Livia Doina Stanciu


Livia Doina Stanciu

Doctor în Drept, cu calificativul „Foarte bine” – Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, teza „Exegeza Legii Penale”, profesor îndrumător  dr. George Antoniu

Doamna Livia Doina STANCIU, magistrat de carieră, a fost procuror  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi în perioada 1980- 1994, judecător la Secţia  Penală a Tribunalului Galaţi în perioada 1994- 1996, preşedinte al Secţiei Penale  din cadrul Tribunalului Galaţi în perioada 1996-1998, judecător al Secţiei Penale din cadrul Curții de Apel Galaţi în perioada 1998- 2001, preşedinte cu delegaţie la Tribunalul  Galaţi  în perioada 2001-2002, judecător la Secţia Penală din cadrul Curții de Apel Galaţi în perioada 2002-2004, preşedinte cu delegaţie la Secţia Penală a Înaltei Curți de Casaţie și Justiţie  în perioada 2007-2008, judecător la Secţia Penală din cadrul Înaltei Curți de Casaţie si  Justiţie în perioada 2004-2010, iar din anul  2010 până în prezent,  este preşedinte al instanței supreme.

De-a lungul impresionantei sale cariere profesionale, de peste 30 de ani de experiență în  sistemul judiciar,  a participat și susținut prelegeri  la numeroase conferințe,  mese rotunde și seminarii interne și internaționale, enumerând, cu titlu exemplificativ: Conferința Internațională având tema „Confiscarea extinsă: cât recuperăm?”, organizată la București în cadrul proiectului „Suporting the confiscation  and  recovery  of  proceeds of crime in Romania” finanțat de Comisia Europeană(16 septembrie 2013); Conferinţa  anuală anticorupţie (parte a proiectului „Măsuri suplimentare în vederea realizării obiectivelor de referință din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare”–componenta Monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Olanda prin intermediul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București la data de 28.03.2013); lucrările Consiliului de Conducere al Reţelei Preşedinţilor CSJ din UE, unde deţine funcţia de Vicepreşedinte (în perioada 24 – 26 mai 2012, la Haga, Olanda);  Conferinţa cu tema „Viitorul   expertizei judiciare civile în Uniunea Europeană”, organizator Institutul European al Expertizei şi al  Expertului (IEEE), în colaborare cu Direcţia Generală de Justiţie a Comisiei Europene (perioada 16 – 17 martie 2012, la Bruxelles); Conferinţa ,,Reglementări  fundamentale ale Noului Cod Civil şi ale Noului Cod de Procedură Civilă”, eveniment organizat în Aula  Magna  din cadrul Palatului Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (la data de 17 februarie 2012); masa rotundă cu tema  „Transpunerea unor norme din dreptul Uniunii Europene prin Noul Cod Penal. Confiscarea extinsă”, organizată de Ministerul Afacerilor Europene (la data de 29 noiembrie 2011);  conferinţa cu tema „Răspunderea magistraţilor”, organizată de Asociaţia franco-română a Juriştilor (AFRJ), Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii(16 mai 2011); la Conferinţa  Internaţională  „Cooperarea judiciară în materie civilă şi penală”, organizată la Luxembourg de  Reţeaua Preşedinţilor CSJ din UE (28 martie 2011); lucrările celui de-al XV-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene , cu tema „Justiţia constituţională. Funcţii şi raporturile cu  celelalte autorităţi publice”,( data de 23 mai 2011); seminarul cu tema „Pregătirea implementării noilor coduri: instituţii noi procesual – penale”, organizat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu CSM, ÎCCJ şi MP–PÎCCJ (la data de 15 aprilie 2011);   Conferinţa Cooperarea judiciară între Curţile supreme din Europa şi Statele Unite: abordare comparativă, desfăşurată la Florenţa, Italia şi organizată de Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din UE, în parteneriat cu Institutul Universitar European din Florenţa, „Dwight D. Operman”, Institute of  Judicial  Administration of USA şi New York School of Law(13-14 decembrie 2010);etc.

Începând cu 1999 și până în prezent, este  membru al Asociației Internaționale de Drept Penal, Paris, iar din anul 2004 și până astăzi, este formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

În prodigioasa sa carieră juridică, doamna magistrat a publicat peste 45 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate, naţionale şi internaţionale: Revista de Drept Penal a Academiei Române, Revista „Le Droit International – Notre Avenir”, Revista Română de Drept/Revista Dreptul, Revista Română de Jurisprudenţă, Buletinul Casaţiei al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Analele Universităţii „Danubius”, Analele Universităţii „Dunărea de Jos”. Dintre acestea, indicăm, cu titlu  exemplificativ, următoarele lucrări:
– „Exegeza legii penale”, Teză de Doctorat, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, 2008;
– „Publicitatea şedinţei de judecată. Infracţiuni prevăzute în Legea nr.678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane”, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3/2009, pp. 316-320;
– „Evoluţia si limitele noţiunii de interpretare”, Studii Juridice în Onoarea Prof. dr. George Antoniu, ed. Hamangiu 2009, pp. 252-269;
– Articolul „Noi tendinţe ale cooperării judiciare în Uniunea Europeană şi Statele Unite al Americii”, în coautorat cu conf. univ. dr. Simona Cristea, în Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 1/2011;
– „Relaţia dintre dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene”, lucrare susţinută în cadrul Programului de Schimb al Autorităţilor Judiciare pentru judecătorii şi procurorii din Uniunea Europeană şi din ţările candidate, cu ocazia vizitei de studiu la Tribunalul Suprem din Madrid, Spania, 15-29 octombrie 2006, lucrare publicată în buletinul instanţei supreme;
– „Jurisprudenţa Procedurii Penale în sistemul juridic din Uniunea Europeană. Europenizarea legilor naţionale în statele membre”, lucrare susţinută în cadrul conferinţei cu tema „Jurisprudenţa Procedurii Penale într-o Europă care progresează fără întrerupere”, Dubrovnik, Croaţia, 30 octombrie – 2 noiembrie 2007, publicată în documentul final al conferinţei;
– „Investigatorul sub acoperire” şi „Dreptul la tăcere”, lucrări susţinute în cadrul întâlnirii experţilor membri ai Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, organizată de Comisia Europeană, Directoratul General Justiţie, Libertate si Securitate,Centrul de Conferinţe Albert Borschette, Brussels, Belgia, 17-18 septembrie 2006, lucrări publicate în documentul final al întâlnirii experţilor;
– „Prezumţia de nevinovăţie în sistemul judiciar român” şi „Strângerea şi administrarea probelor”, lucrări susţinute în cadrul întâlnirii experţilor membri ai Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, organizată de Comisia Europeană, Directoratul General Justiţie, Libertate si Securitate, Centrul de Conferinţe Albert Borschette, Brussels, Belgia, 17-18 iulie 2006, lucrări publicate în documentul final al întâlnirii experţilor;
– „Rolul judecătorului naţional în aplicarea dreptului comunitar”, lucrare susţinută în cadrul întâlnirii experţilor comunitari, organizată de Comitetul Helsinki, Şcoala de Magistratură din Zutphen, Olanda, 14-29 octombrie 2001, lucrare publicată în documentul final al întâlnirii experţilor;
– „Lipsa procurorului. Nulitate absolută”, Revista de Drept Penal, nr. 3/2000, pp.137-138;
– „Apel tardiv. Soluţii în recurs”, Revista de Drept Penal, nr. 1/2000, pp. 69-71;
– „Respectarea dreptului la apărare”, Revista de Drept Penal, nr. 4/1999, pp. 68-70.