Lucian Netejoru


Lucian Netejoru

Funcţii de execuţie
– Judecător cu grad de judecătorie, Judecătoria Giurgiu, 1 iunie 1996
– Judecător cu grad de tribunal, Judecătoria Giurgiu, 1 mai 2004
– Judecător cu grad de tribunal, Tribunalul Giurgiu, 1 august 2006
– Inspector judiciar, Inspecţia Judiciară, 1 ianuarie 2014

Funcţii de conducere
– Vicepreşedinte, Judecătoria Giurgiu, 1 iunie 2002
– Preşedinte delegat, Judecătoria Giurgiu, 1 mai 2004
– Preşedinte, Judecătoria Giurgiu, 1 iulie 2004
– Preşedinte, Tribunalul Giurgiu, 1 august 2006
– Preşedinte delegat, Tribunalul Giurgiu, 10 septembrie 2009
– Preşedinte, Tribunalul Giurgiu, 1 ianuarie 2010
– Vicepreşedinte, Tribunalul Giurgiu, 1 ianuarie 2013
– Inspector-şef, Inspecţia Judiciară, 1 septembrie 2015.