Liana-Georgiana Marin


Liana-Georgiana-Marin

Informații de contact
liana.marin@just.ro

Experiență profesională
2018-prezent: Judecător definitiv, Judecătoria Ploiești
2016-2018: Judecător stagiar, Judecătoria Vălenii de Munte

Educație și formare
2016-prezent: Doctorand la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București
2014-2015: Studii de Masterat la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București – Științe Penale. Media generală: 9.81
2014-2016: Auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii

Educație și formare profesională
▪ În primul an al formării inițiale: stagiu de practică în cadrul Judecătoriei sectorului 5, București, de două săptămâni, stagiu de practică de o săptămână în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5, București, module de formare inițială (studiu dosare, activitatea de motivare a hotărârilor, feedback constructiv în cadrul seminarelor, lucrări și teme comune, conferințe)
▪ Al doilea an al formării inițiale:
– stagiu de practică în cadrul Judecătoriei sectorului 4, București, în scopul familiarizării cu profesia de judecător (studiul dosarelor înainte de participarea la ședințele de judecată, participarea alături de judecători definitivi la ședințele de judecată, motivarea hotărârilor, regularizarea cererilor de chemare în judecată, verificarea încheierilor premergătoare, redactarea minutelor sub coordonarea judecătorilor)
– stagiu de practică în cadrul Cabinetului Individual de Avocat „Andrei Nicolescu și Asociații” – 1-27 septembrie 2015
– stagiu de practică în cadul Curții de Apel București – 7-11 decembrie 2015
– stagiu de practică în cadrul Tribunalului București – 11-15 ianuarie 2016
– stagiu de practică în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 4, București- 18 ianuarie 2016-4 februarie 2016
– modul de Executări Penale și Executări civile și modul pentru desfășurarea de procese simulate, medicină legală.
– stagiu opțional în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Diplomă de participare în perioada 28-29 martie 2016
2009-2013: Facultatea de Drept, Universitatea din București – Diplomă de licență în Drept. Media celor patru ani de studii: 9.64. Media examenului de licență: 9.30
2005-2009: Liceul Teoretic Slănic „Șerban Vodă”- Șef de promoție.- Specializare: matematică-informatică

Competențe personale
Competențe de comunicare și competențe de organizare:
▪ Competențe de comunicare, dobândite și perfecționate datorită participării la procese simulate la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București (Drept Civil – Profesor coodonator: Adriana Almășan- Conferențiar universitar; Drept Penal – Profesor coordonator: Judecător și Conferențiar universitar Cristina Rotaru; Dreptul Uniunii Uuropene – Profesori coordonatori: Profesor Doctor Augustin Fuerea și Lector Universitar Evelina Ristea)
▪ Competențe organizatorice și lucru în echipă – Procese simulate în cadrul Institutului Național al Magistraturii (Drept Civil – Formator: Judecător Mihnea Tănase, Drept Penal – Formator: Procuror Oana Chichernea, Dreptul Familiei – Formator: Judecător Tania Bădin)
▪ Spirit de echipă și competitivitate – Concursuri (Concursul de referate la CEDO – sub coordonarea doamnei formator Beatrice Ramașcanu, stagii extracurriculare – participare program Aiakos, practică de specialitate (la Înalte Curte de Casație și Justiție, la Curtea de Apel București, la Judecătoriile sectorului 4 și 5, București), Stagiu de practică la cabinete de avocat în timpul facultății – Cabinet Individual de Avocatură Mișu Anca-Margareta, Secvențe de procese simulate între Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri
▪ Participare program de conferințe Bordeaux Franța – Dreptul Internațional al Drepturilor Omului, Dreptul Uniunii Europene – Yves Bot – Avocatul General al CJUE, Procesul Penal în sistemul de drept anglo-saxon; participare la procces simulat – The Criminal Trial and Sentencing in England and Wales – coordonator Peter Murphy – Judecător în Marea Britanie; participare la o ședință de judecată – Palais de Justice de Bordeax – proces cu jurați în materia Dreptului Penal – perioada 29 noiembrie – 4 decembrie 2015, participare seminar lingvistic Lisabona – iulie 02-06.07.2018, participare la Seminarul „Introducere în sistemul common law”- 04.05.09.2018, Ploiești, conferință în limba engleză, Participare la a 5 -a Conferință cu tema „Împreună împotriva traficului de persoane. Traficul de persoane în Europa și viitoarele sale provocări. Modele pentru România.”- 19.10.2018, București, România, în limbile franceză și engleză., participare la Conferința doctoranzilor, Cluj Napoca, Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Boylai

Varia
Competențe de operare pe calculator: Microsoft Office™ tools, Internet Explorer. Certificat de competențe profesionale în IT- obținut în luna mai 2009. Media: 10.00
Permis de conducere auto categoria B
Hobby-uri: lectură (beletristică, istorie, filosofie, autodezvoltare), aerobic, ski, înot
Limbi străine: Engleza, Franceza, Spaniola