Mara Sferdian

Experiență de lucru
August 2019 – prezent: Canon Production Printing Romania – Inginer Software
Am lucrat part-time începând cu finalul anului I; am fost promovată la finalizarea studiilor de licență la rol de inginer software

Studii
Octombrie 2018 – Iulie 2021: Universitatea de Vest din Timișoara – Licență în informatică
Am finalizat ca șef de promoție, cu media examenului de finalizare 9.88 și punctaj maxim pe verificarea cunoștințelor de specialitate
Septembrie 2014 – Iunie 2018: Colegiul Național C.D. Loga Timișoara
Am promovat examenul de bacalaureat cu media 9.80 (10.00 la matematică, 9.70 la informatică)

Publicații
M. Sferdian, M. Frincu; When Old Meets New: Evaluating Numerical and Machine Learning-Based Eclipse Prediction Techniques
Articolul a fost acceptat spre publicare în Romanian Astronomical Journal (parte a revistelor Academiei Române). Am studiat metode de predicție a eclipselor solare și lunare, articolul servindu-mi și ca lucrare de licență.