Maria-Beatrice Berna

Studii
Licențiată a Facultății de Administrație Publică, Specializarea Administrație Europeană din cadrul SNSPA în anul 2009 în calitate de șefă de promoție cât și a Facultății de Drept din cadrul Universității Româno-Americană din București în anul 2012, de asemenea, în calitate de șefă de promoție. Doctor în drept din anul 2016, titlu obținut în cadrul Școlii Doctorale Drept a Universității Titu Maiorescu din București.

Activitate profesională
Asistent universitar în cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, susținând activitate de seminarizare la disciplinele: Teoria Generală a
Dreptului, Istoria Statului și Dreptului Românesc, Protecția Internațională a Drepturilor Omului.

Publicații
Circa 50 articole și studii publicate în reviste de specialitate.

Cărți publicate
– Curtea Europeană a Drepturilor Omului: repere teoretice și analiză jurisprudențială (Ed. IRDO, 2020);
– Schimbările climatice şi impactul acestora asupra drepturilor omului (Ed. IRDO, 2020, în coautorat cu Adrian Bulgaru-coordonator, Daniela Albu, Anca Moț);
– Dreptul organizațiilor internaționale. Curs universitar, Ediția a II-a (Editura Hamangiu, 2020, în coautorat cu conf. univ. dr. Mihail Niemesch);
– Drepturile femeii în dreptul internațional: conținut juridic și influențe culturale (Ed. Universul Juridic, 2020);
– Drept și politici ale Uniunii Europene. Note de curs, (Ed. Universul Juridic, 2019);
– Tratat de drept social internațional și european, (Ed. Universul Juridic, 2019 în coautorat cu prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu);
– Drepturile Femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei (Ed. IRDO, 2019, Broșură, în coautorat cu Adrian Bulgaru-coordonator, Daniela Albu);
– Procedura arbitrajului intern și internațional. Curs pentru masterat. Dreptul afacerilor, (Ed. Universul Juridic, 2016, în coautorat cu prof.univ.dr. Florea Măgureanu);
– Contributoare la realizarea vol. I A-C al Enciclopediei Juridice Române (Ed. Academiei &  Ed. Universul Juridic, 2018).