Mariana Vârgă

Mariana Varga

Informații personale
Data nașterii: 15 iunie 1968,
Locul nașterii: Tg-Jiu, Județul Gorj.

Informații de contact
Telefon: 0762.269.386; 0248 216 599 (serviciu).
E-mail : varga_mariana@yahoo.com

Aria ocupaţională
– Judecător la Tribunalul Argeş, B-dul I.C. Brătianu nr. 7, judeţul Argeş.

Experiența profesională
în prezent: Judecător la Tribunalul Argeş, Purtător de cuvânt la Tribunalul Argeș, Vicepreședinte la Tribunalul Argeș
1 noiembrie 2003 – 1 august 2013:  Judecător la Tribunalul  Vâlcea – Secţia civilă (Membru în Colegiul de Conducere al Tribunalului  Vâlcea; Președinte al Comisiei de Evaluare a personalului auxiliar al Tribunalului Vâlcea; Vicepreşedinte Asociația Magistraților din România – Filiala Vâlcea; Purtător de cuvânt al Tribunalului Vâlcea – reprezentant al Biroului de Relații cu Publicul).
1 septembrie 1997 – 1 noiembrie 2003:  Judecător la Judecătorie.
1 august 1995 – 1 septembrie 1997: Avocat în Baroul București.

Educaţie si formare
10-11 noiembrie 2011: Conferinţa internaţională – Roma, Dreptul Mediului.
septembrie 2011: Conferinţa I.N.M Noul Cod Civil;
septembrie 2009: Seminar internațional C.E.D.O., București, INM s.a.
27-28 februarie 2009: Conferința internațională “Justiția și serviciile secrete”, București, România;
5-6 noiembrie 2007: Academia de Drept European din Trier, Germania, participare la seminarul „Aspecte practice ale luptei împotriva discriminării”- diplomă de participare;
Participare la Alegerile Parlamentare naţionale;
26-27 martie 2007: Amara, Seminar I.N.M cu tema „Formarea purtătorului de cuvânt magistrat în relaţia cu mass – media”, diplomă de absolvire;
11–15 decembrie 2006:  în cadrul Proiectului de înfrăţire instituţională RO 04/IB/JHA-01 “Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii”, întâlnirea regională cu purtătorii de cuvânt ai instanţelor şi parchetelor din Piteşti, Bucureşti, Braşov şi Târgu Mureş;
octombrie 2006: Seminar organizat de Curtea de Apel Piteşti,  pe tema “Dreptul comunitar și aplicarea în dreptul intern”;
14-16 octombrie 2006: Seminar INM “Combaterea Discriminării” București;
12-14 octombrie 2006: Seminar INM – “Relaţii cu mass-media” Pentru Purtători de cuvânt ai instanţelor, București;
6-8 noiembrie 2006: Seminarul internațional “Jurisprudență CRDO aplicată în dreptul intern”, organizat prin Rețeaua de Justiție Europeană, Barcelona, seminar în limba engleză, diplomă de absolvire;
iulie 2006: Seminar cu tema “Protecția Minorului”- Curtea de Apel Pitești;
2005: Simpozion internațional pentru formarea judecătorilor naţionali în domeniul “Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, Bucureşti, organizat de I.N.M;
2005: Simpozion internațional pe tema “Codul deontologic al magistratului european”, Pitești;
2004: Simpozion pe tema Dreptului comunitar, organizat de I.N.M, București;
2004: Seminar cu tema “Rolul magistratului într-o societate democrată”, organizat de Institutul Național al Magistraturii, Sovata;
2003: Simpozion al Comunității Europene pe tema “Mobilitatea forţei de muncă în spaţiul european”, S.Y.C CEE Europe, Viena-Austria;
2003: Seminar pe tema Dreptului European, organizat de Universitatea din Viena, Austria;
Doctorat la Universitatea Viena, Austria – Institutul de Științe Juridice, în domeniul Drepturilor Omului – faza finală, în limba engleză;
2004: Masterat “Spaţiul Public European” la Şcoala Naţională de Ştiinte Politice și Administrative Bucureşti, Facultatea de Comunicare și Administraţie Publică;
2003: Simpozion organizat de Ministerul Justiției cu tema “Sistemul Legislativ al Cărţii Funciare”, Timişoara, Craiova;
2002: Studii Postuniversitare de Drept Privat la Facultatea Drept, Universitatea București;
1995: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
1987: Liceul Economic şi De Drept Administrativ, Tg-Jiu, Județul Gorj.

Aptitudini si competenţe personale
Limbi străine cunoscute: engleză și franceză fluent – Atestat Societatea Lingvistă Română; italiană fluent.

Alte  aptitudini
Aptitudini organizatorice, abilităţi de utilizare a calculatorului, spirit de lucru în echipă, toleranţă la culturi, politici şi religii diferite, imparţialitate, obiectivitate, aptitudini de comunicare, inițiativă. Permis de conducere categoria B.