Lidia Barac


Lidia-Barac

Informații personale
data nașterii: 22 octombrie 1957

Experiență relevantă
1 ianuarie 2015-prezent: Curtea de Apel Timişoara – Judecător
29 iunie 2012-31 decembrie 2014: Curtea de Apel Timişoara – Preşedinte
8 aprilie 2010-28 iunie 2012: Ministerul Justiţiei – Secretar de Stat
1 mai 2006 – 7 aprilie 2010:Curtea de Apel Timişoara – Preşedinte
1992-30 aprilie 2006: Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Caraş-Severin, Judecătoria Reşiţa – Judecător

Experiență academică
2007-2010 și 2012-prezent: Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Catedra de Discipline Socio-Umaniste
2000-prezent: Universitatea „Tibiscus” Timişoara – Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Profesor universitar

Lucrări publicate
– Europa şi drepturile omului. România şi drepturile omului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
– Constantele şi variabilele dreptului penal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
– Elemente de Teoria Dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
– Drept penal. Partea generală, Editura Augusta, Timişoara, 2005
– Drept penal. Partea specială, Editura Augusta, Timişoara, 2005
– Buletinul jurisprudenţei 2006 – coordonator, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
– Unele reflecţii cu privire la aplicarea legii în procesul de înfăptuire a actului de justiţie – Partea I -, Buletinul Curţilor de Apel nr. 3/2007 – publicaţie trimestrială, ISSN 1842-6964, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
– Unele reflecţii cu privire la aplicarea legii în procesul de înfăptuire a actului de justiţie – Partea a II-a – Buletinul Curţilor de Apel nr. 4/2007 – publicaţie trimestrială, ISSN 1842-6964, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
– Buletinul jurisprudenţei 2006 – coordonator, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
– Buletinul jurisprudenţei 2007 – coordonator, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
– Management judiciar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
– Elemente de teoria dreptului, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
– Buletinul Jurisprudenţei 2008 – coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
– Management juridic, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
– Buletinul Jurisprudenţei 2009 – coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
– Buletinul Jurisprudenţei 2010 – coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
– Buletinul Jurisprudenţei 2011 – coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
– Buletinul Jurisprudenţei 2012 – coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
 Elemente de teoria dreptului, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013
– Buletinul Jurisprudenţei 2013 – coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
– Repere de interpretare în drept. Ghid de interpretare în materie civilă, Universul Juridic, Bucureşti, 2004
– Drept penal. Partea specială. Curs universitar conform noului Cod penal, Universul Juridic, Bucureşti, 2004
– Drept penal. Teste grilă, Universitatea Tibiscus Timişoara, 2014

Educație și formare
1997: Doctor în drept, Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1980: Licenţiat în drept, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de drept

Conferințe și seminarii
2005-2008: Bruxelles, Luxemburg, Strasborug – conferinţe, seminarii şi vizite de lucru
2002: Cluj Napoca, Simpozionul Naţional de Teoria Generală a Statului şi Dreptului
1996: Germania, Bonn, Introducere în studiul dreptului german
1994: Elveţia, Berna, Executarea pedepselor în Elveţia
1993: Austria, Viena, Rolul personalului care deserveşte justiţia

Varia
2001: Ordinul „Crucea Serviciului Credincios” – clasa a III-a
2002: Diploma „Meritul judiciar” – clasa a II-a