Avocați, Speakeri invitați


Manuela Istrătoaie

Studii: Născută la data de 18.03.1976, am absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, promoția 1998. În anul 2002, am obținut titlul științific de ”doctor în drept”.
Activitate profesională: Din anul 1998, integrată în mediul universitar imediat după absolvire, am ocupat pe rând funcțiile de preparator, asistent și din anul 2005 şi în prezent, ocup poziția de lector la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova, Catedra de Drept privat. Din anul 2007, titular de curs la disciplina ”Drept civil. Contracte speciale”. Din anul 1999 și până în prezent, avocat în cadrul Baroului Dolj.
Activitatea științifică: Autoare și coautoare a unor lucrări și tratate publicate precum ”Drept civil. Ideea curgerii timpului și consecințele ei juridice”, Ed. All Beck, București 2002 (coautor), ”Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit”, Ed. All Beck, București, 2005 (coautor), Bazele dreptului civil. Contracte speciale. Vol. IV” , București, 2009, (coautor), ”La justice en tant que function. Le principe de la separation des pouvoirs dans l Etat”, Ed. Editions Universitaires Europeennes, Saarbrucken, 2013 (coautor), Obligațiile vânzătorului în noul Cod civil și legislația consumeristă, Ed. Hamangiu, București, 2013 (autor).