– Judecător la Curtea de Apel Brașov, detaşat la Ministerul Justiţiei: Direcţia Elaborare Acte Normative (din septembrie 2012)
– Doctor în Drept: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, domeniul drept privat, subdomeniul dreptul comerţului internaţional cu titlul tezei de doctorat „Insolvenţa transfrontalieră”
– Formator INM pentru evaluarea magistraților
– Autor de studii, articole publicate în reviste de specialitate; culegeri de jurisprudenţă
– Participări la numeroase cursuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi stagii în domeniul dreptului
– Membru în grupuri de lucru şi în comisii de examen.
– Membru în Comisia de elaborare a Codului insolvenței
– Delegat/participant la Consiliul U.E. în Grupul de lucru pentru aspecte de drept civil JUST CIV
– Insolvența cu obiect Propunerea de modificare a Regulamentului nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență în perioada februarie 2013-septembrie 2014.