Maria-Georgiana Enache


Informații personale
Locul nașterii: Constanța, România
Data nașterii: 02.04.2000

Informații de contact
mariageorgiana.enache@gmail.com
enachemaria19@stud.ase.ro
Mobil: +407200042633

Educație și formare
2021 – prezent: Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București,
2019 – 2022- Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, secția engleză, Academia de Studii Economice din București

Experiență profesională și voluntariat
Octombrie 2021- Februarie 2022 – Asistent manager, IT Consult 2002, București, România
Septembrie 2022 – prezent – voluntar în cadrul al departamentului de Comunicare și Relații Externe în cadrul Asociației Studenților Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București

Limbi cunoscute: limba engleză (nivel C1), limba turcă (nivel B1)