Liviu Stănciulescu


Educație și formare
1978 – Facultatea de drept – Universitatea din Bucureşti, Lucrare de licență ”Nulități de drept civil aplicabile în domeniul contractelor”, coordator. Prof. univ. dr. C. Bîrsan
1990 – Curs postuniversitar – Universitatea din București, Lucrarea de disertație ”Paricularități ale vânzării locuințelor statului”, coordonator Prof. univ. dr. Fr. Deak
1995 – Curs engleză – FIATEST
1996 – Doctorat în drept civil – Universitatea din București, Teza de doctorat ”Înstrăinarea și dobândirea inter vivos a imobilelor”, coord. Prof. univ. Fr. Deak
2003 – Curs de aplicarea standardelor internaţionale de audit (program organizat U. E. şi C.C.R. la Bucureşti)

Carieră universitară didactică
2006 – prezent: Conducător de doctorat – drept civil, Scoala doctorală a Universității „Nicolae Titulescu” din București,
2003 – prezent: Profesor la Universitatea „Nicolae Titulescu din București”, Facultatea de Drept, Departamentul de drept prtivat, Disciplina Drept civil (contracte și succesiuni)
2003-2008: Profesor (asociat) Universitatea din București, Facultatea de Adminstrație Publică și Afaceri, Disciplina Drept civil. Contracte
1997-2002: Conferenţiar la Universitatea „Nicolae Titulescu din București”, Facultatea de Drept, Disciplina Drept civil (contracte și succesiuni)
1991-1996: Lector la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Catedra Drept civil, Disciplina Contracte și succesiuni
1986-1991: Asistent la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Catedra de drept civil

PUBLICAŢII PRINCIPALE (dintr-un total de 25)
A. Cărţi I. (proprii):
– L. Stănciulescu, Moștenirea. Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017
– L. Stănciulescu, Dreptul contractelor civile, Ed. Hamangiu, București, 2017
– L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014 (ed. a II-a)
– L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015 (ed. a II-a)
– L. Stănciulescu, Drept civil. Contracte şi succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
– L. Stănciulescu, Dreptul de moştenire, Editura Rosetti, Bucureşti, 2000 (ediţia a II-a)
– L. Stănciulescu, Dreptul de moştenire, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1996

B. Cărţi II. (în colaborare):
– L. Stănciulescu, V. Nemeş, Drept contractelor civile şi comerciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013 și 2016
– G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
– G. Boroi, L. Stănciulescu, Drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
– St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeş, Contracte civile şi comerciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
– Gh. Botea, M. Toma, L. Stănciulescu, Drept civil. Curs pentru pregătirea examenului de licenţă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
– C. Toader, L. Stănciulescu, R. Popescu, V. Stoica, coordonator Prof. univ. dr. Francisc Deak (coord.), Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţela moştenirii, Editura Actami, Bucureşti, 1994-1996

B. Articole principale (recente):
– Univ. de Vest, Timisoara, Sesiune aniversară, octombrie 2012, Dobânda legală şi cămătăria: instituţii perimate ale împrumutului de bani?
– Challenges of the Knowledge Society, București 2012 – Under the New Civil Code: the sale contract is translated proprety or creator only of obligations ?
– Challenges of the Knowledge Society, București 2011 – Delevery of good in the loan agreement: condition of validity or obligation of the lender ?
– Revista de drept comercial nr. 5/2010 – Vânzarea de consumaţie – varietate a contractului de vânzare-cumpărare
– Challenges of the Knowledge Society, București – 2010 2010 – The necessity to harmonize the mechanism characterristic to ”the contract of consumtion” to general rules
– Universitatea din Bucureşti, mai 2009, Considerații privind natura juridică a dreptului de denunțare unilaterală, a vânzării de consumaţie de către cumpărătorul- consumator
– ONU/INTOSAI Symposium, Viena martie 2007 – Valoarea şi avantajele controlului finanţelor publice în contextul mondializării
– Revista de drept comercial nr. 9/2006 – Consideraţii privind „contractul cadru de arendare” prevăzut de Legea nr. 223/2006
– Lex et scientia, Universitatea “N. Titulescu” 2006 – Particularităţi ale contractului de credit pentru consum
– Revista de drept comercial nr. 5/2006 – Dreptul comerciantului-fermier, care desfăşoară activităţi independente, de a dobândi terenuri agricole, păduri şi terenuri forestiere în România de la data aderării la Uniunea Europeană
– Revista de drept comercial nr. 11/2005 – Consideraţii privind obligaţia de păstrare a destinaţiei spaţiilor medicale sau de asistenţă sanitar veterinară cumpărate în condiţiile OUG nr. 110/2005 şi OUG nr. 89/2004
– Revista de drept comercial nr. 4/2005 – Particularităţi ale vânzării locuinţelor de serviciu în condiţiile Legii nr. 562/2004 şi Legii nr. 579/2004
– Revista de drept comercial nr. 9/2004 – Particularităţile contractelor de „locaţiune sezonieră”, reglementate de Legea nr. 282/2004 privind „protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor putând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare”
– Revista de drept comercial nr. 3/2004 – Dobândirea terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi: dispoziţie permisivă ori prohibitivă!
– Curierul Judiciar nr. 10/2002 – Consideraţii referitoare la dispoziţiile Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
– Lex et scientia, Universitatea “N. Titulescu” 2002 – Probleme speciale contractuale în lumina noilor reglementări prevăzute de proiectul Codului european al contractelor
– Revista notarilor publici nr. 5/2001 – Înstrăinarea locuinţelor dobândite de chiriaşi în condiţiile Legii nr. 112/1995
– Revista Dreptul nr. 7/2001 – Valabilitatea vânzării locuinţelor supuse interdicţiei de 10 ani, în condiţiile Legii nr. 10/2001
– Revista de drept comercial nr. 5/2001 – Consideraţii privind interdicţiile la înstrăinarea imobilelor, în legislaţia de după 1989
– Lex et scientia, Universitatea “N. Titulescu” 2001 – Discuţii privind natura juridică a prohibiţiei temporare la înstrăinarea a imobilelor

DIPLOMĂ DE APRECIERE, pentru contribuții în domeniul dreptului civil – Societatea de științe
Juridice, București, 2016


:: Liviu Stănciulescu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022