Marian Nicolae


Doctor în drept, laureat al Universităţii din Bucureşti (2003), cu teza „Prescripţia extinctivă” (conducător ştiinţific – prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan) împreună cu cea mai înaltă distincţie: summa cum laude.

Activitate
1991-1995: judecător la Judecătoria sectorului 5, Bucureşti
1995: asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria generală” şi „Persoanele” (anul I de studii)
1996: avocat – Baroul Bucureşti
1997: inspector general judecătoresc – Ministerul Justiţiei
1998-2001: director – Ministerul Justiţiei, Direcţia de studii, elaborarea actelor normative şi documentare
2001: lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria generală” şi „Persoanele” (anul I de studii)
2001-2006: director – Revista „Pandectele române”
2003: arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
2004-2007: lector – Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2005-2007: redactor-şef adjunct – Revista „Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor”
2006-2013: conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria actului juridic civil”, „Publicitatea imobiliară” (master), „Drept civil. Teoria generală” şi „Persoanele” (anul I de studii)
2006-2009: redactor șef adjunct al revistei „Analele Universității din București”, seria Drept
2007: director – „Revista română de drept privat” (revistă acreditată de C.N.C.S.I.S.)
2007: director ştiinţific – Editura Universul Juridic
2011-2012: membru CNADTCU, Panel 4, Comisia „Științe juridice”
2013: profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul de Drept Privat, disciciplinele „Drept civil. Teoria generală (anul I de studii) și „Publicitatea imobiliară” (master).


:: Marian Nicolae este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Marian Nicolae: [Despre fascinația dreptului civil]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022