Marilen-Gabriel Pirtea

Informații de contact
E-mail(uri): marilen.pirtea@e-uvt.ro; marilen.pirtea@gmail.com
Pirtea Marilen – Gabriel (cdep.ro)

Experiență Profesională
29.02.2012-prezent: Rector al Universităţii de Vest din Timişoara
01.05.2008-prezent: Profesor universitar, conducător de doctorat – domeniul Finanţe
01.04.2008-29.02.2012: Decan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor
01.03.2008-31.03.2008: Prodecan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor
01.02.2004-01.03.2008: Cancelar al Facultăţii de ştiinţe Economice
01.10.2005-01.05.2008: Conferenţiar universitar, Facultatea de ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara
11.02.2002-01.10.2005: Lector universitar, Facultatea de ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara
28.02.2000-11.02.2002: Asistent universitar, Facultatea de ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara
01.10.1997-28.02.2000: Preparator universitar, Facultatea de ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara

Educație și formare
martie – mai 2015: Curs de specializare“ Manager de proiect”, Universitatea de Vest din Timişoara
februarie – martie 2015: Curs de perfecţionare “Securitate internaţională: provocările secolului XXI”, Institutul Diplomatic Român
noiembrie – decembrie 2014: Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuăîn domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale “Securitate şi bună guvernare”, Universitatea de Apărare “Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare
martie – iunie 2014: Cursul postuniversitar “Managementul strategic al afacerilor interne”, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne
septembrie – decembrie 2013: Curs de perfecţionare “Diplomacy & Intelligence”, Institutul Diplomatic Român
septembrie – decembrie 2013: Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Colegiul Naţional de Informaţii”, Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” – Serviciul Român de Informaţii
septembrie – octombrie 2012: Curs de perfecţionare “Securitate, diplomaţie şi politică externă”, Institutul Diplomatic Român
iunie 2011: Sesiune de formare (pilotare) în management universitar desfăşurată în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea managementului universitar”, MECTS şi UEFISCDI
februarie 2010: Curs de formare în management universitar, A.S.E. Bucureşti
2008-2009: Curs postuniversitar de perfecţionareîn management universitar, A.S.E. Bucureşti, şcoala de Pregătire Profesională
octombrie 2008: Participant la the 6th Liphe Fall School (lectori: prof. M. Giampietro – UAB, prof. K. Mayumi – Univ. Tokushima), Univ. Autonomă Barcelona (ICTA-UAB), NGR Plat, Universitatea de Vest din Timişoara
noiembrie 2007: Curs de perfecţionare“Servicii de investiţii financiare”, S.C. Eurotraining S.R.L.& S.C.Business-Like S.R.L., Timişoara/Centrul de Pregătire Financiară “Millenium” din Bucureşti
2007: Curs de specializare “Manager de proiect”; Director de curs: Prof. dr. ing. Marin Marin, Centrul de Pregătire Financiară “Millenium”, prin intermediul INCERC, Filiala Timiş, Timişoara
1998 – 2002: Diplomă de Doctor în economie, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice
1997-1998: Diplomă de Master, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice
1992-1997: Diplomă de Licenţă, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice
1988-1992: Diplomă de Bacalaureat, Liceul “Avram Iancu”, Ştei, judeţul Bihor

Apartenenţa la organizaţii ştiinţifice sau profesionaleîn ţară şi străinătate
Director executiv al Centrului de Cercetări în ştiinţe Sociale (2C2S), Universitatea de Vest din Timişoara;
Membru activ al “Asociaţiei ţărilor grupului de la Vişegrad” – reţea ce asociază centrele universitare din Europa occidentală, centrală şi balcanică (PGV), cu sediul la Grenoble, Franţa;
Membru activ al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţe Regionale;
Membru activ al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale;
Membru fondator al Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară “Nicholas Georgescu-Roegen”, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie;

Funcţii de conducere în structuri de cercetare
2010– 2012: Director al Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară “Nicholas Georgescu-Roegen”, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie;
2008 – 2012: Preşedintele Comisiei pentru curriculă academicădin cadrul Consiliului Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara;
2004 – 2008: Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi resurse umanedin cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara;
2002 – 2008: Director executiv al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Sociale (2C2S), Universitatea de Vest din Timişoara.

Lector invitat
2008: Lector invitat la Universitatea din Barcelona, Spania;
2008: Lector invitatla Universitatea din Taragona, Spania;
2007: Lector invitat la Universitatea Tor Vergata din Roma, Italia;
2006: Lector invitat la Universitatea din La Coruna, Spania.

Specializări în străinătate
2009: şcoală de vară, Brescia,Italia;
2009: Vizită profesională la Harvard University, Cambridge, USA;
2009: Vizită profesională la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA;
2005: Workshop Leadership, Perugia, Italia;
2004: Workshop ECTSin European Universities, Universitatea Crne Gore, Muntenegru,;
2004 şi 2005: Workshop Leadership, Novi Sad, Subotica, Serbia;
2004: Workshop Leadership “Challenges for the 21st Century”,Ljubljana, Slovenia;
1999: Bursă pentru pregătire doctorală finanţată de Banca Mondială la The Nottingham Trent University, Anglia; Îndrumător direct:prof.dr. P.D. Periton.