Liviu Gheorghe OdagiuExperiență profesională
01.01.2019 – prezent: Preşedinte Curtea de Apel Alba Iulia
20.04.2018 – 31.12.2018: Preşedinte delegat Curtea de Apel Alba Iulia
01.12.2016 -19.04.2018: Preşedinte Secţia penală a Curţii de Apel Alba Iulia
01.05.2013 – prezent: Judecător Curtea de Apel Alba Iulia
01.08.2006 – 30.04.2013: Judecător cu grad profesional de tribunal în cadrul Judecătoriei Sibiu
01.09.2000 – 31.07.2006: Judecător în cadrul Judecătoriei Sibiu
2018 – prezent: Membru în Reţeaua judiciară română în materie penală

Educație și formare
01.10.1999-01.07.2000: Auditor de justiţie, Institutul Naţional al Magistraturii
01.10.1998-01.07.1999: Masterat, specializarea Drept administrativ şi administraţie publică, Facultatea de drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
1994-1998: Student, Facultatea de drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
1989-1993: Elev, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad

Proiecte
– Implicare în proiecte sociale de ajutorare a persoanelor nevoiaşe şi în proiecte educaţionale vizând tinerii ce provin din familii defavorizate, proiecte derulate de asociaţii neguvernamentale
– Expert în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti”

Conferințe
Coorganizator şi speaker în cadrul a două conferinţe internaţionale în materia drepturilor omului („Independenţa şi imparţialitatea justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, Alba Iulia, 29.06.2018) şi a dreptului unional („Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene”, Alba Iulia, 18-20.10.2019)

Seminarii
– Speaker în cadrul Conferinţei profesionale a avocaţilor, Sibiu, 01.02.2020 ( tema „Aspecte practice privind relaţia instanţelor cu avocaţii”)
– Participant la peste 50 de seminarii de formare profesională

Varia
Limbi străine: limba engleză
Competențe de comunicare: bune abilităţi de comunicare dobândite prin propria experienţă în activitatea managerială, atent la detalii, iniţiativă şi capacitate de adaptare atât la situaţii noi cât şi la situaţii de criză, persoană pozitivă şi motivată, participant la workshopuri dedicate facilitării elaborării unor ghiduri privind relaţia sistemului judiciar cu alte profesii
Competențe organizaționale/manageriale: capacitatea de a motiva oamenii pentru a acţiona în vederea atingerii obiectivelor, spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din perioada în care am fost preşedinte de secţie şi am continuat să consolidez această experienţă începând cu data la care am fost delegat în funcţia de preşedinte al curţii de apel, experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei, capacitate de analiză și sinteză
Competențe dobândite la locul de muncă: o bună cunoaştere a proceselor de management, capacitate de analiză, sinteză şi control, capacitate de evaluare şi motivare, bun negociator, abilități de prioritizare, coordonare şi organizare, capacităţi organizatorice dobândite şi cu prilejul organizării la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia a diferite examene şi concursuri (preşedinte al comisiei de organizare, membru al comisiei de organizare, membru al comisiei de corectare a lucrărilor), membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor la materia procedură penală pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din anii 2019 şi 2021, membru în comisia de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii martie-iunie 2021, capacități decizionale
Competențe digitale: Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului certificate prin atestat de analist programator ajutor şi certificat de absolvire curs perfecţionare – Utilizator independent
Permis de conducere: B
Alte competențe: bun cunoscător al stilurilor arhitectonice