Marian Enache

Marian EnacheExperiență profesională
13 iulie 2016 – prezent: Judecător al Curții Constituționale a României – numit prin Hotărârea Senatului României nr. 80 din 7 iunie 2016, pentru un mandat de 9 ani;
2012-2016: Deputat – Camera Deputaţilor, Parlamentul României Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
2011-2012: Secretar General Adjunct al Camerei Deputaţilor;
1998-2010: Avocat – Baroul Bucureşti;
1996-2000: Deputat – Camera Deputaţilor, Parlamentul României Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia de validare;
1993–1996: Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova.

Educație și formare
1997: Titlu de Doctor în Drept – specialitatea Drept constituţional – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept;
1977: Licenţiat în Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept.