mai 1999: susţinerea tezei de doctorat (“Statutul minorităţilor naţionale şi dreptul internaţional public. Raportul dintre dreptul intern şi dreptul internaţional în această problemă”), specialitatea “Drept internaţional public”, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca; îndrumător: prof. dr. Marţian Niciu;
– octombrie 1990 – decembrie 1998: stagiu de doctorat şi redactarea tezei (“Drept internaţional public”) sub îndrumarea prof. dr. Nicolae Ţaţomir (Iaşi), iar din 1996, a prof. dr. Marţian Niciu (Cluj-Napoca);
– 1984-1989; studii juridice la facultatea de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; diplomă de merit (nota examenului de licenţă: 10; media generală: 9,97);
– 1980-1984: studii liceale (Liceul “Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profilul: matematică fizică);
– 1972-1980: Şcoala generală nr. 8 din Sibiu

Activitate profesională
– ianuarie 2002- prezent: lector la Catedra de Drept public a Facultăţii de Drept (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); activitate didactică: cursuri şi seminarii de “Drept constituţional şi instituţii politice” cu studenţii facultăţilor de Drept, iar până în 2004, şi cu studenţii de la specializările Ştiinţe Politice
(Facultatea de Filosofie) şi Administraţie Publică (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor);
– ianuarie 1997 – ianuarie 2002: asistent la Catedra de Drept public a Facultăţii de Drept (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); activitate didactică: seminarii de “Drept constituţional şi instituţii politice” cu studenţii facultăţilor de Drept, şi Studii Economice (Administraţie Publică); prin delegaţie: cursuri de “Drept constituţional şi instituţii politice” cu studenţii facultăţilor de Ştiinţe Politice şi Studii Economice (Administraţie Publică);
– octombrie 1990 – ianuarie 1997: preparator Catedra de Drept public a Facultăţii de Drept (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); activitate
didactică: seminarii la disciplinele “Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, “Drept constituţional şi instituţii politice” şi “Drept internaţional public”;
– aprilie 1990 – septembrie 1990: avocat stagiar în cadrul Biroului Colectiv de Asistenţă Juridică (=Baroul) Sibiu
– septembrie 1989 – martie 1990: avocat stagiar în cadrul Biroului Colectiv de Asistenţă Juridică (=Baroul) Mediaş;