Liviu-Alexandru Viorel


Liviu Viorel

Informaţii personale
data naşterii: 29 octombrie 1984
locul naşterii: Bucureşti
stare civilă: căsătorit

Educaţie şi formare
2009-2010: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2008-2009: Master în Dreptul Afacerilor – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu
2004-2007: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti

Experienţa profesională
2010-prezent: avocat, Muşat şi Asociaţii
2007-2010: avocat, Baroul Bucureşti

Limbi străine
Engleză (foarte bine), Franceză (mediu)

Articole publicate
– L. Viorel, G. Viorel, Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii si explicaţii, vol. I, Ed. C.H. Beck, 2012 (coautor);
– L. Viorel, Privire asupra instituţiei scrisorii de garanţie bancară în lumina noului Cod Civil. Consideraţii teoretice şi practice, în RRDJ nr. 4/2012;
– G. Viorel, L.A. Viorel, Radiografie asupra celerităţii în NCPC. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la tergiversarea procesului, în CJ nr. 9/2012;
– L. Viorel, Exercitarea recursului nemijlocit în noul Cod de procedură civilă, în RRDP nr. 5/2012;
– L.A. Viorel – Posibilitatea instituirii popririi asigurătorii asupra scrisorii de garanţie bancară. Neîntrunirea calităţii de debitor al debitorului în persoana terţului poprit. Necesitatea ca litigiul de fond să aibă ca obiect o acţiune în pretenţii. Încetarea efectelor scrisorii de garanţie bancară ca urmare a expirării duratei de valabilitate, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2011;
– L.A. Viorel, A.A. Oană – Fizionomia preluării datoriei în noul Cod civil, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2011;
– L.A. Viorel, A.A. Oană – Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Soluţii preconizate în noul Cod de procedură civilă, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2012;
– L.A. Viorel, G. Viorel – Configuraţia impreviziunii în Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată), în Revista Dreptul nr. 2/2012;
– L.A. Viorel, A.P. Dugneanu – Expropriere. Calitate procesuală activă. Aplicarea legii în timp. Principiul neretroactivităţii legii. Principiul egalităţii de tratament, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2012 şi în extras pe www.juridice.ro;
– L.A. Viorel – Anularea încheierii prin care se încuviinţează executarea silită – o creaţie a jurisprudenţei, publicat pe site-ul www.juridice.ro și în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2012;
– L.A. Viorel, G. Viorel – Noul Cod de procedură civilă. Unele elemente de noutate absolută, publicat pe site-ul www.juridice.ro;
– L.A. Viorel, G. Viorel – Noul Cod de procedură civilă. Reglementarea principiilor fundamentale, publicat pe site-ul www.juridice.ro.