Mărioara Țichindelean

Mărioara Țichindelean2002-prezent: judecător, Tribunalul Sibiu, Secția pentru litigii de muncă și civile
1999-2012: judecător, Judecătoria Sibiu, litigii de muncă și civile

2005-prezent: conf. univ. dr., Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, disciplinele: „Dreptul muncii şi securităţii sociale; Asistenţa socială”
1993-2005: lector univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, disciplinele: „Dreptul muncii şi securităţii sociale; Asistenţa socială; Teoria generala a dreptului”
1993: asistent univ. drd., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, disciplinele: „Teoria generală a dreptului; Dreptul muncii şi securităţii sociale”

2012-prezent: membru în colegiul de redacţie al revistei „Acta Universitatis” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
2002-prezent: membru în colegiul de redacţie al „Revistei române de dreptul muncii”, Bucureşti

membru al Asociaţiei Magistraţilor din România
membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”