Marcela-Georgiana OpăriucInformații de contact
e-mail: ogiorgiana@yahoo.com

Experienţă relevantă
21.09.2012 – prezent: Şef serviciu, Primăria oraşului Târgu Frumos – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Târgu Frumos, jud. Iași;
01.06.2005 – 20.09.2012: Secretar comună, Primăria comunei Oţeleni, jud. Iaşi.

Educație și formare
2016 – 2018: studii postuniversitare (master), Specializarea: ştiinte penale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Drept:
2010 – 2014: Diplomă de licență, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Drept;
octombrie – decembrie 2009: Program de formare continuă pentru cariera managerială a personalului de conducere din administrația publică ȋn vederea dezvoltării capacității administrative şi sporirii eficacității organizaționale, Certificat de absolvire, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
1996 – 2000: Licență Științe juridice – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2006 – 2008: studii postuniversitare (master), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea: Finanțe şi Administrație Publică Europeană;
2005 – 2006: studii aprofundate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea: Gestiunea resurselor ȋn administrația publică;
2000 – 2004: Diplomă de licență, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea: Administrație publică.

Activitate științifică:
Participare la lucrările Conferinței naționale a specialiştilor ȋn materie de stare civilă şi evidența persoanelor din România, organizată la Iaşi, ȋn luna septembrie/2019, de către Asociația Națională a Funcționarilor de Stare Civilă din România ȋn parteneriat cu Primăria mun. Iaşi, cu lucrarea: „Activitatea de evidență a persoanelor – cadru legal şi aspecte practice”.