Lucian Pop

Arii de practică: Dreptul muncii, Sănătate & Pharma, Drepturile Omului, Drept comercial și Drept penal al afacerilor.
E-mail: lucian.pop@avocat-musat.ro
Limbi vorbite: Română, Engleză și Spaniolă

A absolvit ciclul de studii universitare de licență la  Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și studiile de masterat, specializarea Carieră Judiciară, în cadrul aceleiași instituții.

Privind în urma trecerii timpului, la momentul alegerii Facultății de Drept, ca drum al devenirii și mai apoi începuturile profesiei de avocat, Lucian mărturisește, după nouă ani de exercitare continuă a profesiei, că a descoperit pe această Cale câteva pietre de aducere aminte… care stau la temelia formării sale profesionale și decide să le împărtășească cu fiecare dintre noi: ZBORUL ÎN BĂTAIA SĂGEȚILOR TE POATE CONDUCE DINCOLO DE LIMITE. DESCOPERIREA VOCAȚIEI

Provocarea majoră în exercitarea profesiei de avocat o reprezintă convertirea limitelor în oportunități de dezvoltare profesională și relațională, iar tinerețea sau lipsa de experiență în viață au reprezentat pentru Lucian pseudolimitări convertite în oportunitatea de a descoperi o cultură a dialogului cu sine însuși și cu Celălalt. O descoperire a vocației de a lupta în numele Celuilalt, pentru drepturile și interesele sale legitime. VICTORIILE DE IERI NU POT ÎNLOCUI BĂTĂLIILE DE ASTĂZI. DESCOPERIREA PERSEVERENȚEI

Pentru Lucian, orice victorie în arena Dreptului, reprezintă o naștere din nou pentru ființa împovărată de nedreptate, însă după o astfel de biruință, te pândește o  stare laodiceeană, de mediocritate asumată. Astfel, imperativul major este de a nu rămâne cantonat în rețete de comunicare și interpretare, de a nu lăsa gustul victoriei să te exileze într-un spațiu ”căldicel” al cunoașterii, crezând cu o naivitate candidă că lupta cu Nedreptatea s-a încheiat, motiv pentru care Lucian prețuiește invariabil principiul definitoriu pentru exercitarea profesiei de avocat, în folosul exclusiv al semenilor săi și anume: victoriile de ieri nu pot înlocui bătăliile de astăzi.

UNICITATEA ESTE UN DAR AL IDENTITĂȚII. FUNDAMENTEAZĂ-ȚI VOCAȚIA PE UNICITATE PENTRU CĂ NU ESTE SINONIMĂ CU AROGANȚA. DESCOPERIREA VALORIZĂRII

Convingerea neclintită că nu ești doar parte dintr-un mecanism, ci unicitatea ta profesională izvorâtă din instruire temeinică poate determina alegerea unei soluții juridice eficiente, în acord cu specificitatea problemei juridice, l-a determinat pe Lucian să conteste veridicitatea ideii ”nimeni nu este de neînlocuit” și să descopere esența valorizării omului din spatele dosarului de soluționat, prin raportare la fiecare caz în parte, dar și în cazul echipei avocațiale în care lucrează, dând viață afirmației filosofului Constantin Noica : ”Lamentabilul principiu „nimeni nu e de neînlocuit”. Dar tocmai la asta trebuie să tinzi, la o societate cu oameni de neînlocuit, ca un organism. Pe când aşa, omul e piesă de schimb şi totul e mecanism. (Creierul nu-şi reface celulele)”

4. PIETRE DE ADUCERE AMINTE ALE ACTIVITĂȚII JURIDICE ÎN TRECEREA VREMURILOR.
RESPONSABILITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII JURIDICE

01.01.2010 – 30.05.2012 – Consilier Parlamentar – Parlamentul României – Camera Deputaților – Comisia pentru Protecția Drepturilor Omului, Culte și Minorități. Coordonator al Departamentului Juridic din Cadrul Biroului Parlamentar – Deputat Marius C. Dugulescu;

01.10.2005 – 30.06.2012 – Realizator Emisiuni Culturale la Radio Timișoara – Radio România: realizarea unor eseuri, dezbateri și interviuri culturale relevante: dr. Frederic Sudre (directorul Institutului De Drept European al Drepturilor Omului), dr. Pierre Legrand (Universitatea Paris 1 Pantheon Sorbonne), conf. Univ. dr. Mircea Criste, E.S. Emil Hurezeanu, Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici.

CONFERINȚE:
1. IUNIE 2010 – CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ” – INSTITUTUL DE CERCETĂRI POLITICE, UNIVERSITATEA BUCUREŞTI; LUCRAREA PREZENTATĂ: „CORECTITUDINE POLITICĂ vs. LIBERTATE RELIGIOASĂ. DILEME ŞI CONTRADICŢII EUROPENE”;

2. IUNIE 2011 – SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA NIVEL NAŢIONAL – EDIŢIA A IX-A. DIMENSIUNI CONTEMPORANE ALE DEZVOLTĂRII. FUNDALUL ROMÂNESC AL SINCRONIZĂRII EUROPENE – UNIVERSITATEA PETRE ANDREI, IAŞI; LUCRAREA PREZENTATĂ: „INVOCAREA EXCEPŢIEI DE NECOMPETENŢĂ ÎN TEMEIUL ART. 25, 26 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 44/2001 PRIVIND COMPETENŢA JUDICIARĂ, RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ”;

3. IUNIE 2011 – SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT „LIBERTY OF FAITH AND CONSCIENCE” – PARLAMENTUL ROMÂNIEI; LUCRAREA PREZENTATĂ: „DEMNITATEA UMANĂ – PRINCIPIU CONSTITUŢIONAL AL DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI”;

4. SEPTEMBRIE 2011 – 9/11: TEN YEARS AFTER – CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ ORGANIZATĂ DE INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN, ÎN PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE DIN UNIVERSITATEA BUCUREŞTI; LUCRAREA PREZENTATĂ: UNITED NATIONS: THE FAINT WILL OF A STRONG AUTHORITY: LEGAL AND GEOPOLITICAL RECONSIDERATIONS AND CONTRADICTIONS IN FIGHTING TERRORISM;

5. NOIEMBRIE 2011 „Valorile Creştin-Democrate. Valorile Europei Unite” – organizată de European Christian Political Foundation şi Biroul Parlamentar Deputat Marius C. Dugulescu; LUCRAREA PREZENTATĂ : „EUROPA CREŞTINĂ NU ESTE UN ATENTAT IDEOLOGIC LA IDENTITATEA CONSTITUŢIONALĂ EUROPEANĂ”

6. NOIEMBRIE 2018 – CONFERINȚĂ AMCR – LUCRAREA PREZENTATĂ: MALPRAXISUL MEDICAL. PARABOLA SAMARITEANULUI MILOSTIV. CINE ESTE APROAPELE MEU?

7. OCTOMBRIE 2018 – CONFERINȚĂ AMCR – LUCRAREA PREZENTATĂ : POSTULATUL LUI BLAISE PASCAL ÎN MINUNATA LUME NOUĂ

PUBLICAȚII:
1. LUCIAN POP, “UNITED NATIONS – THE FAINT WILL OF A STRONG AUTHORITY: LEGAL AND GEOPOLITICAL RECONSIDERATIONS AND CONTRADICTIONS IN FIGHTING TERRORISM” în Florin DIACONU (editor), 9/11: Ten Years After. International conference organized by the Romanian Diplomatic Institute, in partnership with the Faculty of Political Science, University of Bucharest, September 8-10, 2011, Romanian Diplomatic Institute, Bucharest, 2011, ISBN 978-973-0-11405-8 (volum în format electronic);

2. LUCIAN POP, „HUMAN DIGNITY–CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS”, în Revista Sfera Politicii nr. 161/iulie 2011; în Liberty of Faith and Conscience – an ECPM publication – pag. 46-53;

3. LUCIAN POP, “ARGUMENTE PENTRU O TEORIE A ALTERITĂŢII PROTECŢIEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ DIN PERSPECTIVA CONTROLULUI ACTELOR UNIUNII EUROPENE” – în RALUCA BERCEA (coord.) „Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism eficient”?, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pag.118-124.