Informații personale
data nașterii: 16 iunie 1974
locul nașterii: Craiova

Experiență relevantă
2011-prezent: Membru al Consiliului Baroului Dolj
2008-2012: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova
2007-prezent: prof. univ. dr. Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, disciplinele „Societăţi comerciale” şi „Operaţiuni bancare şi de bursă”
2007-prezent: Avocat, Baroul Dolj, Asociat în cadrul Societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată „Săuleanu şi Asociaţii
2003-2007: Avocat, Baroul București
1998-prezent: Arbitru în cadrul Tribunalului Arbitral de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia Craiova
1997-2007: cadru universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Educație și formare
12 septembrie 2014: abilitare susținută la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române ”Andrei Rădulescu” din București, teza: „Formarea voinței sociale și controlul judiciar al legalității hotărârii A.G.A.”
2000: Doctor în drept, cu teza „Specificul obligaţiilor comerciale în comparaţie cu obligaţiile civile”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Ion Dogaru
1993-1997:  Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”

Varia
Membru al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale din Craiova ce-şi desfăşoară activitatea ştiinţifică sub egida Academiei Române
Membru al Asociatiaței Europeane de Drept Bancar si Financiar – Romania (A.E.D.B.F. – Romania)
Redactor al Revistei de Ştiinţe Socio-Umane publicată de Institutul de Ştiinţe Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova (2007-2008)
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Române de Jurisprudenţă (Editura Universul Juridic) – secţiunea „drept bancar” (începând cu 2010)
Redactor Revista Baroului Dolj „IUSTITIA”
Referent ştiinţific al Editurii Universitaria din Craiova
Editor executiv al Revistei de Ştiinţe Juridice, Editura Universul Juridic (începând cu iunie 2011)
Colaborator principal al Revistei de Drept Comercial (din martie 2012)


:: Lucian-Bernd Săuleanu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022