Luminita Tuleașca

Luminiţa Tuleașcă

Informații de contact
luminita.tuleasca@tuleasca.ro

Luminița Tuleașcă este avocat pledant, fondator și managing partner TULEAȘCĂ LAWYERS.

Din anul 1996 este cadru didactic universitar, în prezent conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americană, titular al disciplinelor: Drept Comercial, Dreptul Societăților, Dreptul Comerțului Internațional și Dreptul Insolvenței.

Luminița Tuleașcă este și:
– arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2013-prezent);
– lector la disciplina Drept Comercial în cadrul Institutului Național de pregătire a Notarilor (2014-prezent);
– arbitru al Curții de Arbitraj a Baroului București (2015-prezent).

Este un experimentat avocat litigant, cu o impresionantă expertiză în probleme de drept societar, dreptul contractelor – inclusiv contracte FIDIC, garanții, arbitraj comercial intern și internațional – inclusiv în disputele privind investițiile străine, insolvență, contencios administrativ, drept fiscal, fonduri europene, achiziții publice, investiții străine.

Luminița Tuleașcă este unic autor a 6 cărți și peste 50 de studii și articole de specialitate.

A coordonat programul de masterat de Dreptul Afacerilor – Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană (2013-2014).

Este implicată în cercetarea finanțată, și a fost director și membru în numeroase granturi de cercetare naționale și internaționale.

A inițiat și organizat conferințe naționale și intenaționale, este promotorul și coordonatorul proiectului ”Moot Court Competition – Commercial Law” al Universității Româno-Americane (2010-prezent), precum și promotorul și project managerul Școlii de vară și Conferinței pe Dreptul Afacerilor ale Universității Româno-Americană (2011-prezent).

Luminița Tuleașcă este membru în colegiul editorial al Revistei Române de Dreptul Afacerilor; associate editor al revistei internaționale Romanian Economic and Business Review.

De asemenea, este membru al unor pretigioase asociații profesionale: British Institute of International and Comparative Law, The Society of Legal Scholars, The Charteres Institute of Arbitrators (ACIarb), International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals, The Professional Association for European Restructuring and Insolvency Specialists, INSOL International Academics’ Group.

Este membru al Fundației Româno-Americană pentru Promovarea Educației și Culturii (2000-prezent) și a deţinut, de-a lungul timpului, calitatea de membru în Senatul Universităţii, membru în Consiliul Facultăţii de Drept, secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept, membru în Comisia de Etică Universitară din Universitatea Româno-Americană.

Studii
Luminița Tuleașcă este absolventă a Facultății de Drept a Universității Româno-Americane și licențiată în Drept a Facultății de Drept a Universității din București (1996), a urmat cursuri postuniversitare și de specializare la Universitatea din București (Drept Privat, 2000), la Universitatea din Oxford (Trust Law, 2009) și la Academia de Drept Internațional de la Haga (Private International Law, 2011).

Luminița Tuleașcă este Doctor în Drept al Universității din București, domeniul Drept Privat, specializare în Drept Comercial, conducător științific Prof. univ. dr. hc. Stanciu D. Cărpenaru, iar teza de doctorat, admisă cu calificativul foarte bine, este Falimentului societăţilor comerciale speciale.

A finalizat studii post-doctorale, ca cercetător bursier al Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, cu lucrarea/proiect de cercetare: Patrimoniul de afectațiune – Instrument în derularea afacerilor (2015).

Hobby-uri
Călătoriile, literatura, muzica, istoria, filozofia, astronomia, paleoastronautica, gastronomia