Mara Georgescu


Experienţa profesională:

– Profesor universitar (2021- prezent) – USAMVB, Facultatea de Medicină Veterinară – Bucureşti. Activitate didactică şi de cercetare la disciplinele „Inspecţia şi Controlul Produselor Alimentare de Origine Animală” și „Medicină veterinară și sănătate publică”, „Managementul siguranței alimentelor” Programul cu Predare in Limba Română / Programul cu Predare în Limba Engleză, în cadrul catedrei „Producţii Animaliere şi Sănătate Publică” a Facultăţii de Medicină Veterinară – Bucureşti.
– Conferențiar universitar (2019-2021), Șef de lucrări (2014-2019), Asistent universitar (2008-2014), Preparator universitar (2006-2008), Tehnician de laborator (2004-2006) – USAMVB, Facultatea de Medicină Veterinară – Bucureşti. Activitate didactică (Limba Română și/sau Limba Engleză) și activitate de cercetare în cadrul disciplinelor „Inspecţia şi Controlul Produselor şi Alimentelor de Origine Animală”, „Managementul siguranței alimentelor”, „Igienă, Calitate şi Tehnologie Alimentară”, „Medicină veterinară și sănătate publică”, „Expertiza sanitară veterinară a cărnii de pasăre, a ouălor și a vânatului”, „Inspecția în unități specializate pentru obținerea alimentelor”, „Genetică”.
– Membru al Școlii Doctorale – Facultatea de Medicină Veterinară București, domeniul Medicină Veterinară, USAMVB – (2020-prezent).
– New Expert ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training) – domeniul Veterinary Public Health (inclusiv Food Safety and Quality), în cadrul EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) – (2023-prezent).
– EFSA Expert (EFSA – European Food Safety Authority)– Scientific and Technical Support (2023-2027).

Educaţie și formare

– Atestat de abilitare – USAMVB, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti (FMVB).
– Doctor în Științe – domeniul Medicină Veterinară; teza susținută cu distincția Magna cum Laudae (2008).
– Master of Science – specializarea Igiena alimentelor de origine animală şi sănătate publică, USAMVB, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti (2014).
– Diplomă de licență – Doctor medic veterinar – (2005), USAMVB, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, absolventă șefă de promoție.
– Diplomă de bacalaureat – Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (1999).

Proiecte de cercetare și granturi: 2 director (1 international); 5 membru al echipei de cercetare.

Lucrări științifice și cărți: 6 articole ISI (cu IF cumulat 9.642), dintre care 4 autor principal; 18 articole indexate ISI; 60 articole BDI; 13 cărți, dintre care, 5 monografii (2 prim autor), 6 cărți academice (1 prim autor), 2 ghiduri pentru studenți (1 prim autor).

Recunoaștere internațională: h-index – Web of Science = 6; Scopus= 5; Google Scholar= 7; reviewer pentru 6 jurnale ISI și 19 BDI; membru în colectivul editorial: 3 jurnale BDI; membru în 3 asociații profesionale internaționale (Global Harmonization Initiative; Veterinary Public Health Association; European Biotechnology Association).

Competență lingvistică: Engleză – C2; Franceză – A1-A2.

Prezent: studentă la Facultatea de Drept, Universitatea București.