Marian Enache


Experiență profesională
2022 – prezent: Președintele Curții Constituționale a României
13 iulie 2016 – prezent: Judecător al Curții Constituționale a României – numit prin Hotărârea Senatului României nr. 80 din 7 iunie 2016, pentru un mandat de 9 ani;
2012 – 2016: Deputat – Camera Deputaţilor, Parlamentul României Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
2011 – 2012: Secretar General Adjunct al Camerei Deputaţilor;
1998 – 2010: Avocat – Baroul Bucureşti;
1996 – 2000: Deputat – Camera Deputaţilor, Parlamentul României Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia de validare;
1993 – 1996: Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova;
1993: Consilier prezidențial – Direcția juridică a Președinției României;
1990 – 1992: Deputat, Adunarea Deputaților, Parlamentul României;
1990: Membru în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională (CPUN);
1977-1990: avocat în Baroul Iași, Baroul Vaslui.

Educație și formare
1997: Titlu de Doctor în Drept – specialitatea Drept constituţional – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept;
1990: Stagiu de documentare în Drept constituțional comparat (Franța, Spania, Italia);
1977: Licenţiat în Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept.

Premii și diplome
Diplomă de merit pentru „Contribuția importantă la edificarea statului de drept în România” acordată de Uniunea Juriștilor Democrați din România, 1992;
Premiul „Andrei Rădulescu” în domeniul istoriei dreptului, acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru lucrarea „Interpretarea Constituției” (coautor), 2002.

Publicații
Lucrări juridice; studii juridice apărute în reviste de specialitate.