Marian Budă


Experienţa profesională
13 mai 2022 – prezent: Preşedinte, Consiliul Superior al Magistraturii
15 ianuarie 2010 – prezent: Judecător – Secţia comercială (devenită Secţia a II-a civilă), ÎCCJ
20 octombrie 2008 – 15 ianuarie 2010: Judecător – Secţia civilă şi de proprietate intelectulă, ÎCCJ
1 ianuarie 2006 – 20 octombrie 2008: Judecător, Curtea de Apel Craiova
1 mai 2004 – 31 decembrie 2005: Judecător, Curtea de Apel Craiova-Secţia Comercială
10 martie 2003 – 1 mai 2004: Judecător, Curtea de Apel Craiova-Secţia Civilă
15 august 1997 – 10 martie 2003: Vicepreşedinte, Tribunalul Dolj
1 februarie 1993 – 15 august 1997: Judecatoria Craiova
15 ianuarie 1992 – 31 ianuarie 1993: Consilier juridic, S.C.Independenţa S.A -Craiova
1 noiembrie1986 – 15 ianuarie 1992: Preşedinte comisie de judecată, ICSITEE Bucureşti
1 octombrie 1986 – 15 ianuarie 1992: Inginer proiectant, Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Echipamente, Energetice Bucureşti
1 octombrie 1984 – 1 octombrie 1986: Inginer, Întreprinderea de Automobile “ARO” Câmpulung Musce

Activitate Didactică
Octombrie 2015 – prezent: Conferenţiar, Universitatea “Spiru Haret”-Facultatea de Ştiinţe Juridice , Ştiinţe Economice şi Ştiinţe Administrative din Craiova
Octombrie 2006 – prezent:  Lector, Universitatea “Spiru Haret”-Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova, Disciplina “Drept procesual civil”
Octombrie 1999 – septembrie 2006: Lector, Facultatea de Management-Universitatea”Virgil Madgeru” Craiova, Disciplinele “Drept commercial”;”Drept penal”;”Dreptul comerţului internaţional” şi”Drept comunitar”
Octombrie 1996 – septembrie 1999: Lector, Facultatea de Drept Craiova Universitatea “Spiru Haret”, Disciplina “Drept Comercial”

Educaţie şi formare
2010 – 2013: Doctor, Principiile fundamentale ale dreptului mediului, Facultatea de Drept-Universitatea din Craiova
2007 – 2008: Master, Drept intern şi internaţional al mediului, Universitatea Ecologică din Bucureşti
1998 – 2002: Doctor, Economie politica,specialitatea economie-drept comercial, Facultatea de Ştiinţe Economice-Universitatea din Craiova
1986 – 1991:  Diploma de absolvent, Facultatea de Drept-Universitatea din Bucureşti
1979 – 1984: Inginer, Electromecanică, Facultatea de Electrotehnică-Universitatea din Craiova

Limbi străine: Engleză (B2), Rusă (B2)

Informaţii suplimentare
Am fost in mai multe rânduri preşedintele comisiei de organizare a unor concursuri pentru ocuparea unor posturi de personal auxiliar de specialitate la instanţele de pe raza de activitate a Curţii de Apel Craiova.
Am obţinut diploma de absolvire a cursurilor de formare a formatorilor în domeniul “procedura insolvenţei” organizat în decembrie 2005 la Timişoara.
Formator al comisiilor de evaluare al judecătorilor de pe raza Curţii de Apel Craiova.
Preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor la examnul de promovare a judecătorilor la tribunale şi la curţiile de ape din 31 mai 2009.
Membru al grupului de lucru-sub egida CSM-pentru unificarea practicii judiciare.
Membru al Colegiului de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție noiembrie 2011-2014

Cărți și lucrări de specialitate
1.MARIAN BUDĂ – ”Riscul falimentului. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului”, Editura Fundației Meridian, Craiova, 2002; ISBN 973-85661-0-X
2. MARIAN BUDĂ – ”Ghidul falimentului”, Editura Fundaţiei Meridian, Craiova, 2000; ISBN 973-89965-2-9
3. MARIAN BUDĂ – ”Posibilitatea ieşirii din faliment a societăţilor comerciale”, Editura Fundației Meridian, Craiova, 2002; ISBN 973-98965-7-X
4. MARIAN BUDĂ ȘI COLABORATORII – „Buletinul jurisprudenţei – culegere de practică judiciară 2002-2003, Curtea de Apel Craiova”, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2005;
5. MARIAN BUDĂ ȘI COLABORATORII – „Buletinul jurisprudenţei – Culegere de practică judiciară 2004 – Curtea de Apel Craiova”, Editura Lumina Lex, Bucureşti
2005;
6. MARIAN BUDĂ ȘI COLABORATORII – „ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE. Jurisprudenţa Secţiei civile şi de proprietate intelectuală pe anul 2008. Recursuri în interesul legii în materie civilă”, Editura ”Hamangiu”- Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-522-151-2; ISSN 1841-1436.
7. MARIAN BUDĂ ȘI ALȚII – REFORMĂ ȘI CONTINUITATE ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNĂ. NOUL COD CIVIL. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE. Editura ”Sitech”, Craiova, 2012. ISBN 978-606-11-2710-8
8. MARIAN BUDĂ ȘI ALȚII – CULEGERE DE TESTE –GRILĂ pentru examenul de licență; Editura Fundației România de mâine, București;2014, ISBN 978-606-20- 0135-3.
9. MARIAN BUDĂ ȘI ALȚII-DREPT CIVIL.IDEEA OPOZABILITĂȚII ȘI EFECTELE EI JURIDICE; Editura Sitech, Craiova 2014; ISBN 978-606-11-4136-4;
10. MARIAN BUDĂ ȘI ALȚII- DREPT CIVIL.STUDIUL DEFINIȚIILOR LEGALE; Editura Sitech, Craiova 2014; ISBN 978-606-11-4137-1;
11. MARIAN BUDĂ – Drept procesual civil. Partea generală. Note de curs, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4461-7;
12. MARIAN BUDĂ – Principiile fundamentale ale dreptului mediului, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4569-0;
13. MARIAN BUDĂ – Drept procesual civil. Partea specială, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4678-9;

Articole în reviste de specialitate
1.MARIAN BUDĂ – Conflictul negativ de competenţă. Instanţa în faţa căruia se iveşte.Revista EURODREPTUL nr. 4/2007, pag. 77, Editura SITECH, Craiova-2007, ISSN 1842-080X
2. MARIAN BUDĂ – Comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială între statele membre ale U.E. Revista EURODREPTUL nr. 1/2008, pag. 50, Editura SITECH, Craiova-2008, ISSN 1842-080X
3. MARIAN BUDĂ – General considerations regarding the notification of the communication in the member states of the judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matter(Regulations no.1393/2007 of the European Parliament and the European Council).Revista EURODREPTUL nr. 3/2008, pag. 80, Editura Fundaţia „România de Mâine”-2008. ISSN 1842-080X
4. MARIAN BUDĂ – Modurile de transformare ale obligațiilor. Revista EURODREPTUL, nr. 2/2011, pag. 17. Editura Fundaţia „România de Mâine”- 2011. ISSN 1842-080X
5. MARIAN BUDĂ – Scurte considerații asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituției României. Revista EURODREPTUL, nr. 3/2011, pag. 9. Editura Fundaţia „România de Mâine”-2011. ISSN 1842-080X
6. MARIAN BUDĂ – Transmiterea obligațiilor.Revista EURODREPTUL, nr. 4/2011, pag. 13. Editura Fundaţia „România de Mâine”-2011. ISSN 1842-080X
7. MARIAN BUDĂ – Promisiune de vânzare cu opțiune de cumpărare.Acțiune în rezoluțiune. Îndeplinirea obligațiilor esențiale. Caracterul nefondat al despăgubuirilor solicitate în temeiul clauzei penale.Revista Română de JURISPRUDENȚĂ.Editura Universul Juridic.Nr. 5/2013.pagina 59, ISSN 1844- 6450.
8. MARIAN BUDĂ-Acțiune pauliană.Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune.Revista Română de JURISPRUDENȚĂ.Editura Universul Juridic.Nr. 6/2013.pag.67, ISSN 1844-6450.
9. MARIAN BUDĂ-Delegarea atribuțiilor de reprezentare către sucursala unei societăți.Acțiune în justiție formulată de sucursală.Capacitatea procesuală de folosință.Revista Română de JURISPRUDENȚĂ.Editura Universul Juridic Nr. 1/2014, pag. 58, ISSN 1844-6450.
10. MARIAN BUDĂ-Acțiunea în rezilierea unui contract de arendă.Instanța competentă teritorial să soluționeze cauza.Revista Română de JURISPRUDENȚĂ.Editura Universul Juridic Nr. 2/2014, pag. 61. ISSN 1844-6450
11. MARIAN BUDĂ-Acțiune în pretenții.Existența a două raporturi juridice distincte, cu succesiune diferită în timp.Efecte cu privire la prescripția dreptului la acțiune.Revista Română de JURISPRUDENȚĂ. Editura Universul Juridic Nr.3./2014, pag. 46. ISSN 1844-6450
12. MARIAN BUDĂ – Recurs. Condiții de admisibilitate din perspectiva principiului legalității căii de atac. Revista Română de JURISPRUDENȚĂ. Editura Universul Juridic Nr.6./2014, pag. 30. ISSN 1844-6450
13. MARIAN BUDĂ – Contract de asigurare. Accident cu victime. Acţiune în despăgubiri formulată de moştenitorii asiguratului vinovat de producerea accicentului. Condiţii şi efecte,Revista română de JURISPRUDENȚĂ. Editura Universul Juridic Nr. 2/2015, pag.52, ISSN 1844-6450
14. Conflict negativ de competenţă. Incidenţa dispoziţiilor art. 17 din noul Cod de procedură civilă. Revista română de JURISPRUDENȚĂ. Editura Universul Juridic Nr. 2/2015, pag.28, ISSN 1844-6450
15. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dispoziţiile art. 27 din O.G. nr. 137/2000. Neindicarea vreunui criteriu de discriminare. Efecte asupra obligaţiei de timbrare a cererii. Revista română de JURISPRUDENȚĂ. Editura Universul Juridic Nr. 4/2015, pag.28-32, ISSN 1844-6450

Comunicări și articole susținute în cadrul unor simpozioane și conferințe naționale și internaționale
MARIAN BUDĂ – „Cazurile de aplicare a procedurii falimentului, comunicare susținută la simpozionul organizat de Universitatea Virgil Madgearu, Craiova, publicată în revista ANALE a Universităţii „Virgil Madgearu” din Craiova – 15 iunie 1998
2. MARIAN BUDĂ – „Organele care aplică procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, pulicată în revista ANALE a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova, 20 mai 2002
3. MARIAN BUDĂ –”Modalităţi de recuperare a creanţelor şi a altor drepturi ale debitorului aflat în procedura falimentului”, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, pulicată în revista ANALE a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova, 10 octombrie 2002
4. MARIAN BUDĂ – „Raportul dintre debitor şi administratorul/lichidatorul judiciar”, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Universitatea din Craiova, publicată în Buletinul Centrului pentru dialog şi teologie – Universitatea din Craiova – vol. 4 nr. 1/2005, 12 noiembrie 2005
5. MARIAN BUDĂ – „Particularităţi ale actelor administrative privind utilizarea resurselor financiare ale unităţilor administrativ teritoriale „, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Universitatea din Craiova, publicată în Buletinul Centrului pentru dialog şi teologie – Universitatea din Craiova vol. 3 nr. 4/2004, 15 octombrie 2004
6. MARIAN BUDĂ –„Răspunderea contravenţională a unităţilor administrativ teritoriale în activitatea de gestionare a patrimoniului acestora” comunicare susţinută la simpozionul organizat de Universitatea din Craiova, publicată în Buletinul Centrului pentru dialog şi pedagogie – Univ. din Craiova, vol.5 – nr.1-2006, 20 mai 2006
7. MARIAN BUDĂ – ”Natura juridică a actelor administrativ-fiscale privind utilizarea resurselor financiare ale unităţilor administrativ teritoriale – Contenciosul Administrativ în spaţiul european”, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Universitatea din Craiova, publicata in lucrarea” Contenciosul Administrativ în spaţiul european” – Editura Universitaria, Craiova , 12 octombrie 2006
8. MARIAN BUDĂ – “Recursul prealabil-Implicațiile jurisprudenței și doctrinei juridice europene asupra dreptului intern”, comunicare susținută la simpozionul organizat de Universitatea din Craiova, publicată în Buletinul Centrului pentru dialog și teologie- Universitatea din Craiova nr. 3/2006, Editura Universitatea. Craiova- 10
noiembrie 2006
9. MARIAN BUDĂ – ”Cooperarea între instanţele Statelor Membre UE în domeniul obţinerii probelor în materie civilă sau comercială”, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Facultatea de Drept Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret, Editura SITEH, Craiova 20 aprilie 2007
10. MARIAN BUDĂ – LE RECOURS PREALABLE-Le phenomene administratif dans l´espace roumain et europeen, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, Editura Universitaria Craiova, 10 mai 2008
11. MARIAN BUDĂ –Admisibilitatea acțiunii în revendicare formulată de un singur coproprietar. Lucrarea – EVOLUȚIA SISTEMULUI LEGISLATIV ROMÂNESC ȘI EUROPEAN ÎN CONTEXTUL TRATATULUI DE LA LISABONA, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Facultatea de Drept Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret, Editura SITECH, Craiova, 15 noiembrie 2008
12. MARIAN BUDĂ – Problema conflictului negativ de competenţă înt două secţii sau două complete specializate ale aceleiaşi instanţe. Lucrarea IN HONOREM SPIRU HARET.VOLUM OMAGIAL, comunicare susţinută la simpozionul organizat de Facultatea de Drept Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret ,Editura SITECH,Craiova,22 ianuarie 2011. ISBN 978-606-11-0952-4
13. MARIAN BUDĂ – Noțiunea de ”principiu” în dreptul U.E. al mediului. Lucrarea TRANSFORMĂRI LEGISLATIVE LA NIVEL INTERN ȘI EUROPEAN ALE ANULUI 2012. Editura ”Sitech”, Craiova, 2012, pag. 41. ISBN 978-606-11-2559-3
14. MARIAN BUDĂ- Sustainable use of natural resources.Lucrarea ,,Drept și administrație publică în context european” –Ediția a III-a.Revista EURODREPTUL nr. 2/2013. ISSN 1842-080X
15. MARIAN BUDĂ – Competența autorităților administrației publice privind activitatea financiară a unităților administrativ teritoriale – Lucrarea Buletinul Centrului pentru dialog și teologie – vol. 4, nr. 2/2005, pag. 99. Universitatea din Craiova – 18 aprilie 2005. Editura Universitaria Craiova. ISSN 1584-4196