Lia Savonea


Lia Savonea

Doamna judecător Lia Savonea îndeplineşte, în pezent, funcția de membru CSM. A fost preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti.

Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti – promoţia 1996, şi-a început activitatea la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în acelaşi an, unde a exercitat şi activităţi manageriale, în calitate de preşedinte al acestei instanţe, din anul 2001 până în anul 2003, când a promovat la Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, secţie, pe care, de asemenea, a condus-o.

În toată perioada ulterioară anului 2003, a desfăşurat activitate de judecată exclusiv în materie penală, activitate pe care o desfăşoară şi în prezent în cadrul celor două secţii penale a Curţii de Apel Bucureşti.

Din anul 2009, a ocupat funcţia de vicepreşedinte al instanţei, în perioada 2010-2011, preşedinte cu delegaţie, al Curţii de Apel Bucureşti, iar, începând cu anul 2012, a ocupat funcţia de preşedinte.

Pe lângă activitatea de judecată şi atribuţiile manageriale, are calitatea de formator la Şcoala Naţională de Grefieri şi participă, în calitate de membru, în comisiile de concurs organizate la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, fiind, de asemenea, coautor la culegerile de practică judiciară în materie penală.