Liviu PopStudii:
Primare şi gimnaziale: Școala elementară Suciu de Sus, jud. Maramureş (1950-1957);
Seminarul teologic Cluj (1957-1959);
Liceale: Liceul teoretic nr. 2 Satu Mare, jud. Satu Mare (1959-1963);
Postliceale: Școala Tehnică Satu Mare (1963-1966);
Universitare: Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1967-1972), şef de promoţie;
Doctorat: doctor în drept al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 1977, conducător ştiinţific prof. univ. dr. docent Aurelian Ionaşcu.

Evoluţie profesional-didactică:
Asistent universitar: 1972-1978;
Lector universitar: 1979-1989;
Conferenţiar universitar: 1990-1992;
Profesor universitar: 1993-prezent;
Conducător de doctorat: 1994-prezent (am coordonat finalizarea şi susţinerea a 22 de teze de doctorat);
Profesor universitar emerit al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, titlu acordat în 23 februarie 2012.

Activitate ştiinţifică:
De la absolvirea studiilor universitare în 1972, activitatea mea didactică şi de cercetare ştiinţifică s-a înscris în spaţiul dreptului privat românesc, în special al dreptului civil. M-am ocupat mai ales de cercetarea fenomenelor şi mecanismelor juridice aparţinând dreptului de proprietate şi altor drepturi reale, precum şi instituţiei obligaţiilor civile, în sfera cărora apreciez că am înregistrat contribuţii importante, unele cu caracter de noutate absolută în ştiinţa dreptului nostru civil.
Am publicat 24 de volume, cursuri, tratate şi monografii – dintre care şase sunt realizate în colaborare – şi peste 100 de articole, studii, note, comentarii etc. în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.
În ultimii 10 ani am elaborat şi publicat şase volume şi 38 de studii, unele de mare întindere, în revistele centrale de specialitate de largă circulaţie. Dintre acestea reţinem:
– Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul I. Regimul juridic general, apărut la Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 585 de pagini. Aşa cum rezultă din titlul său, volumul este consacrat regimului juridic general sau fiinţei juridice a obligaţiilor civile, indiferent de etiologia sau originea lor, fiind prima lucrare de acest fel apărută în ştiinţa dreptului civil românesc. Lucrarea a fost distinsă cu Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006;
 Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Contractul, apărut la Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 826 de pagini; în cuprinsul său am încercat şi reuşit să realizez o nouă construcţie ştiinţifică a teoriei generale a contractului, având în vedere fundamentele actuale ale acestui instrument juridic şi trebuinţele reale ale vieţii juridice din contemporaneitate. Valoarea lucrării a fost implicit recunoscută, fiind distinsă cu Premiul „Mihail Eliescu”, cea mai înaltă distincţie pe care o acordă anual Uniunea Juriştilor din România, şi Premiul „Traian Ionaşcu”, acordat de Revista română de drept privat, în noiembrie 2010, pentru cea mai valoroasă lucrare de drept privat pe anul 2009;
 Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 889 de pagini; este analizată noua reglementare a instituţiei obligaţiilor civile în textele Codului civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, în comparaţie cu prevederile Codului civil din 1865. Autorii au fost distinşi cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2012, acordat de Uniunea Juriştilor din România, şi cu Premiul „Traian Ionaşcu”, acordat de Revista română de drept privat, în decembrie 2013, pentru cea mai valoroasa lucrare de drept privat pe anul 2012;
– Curs de drept civil. Obligaţiile, în colaborare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 600 de pagini. Lucrarea se adresează deopotrivă studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi tuturor teoreticienilor şi practicienilor dreptului privat.
Dintre studiile publicate în ultima vreme, apreciez că trebuie reţinute: Încercare de sinteză a principalelor teorii referitoare la fundamentele contractului, cu privire specială asupra teoriei autonomiei de voinţă şi teoriei solidarismului contractual, publicat în Revista română de drept privat nr. 5/2007, pp. 75-118 (44 de pagini); Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, în Revista română de drept privat nr. 1/2010, pp. 143-232 (90 de pagini); Despre negocierile precontractuale şi contractele preparatorii, în Revista română de drept privat nr. 4/2008, pp. 94-123 (30 de pagini); Executarea contractului sub autoritatea principiului solidarismului contractual, în Revista „Dreptul” nr. 7/2011, pp. 72-110 (39 de pagini); Unele exigenţe ale solidarismului contractual în cazul nerealizării de către o parte con¬trac¬tantă a interesului celeilalte părţi, în Revista română de drept privat nr. 2/2012, pp. 187-210 (24 de pagini); Îmbogăţirea fără justă cauză în reglementarea noului Cod civil, în Revista „Dreptul” nr. 7/2013 (25 de pagini) etc.; Excepţia de neexecutare – remediu natural al neexecutării contractului, în Revista „Dreptul” nr. 3/2015, pp. 7-34 (28 de pagini).

Recunoaşteri:
– am făcut parte din structurile academice, în funcţii importante: şeful Catedrei de drept privat (1990-1992 şi 2004-2012); decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai (1996-2004); membru al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai (1996-2012); preşedintele Comisiei de etică a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai (2006-2012);
– am funcţionat în calitate de judecător la Curtea de Apel din Cluj în perioada 1993-1996, fiind apoi decan al Facultăţii de Drept;
– membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din România ori, după caz, în comisia de specialitate a acestei autorităţi publice (1994-2011);
– membru în Comisia „Drept” a Consiliului Naţional de Evaluare Academică din România (1993-2005);
– membru în Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil (1997-2002);
– arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (2002-prezent);
– preşedinte al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (2000-2010);
– avocat în Baroul de Avocaţi Cluj;
– membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii (2005-2010);
– membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Pregătire a Avocaţilor (2012-prezent);
– membru în consiliul ştiinţific, consiliul de onoare sau în colegiul de redacţie al următoarelor reviste de specialitate sau de cultură: Revista română de drept privat; Curierul Judiciar; Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, seria Iurisprudentia; Revista română de arbitraj; Buletinul notarilor publici; Revista „Tabor” (Cluj-Napoca);
– membru al Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, al cărei preşedinte este reputatul profesor Giuseppe Gandolfi, for academic din care fac parte 160 de renumiţi profesori de la cele mai prestigioase universităţi (2001-prezent);
– membru al Asociaţiei Henri Capitant, Paris (2002).
– membru corespondent al Academiei Române (2016)

Premii şi distincţii:
– Decorat de Preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de cavaler (2002);
– Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2003);
– Diploma de merit a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2002, 2003, 2004, 2005);
– Premiul Anului 2003 pentru Administraţie, Știinţe Juridice şi Ordine Publică;
– Diploma de excelenţă a Camerei de Comerţ şi Industrie a României;
– Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006 pentru lucrarea Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
– Diploma de excelenţă ştiinţifică pentru realizări ştiinţifice deosebite a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe anul 2006;
– Diploma de excelenţă şi Medalia Jubiliară de aur a Universităţii de Vest din Timişoara pe anul 2007;
– Diploma pentru inovaţie instituţională a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe anul 2007;
– Premiul Reprezentativităţii al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe anul 2008;
– Premiul Cercetării ştiinţifice pe anul 2009 al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
– Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Contractul, apărută la Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
– Diploma de excelenţă, 2010, Personalităţi de excelenţă, acordată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
– Premiul „Traian Ionaşcu” al Revistei române de drept privat, pe anul 2009, pentru lucrarea Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 826 de pagini, acordat în noiembrie 2010;
– Titlul de „Senior al Clujului”, distincţie acordată în februarie 2011;
– Medalia de Aur a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 19 decembrie 2011;
– Profesor „Honoris Causa” al Universităţii din Bucureşti, 25 noiembrie 2011;
– Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2012, pentru lucrarea Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, apărută la Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
– Premiul „Traian Ionaşcu” al Revistei române de drept privat pe anul 2012 pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică de drept privat, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
– Profesor „Honoris Causa” al Universităţii „Ovidius” Constanța, 31 martie 2017.

Stagii de pregătire şi documentare:
Franţa – Universitatea Paris II Pantheon Assas – 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011;
Spania – Universitatea Zaragoza – 2001;
Franţa – Universitatea din Dijon – 2000;
Belgia – Universitatea din Bruxelles – 1993, 1999;
Scoţia – Universitatea Edinburgh – 1991.

Referinţe:
 Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial, Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2000, pp. 258-259;
– Personalităţi clujene contemporane – oameni, biografii, confesiuni, vol. I, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005, pp. 287-295;
– In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop, Culegere de studii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006;
– Dan Fornade, Personalităţi clujene (1800-2007). Dicţionar ilustrat, Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2007, pp. 479-480;
– Cristian Colceriu, Elite clujene contemporane, Editura Clear Vision, Cluj-Napoca, 2009, pp. 833-850;
– Vasile Iuga, Oameni de seamă ai Maramureşului, Dicţionar 1700-2010, Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, pp. 887-888.

Lucrări publicate

A. Cursuri, tratate, monografii, culegeri de studii:
– Elemente de drept şi legislaţie agrară, în colaborare, Institutul Agronomic, Cluj, 1974, 214 pagini;
– Regimul juridic al terenurilor din perimetrul construibil al localităţilor, teză de doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1977, 200 de pagini;
 Dreptul muncii. Îndrumar practic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1978, 200 de pagini;
 Regimul juridic al terenurilor destinate localităţilor, monografie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, 280 de pagini;
– Drept civil. Obligaţiile, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1982, 379 de pagini;
– Elemente de drept şi legislaţie economică, în colaborare, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1986, 377 de pagini;
– Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1987, 323 de pagini;
– Drept civil. Partea generală, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 1992, 160 de pagini; – Drept public şi drept privat, în colaborare, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1992, 298 de pagini;
– Drept civil. Izvoarele obligaţiilor. Răspunderea civilă delictuală, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992, 350 de pagini;
– Drept civil. Răspunderea contractuală. Statica, dinamica şi stingerea obligaţiilor, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992, 198 de pagini;
– Drept civil. Drepturile reale principale,Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1995, 254 de pagini;
– Drept civil. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, ediţia I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, 320 de pagini;
– Contractele comerciale. Formarea contractelor, în colaborare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 310 pagini;
– Contractele comerciale. Executarea contractelor, în colaborare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 495 de pagini;
– Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, tratat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, 512 pagini;
– Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, 521 de pagini;
– Drept civil. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, ediţie revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, 312 pagini;
– Răspunderea civilă, Editura Alma Mater, Timisiensis Mirton, Timişoara, 2001, 313 pagini;
– Drept civil. Drepturile reale principale, în colaborare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 392 de pagini;
– Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul I. Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 587 de pagini;
– Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 826 de pagini;
– Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Culegere de studii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 518 pagini;
– Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu I.-Fl. Popa şi S.I. Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 889 de pagini;
– Curs de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu I.-Fl. Popa şi S.I. Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 600 de pagini.

B. Articole şi studii publicate în reviste din ţară (selectiv)
– Dobândirea în proprietate a terenurilor cu sau fără construcţii de către persoanele fizice, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1973, pp. 105-121;
– Consideraţii asupra transmiterii dreptului de proprietate prin acte juridice, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1974, pp. 144-156;
– Interdicţia înstrăinării prin acte juridice între vii a terenurilor virane din intravilanul localităţilor urbane, în Studii şi cercetări juridice nr. 1/1974, pp. 114-125;
– Aspecte ale regimului juridic al terenurilor ocupate sau destinate construcţiei de locuinţe, proprietate personală, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1975, pp. 47-59;
– Propunere de lege ferenda cu privire la soluţionarea unor litigii patrimoniale în cooperaţia agricolă, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1976, pp. 70-83;
– Consideraţii cu privire la regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, în Revista română de drept nr. 7/1975, pp. 55-67;
– Cu privire la recuperarea unor daune produse în patrimoniul organizaţiilor cooperatiste, în Studii şi cercetări juridice nr. 2/1976, pp. 166-179;
– Implicaţii ale modificării statutului cooperativei agricole asupra regimului juridic al unor terenuri, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1976, pp. 66-78;
– Simetrii şi asimetrii în actele juridice civile, în Studii şi cercetări juridice nr. 4/1976, pp. 370-385;
– Despre metoda de reglementare în dreptul civil, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1977, pp. 49-57;
– Regimul juridic al terenurilor destinate localităţilor, rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1977, 50 de pagini;
– Dobândirea de către stat a unor terenuri din perimetrul construibil al localităţilor în cazul înstrăinării construcţiilor, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1977, pp. 40-48;
– Schimbul de terenuri, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1977, pp. 57-65;
– Incidenţa prevederilor Legilor nr. 58/1974 şi nr. 59/1974 cu privire la sistarea coproprietăţii asupra imobilelor, în Studii şi cercetări juridice nr. 4/1977, pp. 320-334;
– Cu privire la admisibilitatea constituirii dreptului de superficie, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1978, pp. 57-64;
– Opinii cu privire la interzicerea desfacerii contractului de muncă pe timpul stării de graviditate, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1978, pp. 74-88;
 Limitele libertăţii contractuale, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1979, pp. 45-60;
– Domeniul de aplicare a uzucapiunii în dreptul civil român actual, în Revista română de drept nr. 3/1979, pp. 56-48;
– Cu privire la regimul juridic al terenurilor proprietatea membrilor cooperativelor agricole de producţie, în Revista română de drept nr. 8/1979, pp. 18-23;
 Probleme controversate privind fundamentele răspunderii civile, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1979, pp. 38-52;
– Acţiunea în simulaţie, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1979, pp. 56-65;
– Natura raporturilor juridice dintre stat şi beneficiarii folosinţei funciare, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1980, pp. 40-53;
– Analiză de practică judiciară în materia antecontractului de vânzare-cumpărare a terenurilor cu sau fără construcţii, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1980, pp. 27-45;
– Ieşirea din indiviziune cu privire la terenurile din perimetrul construibil al localităţilor dobândite prin moştenire legală, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1981, pp. 37-44;
– Cu privire la fundamentarea răspunderii fără culpă a părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1982, pp. 42-50;
– Despre existenţa unui drept la locuinţă, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1982, pp. 32-38;
– Cu privire la o nouă calificare juridică a termenului de un an prevăzut de art. 52 din Legea nr. 4/1973, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1983, pp. 25-37;
– Analiza practicii judiciare în materia regimului juridic al fructelor produse de un bun aflat în coproprietate, în Studii şi cercetări juridice nr. 2/1984, pp. 162-180;
– Consideraţii cu privire la administrarea, gospodărirea şi gestionarea patrimoniului unităţilor de stat, în Studii şi cercetări juridice nr. 3/1984, pp. 221-235;
– Dreptul real al asociaţiilor economice mixte, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1985, pp. 42-53;
– Corelaţia dintre titlurile locative şi reglementarea stabilirii domiciliului, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1985, pp. 37-47;
– Încercare de sinteză a evoluţiei principalelor teorii cu privire la fundamentarea răspunderii civile delictuale, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1986, pp. 43-58;
– Dreptul real al întreprinderilor şi instituţiilor anexă cu personalitate juridică înfiinţate de organizaţiile cooperatiste şi de alte organizaţii obşteşti, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1987, pp. 69-76;
– Dreptul real al asociaţiilor economice intercooperatiste asupra bunurilor proprietatea cooperativelor asociate, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1987, pp. 62-70;
– Aplicarea principiului echităţii în activitatea de soluţionare a litigiilor civile, în Revista economică. Supliment nr. 30/1988, pp. 4-9;
– Ipoteze de răspundere fără culpă pentru fapta proprie a persoanei fizice, în Revista economică. Supliment nr. 41/1988, pp. 11-17;
– Reglementarea răspunderii fără culpă într-un nou Cod civil al României, în Revista economică. Supliment nr. 68/1988, pp. 14-20;
– On the Interpretation and enforcement by Courts of Justice of the Civil Law Provision in Acord with Equite Standarde, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1988, pp. 22-32;
– Aspecte teoretice şi practice privind repararea prejudiciului prin echivalent bănesc în cadrul răspunderii civile delictuale, în vol. „Dinamica relaţiilor sociale reglementate de lege, oglindită în teoria şi practica dreptului”, Centrul de Știinţe Sociale, Cluj-Napoca, 1989, pp. 192-206;
– Contribuţia practicii judiciare la stabilirea unor noi criterii şi modalităţi de determinare a întinderii reparaţiei în cadrul răspunderii civile delictuale, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1989, pp. 54-63;
– Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care s-au aflat în patrimoniul cooperativelor agricole, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/1992, pp. 57-72;
– Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate particulară asupra terenurilor aflate în proprietatea statului, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 2/1992, pp. 82-97;
– Dreptul de proprietate publică, în Analele Universităţii din Oradea, Drept, 1993, pp. 60-73;
– Avantajele practice ale publicităţii imobiliare prin cărţi funciare, în Analele Universităţii din Oradea, Drept, 1994, pp. 38-55;
– Unele aspecte în legătură cu răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative ilegale, în Dreptul nr. 9/1994, pp. 30-39;
– Excepţiile de la caracterul inviolabil al dreptului de proprietate privată, Pro Jure, 1995, pp. 22-35;
– Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1-2/1995, pp. 31-41;
– Problema reevaluării creanţelor contractuale, Pro Jure, 1997, pp. 13-22;
– Exercitarea dreptului de proprietate publică, Pro Jure, 1998, pp. 20-35;
– Răspunderea civilă pentru daunele nucleare, în Dreptul nr. 7/2002, pp. 53-72;
– Câteva consideraţii generale referitoare la categoria datoriilor de valoare, în Dreptul nr. 9/2002, pp. 64-70;
– Riscul de dezvoltare, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2003, pp. 27-33;
– Răspunderea contractuală pentru fapta altuia, în Dreptul nr. 11/2003, pp. 66-76;
– Discuţii de lege lata cu privire la recunoaşterea existenţei unui principiu de răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia consacrat în Codul civil român, în Dreptul nr. 8/2004, pp. 55-73;
– Discuţii în legătură cu unele clasificări ale obligaţiilor după obiectul lor, în Dreptul nr. 8/2005, pp. 54-76;
– Acţiunea oblică, în Pandectele Române nr. 1/2006, pp. 144-161;
– Acţiunile directe în dreptul privat, în Dreptul nr. 5/2006, pp. 9-33;
– Cesiunea de creanţă în dreptul civil român, în Dreptul nr. 3/2006, pp. 9-34;
– Novaţia – mijloc juridic de transformare a obligaţiilor civile, în Dreptul nr. 6/2006, pp. 33-53;
– Delegaţia în dreptul civil român, cale de realizare a dinamicii obligaţiilor, în Dreptul nr. 7/2006, pp. 29-47;
– Acţiunea pauliană (1) , în Curierul Judiciar nr. 4/2006, pp. 68-93;
– Acţiunea pauliană (2), în Curierul Judiciar nr. 5/2006, pp. 41-50;
– Reglementarea răspunderii subsidiare în Proiectul noului Cod civil, în Dreptul nr. 10/2007, pp. 22-72;
– Scurte consideraţii referitoare la analiza economică a contractului. Teoria „Efficient Breach of Contract” , în Dreptul nr. 11/2007, pp. 78-92;
– Încercare de sinteză a principalelor teorii referitoare la fundamentele contractului, cu privire specială asupra teoriei autonomiei de voinţă şi teoriei solidarismului contractual, în Revista română de drept privat nr. 5/2007, pp. 75-118;
– Despre negocierile precontractuale şi contractele preparatorii, în Revista română de drept privat nr. 4/2008, pp. 94-122;
– Echilibrul contractual şi leziunea în contracte, în Dreptul nr. 11/2008, pp. 79-98;
– Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, în Revista română de drept privat nr. 1/2010, pp. 143-232;
– Reglementarea răspunderii delictuale pentru fapta altuia în textele noului Cod civil, în Dreptul nr. 5/2010, pp. 32-55;
– Reglementările noului Cod civil cu privire la repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale, în Dreptul nr. 6/2010, pp. 23-45;
-Reglementarea fidejusiunii în textele noului Cod civil, în colaborare cu Stelian Ioan Vidu, în Revista română de drept privat nr. 2/2011, pp. 194-212;
– Executarea contractului sub autoritatea principiului solidarismului contractual, în Dreptul nr. 7/2011, pp. 72-110;
– Reglementarea clauzei penale în textele noului Cod civil, în Dreptul nr. 8/2011, pp. 11-28;
– Concepţia redactorilor noului Cod civil cu privire la structura răspunderii civile: dualitate sau unitate? , Culegere de studii în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, 2011, 25 de pagini;
– Prefaţă la lucrarea Îmbogăţirea fără justă cauză. Studiu comparativ în dreptul german şi român, autor Ciprian Păun, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 15-22;
– Prefaţă la lucrarea Răspunderea civilă delictuală subiectivă, autor Lacrima Rodica Boilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. XV-XXI;
– Prefaţă la lucrarea Regimul juridic al dobânzii moratorii, autor Maria Dumitru, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 9-15;
– Prefaţă la monografia Dreptul de retenţie în raporturile juridice civile, autor Stelian Ioan Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 7-13;
– Prefaţă la monografia Conformitatea lucrului vândut, autor Ionuţ-Florin Popa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 9-15;
– Prefaţă la monografia Bunurile temporale ale Bisericii, vol. I, autor Liviu-Marius Harosa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 15-21;
– Structura răspunderii civile în dreptul român. Unitate sau dualitate? , în Dreptul nr. 2/2012, pp. 22-45;
– Prefaţă la lucrarea Rezoluţiunea şi rezilierea contractului, autor Ionuţ-Florin Popa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 8-17;
– Unele exigenţe ale solidarismului contractual în cazul nerealizării de către o parte contractantă a interesului celeilalte părţi, în Revista română de drept privat nr. 2/2012, pp. 187-210;
– Despre exercitarea unor prerogative contractuale sub autoritatea solidarismului contractual în cazul neexecutării obligaţiilor de către o parte contractantă, în volumul „In honorem Prof. univ. dr. Radu I. Motica”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 176-193;
– Îmbogăţirea fără justă cauză în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 7/2013, pp. 11-35;
– Plata nedatorată în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 12/2013, pp. 13-33; – Excepţia de neexecutare – remediu natural al neexecutării contractului, în regle¬mentarea noului Cod civil, în Dreptul 3/2015, pp. 7-35.

 Alte numeroase studii şi articole au fost publicate în revistele facultăţilor de drept aparţinând unor universităţi din ţară, cum sunt: Universitatea din Oradea, Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (Facultatea de Drept din Cluj-Napoca), Universitatea Europeană „Iosif Constantin Drăgan” din Lugoj etc.

C. Articole şi studii publicate în străinătate
– The Liability for Ecologique Damages, în Edinburgh Law Review, July, 1992, pp. 211-232;
– El estado actual del derecho civil en Rumania, în Proyecto Social nr. 9/2001, Zaragoza, Spania, pp. 36-49;
– Discutions de lege lata sur la reconnaissance d’un principe de responsabilité du fait d’autrui aux termes de l’article 1000 alinéa premier du Code civil Roumain, Melange en l’honneur du professeur Giuseppe Gandolfi, vol. IV, Giufre Paris-Italia Editor, 2004, pp. 132-148.

Conferinţe în străinătate şi participări semnificative la manifestări ştiinţifice internaţionale (selectiv)
1. Conferinţa Soluţionarea litigiilor patrimoniale dintre unităţile de stat, Universitatea din Pécs, Ungaria, 26 septembrie 1976;
2. Simpozioane pe problematica reglementării juridice europene a protecţiei mediului, organizate de Consiliul Europei: Budapesta, noiembrie 1991; Sankt Petersburg, martie 1992; Ljubliana, septembrie 1992. Am participat la întocmirea proiectelor de convenţii din partea României;
3. Conferinţa Regimul matrimonial în România, Edinburgh, mai 1991;
4. Conferinţa Reglementarea adopţiilor în România, Universitatea Liberă Bruxelles, Belgia, ianuarie 1993;
5. Conferinţa Dreptul de proprietate în perioada de tranziţie a României spre economia de piaţă, Curtea de Apel Besançon, Franţa, mai 1995;
6. Conferinţa Situaţia actuală a dreptului civil în România, Universitatea Zaragoza, Spania, mai 2001.