Mădălina Dinu


Experiență profesională
– 2020-prezent: Conf. univ. dr. in cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, www.utm.ro, sustinere seminare și cursuri la disciplina ”Drept procesual civil” (licență și master)
– Condus activitate de curs (anul III semestrul al II-lea și anul IV semestrul I) și seminare Drept procesual civil (anul III semestrul II) la forma de invățământ zi și ID
– Condus activitatea de curs/seminar in cadrul masteratului ”Drept civil și procesual civil aprofundate” la disciplina Drept procesual civil (sem.1)
– 2014-2020: Lector universitar/șef de lucrări Catedra de drept privat (funcția de bază), specializarea Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București
– 2019-prezent: Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
– 2019: Avocat expert în cadrul proiectului derulat de UNBR – Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție-Just Access, cid SIPOCA 387/COD smis 2014-113139
– 2016-prezent: Membru in Consiliul Facultății de Drept – UniversitateaTitu Maiorescu
– 2020-prezent: Membru in Consiliul Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu
– 2021-prezent: Director Centru de Cercetare-Facultatea de Drept-Universitatea Titu Maiorescu
– 2014-2020: Formator in cadrul Institutului Notarial Român (disciplina Drept procesual civil-condus activitate de seminarii)
– 2011-prezent: Lector/formator in cadrul INPPA (disciplina Drept civil/Drept procesual civil)
– 2020-prezent: Lector/formator in cadrul INPPA (Disciplina: Metodologia actului juridic și judiciar)
– 2009-2014: Preparator univ./asist. univ. in cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, www.utm.ro, sustinere seminare la disciplina ”Drept procesual civil”
– 2014-2020: lector univ. in cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, susținere seminare și cursuri la disciplina Drept procesual civil (licență și master)
–  2012-2013: Lector in programul de pregatire profesionala al departamentului juridic al RAPPS in cadrul cursului Reglementari cuprinse in NCC si NCPC
–  Lector în programul de pregătire profesională al departamentului juridic al ANFP in cadrul cursului Reglementări cuprinse in NCC și NCPC
– Februarie 2012-septembrie 2012: Formator in cadrul proiectului “Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”, modulul – Aplicarea legislatiei din domeniul educatiei in fiecare unitate scolara
– 2010-prezent: avocat definitiv în cadrul Cabinetului Individual de Avocat ”Dinu Mădălina”(Baroul Ilfov)
– 2009-2011: Avocat stagiar in cadrul Cabinetului Individual de Avocat ”Niță Maria Carolina”(Baroul București)

Educație și formare
– Mai 2014-decembrie 2015: Postdoctorand in cadrul proiectului POSDRU nr.141699 cu tema Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, tema proiectului de cercetare: Procesul civil. Judecata in primă instanță.
– Octombrie 2010-octombrie 2013: Doctorand bursier in cadrul proiectului POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082, « Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice «proiect coordonat de Institutul Naţional de Cercetări Economice Costin C.Kiriţescu al Academiei Române
– Decembrie 2013: Doctor in drept a Universității ”Titu Maiorescu” din București, cu teza ”Răspunderea producătorului pentru calitatea produselor alimentare” conducător ştiinţific – prof. univ. dr. Smaranda Angheni
– 2010- 2013: Doctorand in drept comercial- Universitatea “Titu Maiorescu” – Facultatea de Drept
– Februarie 2012-septembrie 2012: Membru in cadrul Proiectului ”Prevenirea corupției in educație prin informare, formare și responsabilizare”, modulul- Aplicarea legislatiei din domeniul educatiei in fiecare unitate scolara, Proiect cofinanțat prin Fondul Social European, Cod SMIS 30342
– Martie 2010-noiembrie 2010: Cursuri de pregatire profesională initială in cadrul INPPA (examen de absolvire noiembrie 2010)
– 2009-2010: Studii postuniversitare de specializare ”Reglementări cuprinse in Noul Cod civil si Noul Cod de procedură civilă” în cadrul Universitătii din Bucuresti, Facultatea de Drept
– 2007-2008: Master in “Drept civil si procesual civil” in cadrul Universitatii “Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept
– 2004-2008: Licenţiată în drept, Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucureşti (sefă de promotie)
– 2003-2007: Licenţiată în filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
– 2005-2006: Cursuri de integrare euro-atlantică Jean Monnet, în cadrul Universitătii din Bucureşti
– 1999-2003: Liceul teoretic ”Marin Preda” Turnu-Măgurele, specializarea istorie-stiinte socio-umane

:: LISTĂ DE LUCRĂRI