Mariana Vizoli


Informaţii personale
Data naşterii: 11 august 1956

Informaţii de contact
marvizada2013@gmail.com
+40745980476

Educaţie și formare
1976-1980: Facultatea de Finanțe-Contabilitate, Academia de Studii Economice
2000: Specializare în domeniul TVA, Ministerul Finanţelor Franţa – Scoală de finanţe publice
2003-2004: Managementul instituţiilor publice, Facultatea de Finanțe-Contabilitate, Academia de Studii Economice

Calificări esenţiale
Cunoştinţe extinse ale legislaţiei Uniunii Europene și româneşti în domeniul TVA și accize, precum și a proceselor practice legate de TVA și accize acumulate într-o perioadă de peste 18 ani în cadrul Ministerului Finanţelor Publice; Specializată în elaborarea legislaţiei româneşti, primară și secundară, în domeniul impozitelor indirecte asigurând o transpunere corectă a directivelor europene și a modificărilor acestora, precum și a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar; Experienţă vastă în dezvoltarea și frunizarea cursurilor de formare profesională în domeniul TVA; Specializată în intocmirea studiilor de caz pentru mediul de afaceri și instituţii publice (de ex: construcţii, învățământ, sănătate, agricultura, transport, comerţ cu amănuntul, activitatea organisemlor de radio și televiziune, etc); Experienţă în elaborarea și livrarea de puncte de vedere, soluţii cu caracter general în probleme de specialitate; Cunoştinţe vaste ale legislaţiei contabile și experienţă în organizarea și coordonarea funcţiei financiar-contabile; Vastă experienţă în managementul proiectelor.

Experienţă profesională
în prezent: Consultant fiscal independent, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali
2016: Director general al Direcției de legislație Cod fiscal și Reglementări Vamale și Secretar de stat – Ministerul Finanţelor Publice
2012-2016: Director General Adjunct al Direcţiei generale de legislaţie Cod Fiscal si Reglementari Vamale, Ministerul Finanţelor Publice
2007-2012: Director al Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA, Ministerul Finanţelor Publice
2006-2007: Director General Adjunct al Direcţiei generale impozite indirecte, Ministerul Finanţelor Publice
2002-2006: Şef serviciu legislaţie TVA în cadrul Direcţiei generale de politici și legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat, Ministerul Finanţelor Publice
1998-2002: Consilier în cadrul Serviciului T.V.A., Direcţia generală de politică și legislaţie fiscală, Ministerul Finanţelor Publice
1989-1998: Şef serviciu contabilitate, S.C. ELECTRA TRADING SA
1988-1989: Şef serviciu contabilitate, întreprinderea de comerţ exterior FRUCTEXPORT
1980-1987: Economist în cadrul departamentului financiar-contabil, întreprinderea de comerţ exterior AGROEXPORT Bucureşti

Activităţi si responsabilităţi principale
Pe perioada activității desfășurate în MFP Participarea in calitate de membru la şedinţele Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene; Coordonarea elaborării Documentului de poziţie privind impozitarea în vederea aderării la UE, inclusive participarea la întâlnirile cu Comisia Europeană pentru negocierea condiţiilor de aderare a României la UE pe probleme de impozitare; Coordonarea elaborării poziţiei României pentru proiectele de modificare a directivelor europene în domeniul TVA; Coordonarea elaborării poziţiei României în cazuri de infringement și cauze la Curtea de Justiție a UE; Responsabilități cu analizarea si organizarea proiectelor de modificare a regulamentelor europene în domeniul TVA, asigurarea aplicării unitare a acestora, transmiterea contribuţiei României referitoare la propuneri și observaţii cu privire la proiectele de modificare a regulamentelor europene; Responsabilă cu elaborarea legislaţiei româneşti, primară și secundară, în domeniul TVA, asigurând o transpunere corectă a directivelor europene și a modificărilor acestora, precum și a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar; Responsabilă cu elaborarea documentaţiei necesare pentru solicitarea de derogări de la aplicarea acquisului comunitar; Coordonarea aplicării unitare a prevederilor legale în domeniul TVA; Responsabilăcu pregătireă și furnizarea de programe de instruire specifice în domeniul TVA.

În prezent
Participarea ca lector la cursurile de master pe probleme de fiscalitate la Facultatea de Drept din București
Lector la cursuri de formare profesională în domeniul TVA Consultanță fiscală

Activitatea ştiinţifică și publicistică
Lector la cursurile de formare profesionala a personalului din aparatul ANAF si MFP pe teme referitoare la aplicarea legislaţiei în domeniul TVA după aderare, organizate prin intermediul Școlii de finanţe publice – activitate continuă;
Lector la cursurile de formare profesională organizate de CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera auditorilor, alţi formatori de formare profesională;
Susţinerea de conferinţe organizate în cadrul programului PHARE „Campanie de instruire informare necesară introducerii cu success în România a acquisului comunitar în domeniul TVA” Braşov (3 iunie 2008); Bucureşti (18-19 iunie 2008); Constanta (l iulie 2008); Cluj (2 septembrie 2008); Timişoara (7 octombrie 2008); Ploieşti (20 octombrie 2008).

Publicaţii
Revista de finanţe si contabilitate: Transpunerea pachetului TVA în legislaţia naţională, Comerţul cu mijloace de transport după data aderării, Reguli aplicabile instituţiilor publice domeniul TVA;
Revista consultantul fiscal: Consecinţele aderării României la UE, Pachetul TVA în domeniul transporturilor;
Revista CH Beck: Analiza liniilor directoare ale Comitetului TVA.

Afilieri
Consultant fiscal, Camera Consultanţilor Fiscali din România

Varia
Limbi străine: engleza, franceza
Permis de conducere auto categoria B