Laura Radu


Laura-Radu

În prezent, Laura Radu este președintele Tribunalului București.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității București în anul 1996 și a debutat ca judecător la Judecătoria sectorului 4 București. A exercitat în perioada 2001-2004 atribuțiile sprecifice funcției de vicepreședinte și apoi de președinte al acestei instanțe până la momentul promovării la Tribunalul București.

Din anul 2006 este formator la Institutul Național al Magistraturii, implicându-se în numeroase proiecte profesionale desfășurate în colaborare cu instanțe judecătorești românești și străine, în domeniul dreptului civil și procesual civil, comunicare și acces la informații de interes public, management judiciar, e-learning.

A colaborat de asemenea cu Școala Națională de Grefieri în programele de formare profesională a personalului auxiliar de specialitate care au presupus implicarea instanțelor în pregătirea viitorilor grefieri.

A publicat o serie de articole și lucrări de specialitate între care menționăm: Revista Română de Jurisprudenţă nr. 6/2011 – articolul „Instanţa de tutelă. Atribuţii şi competenţe în exercitarea  tutelei”; Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2011 – articolul „Participanţii la procedura ocrotirii persoanei fizice prin tutelă în reglementarea Noului Cod civil”;
Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2011 – articolul „Modificările aduse Codului de Procedură Civilă prin Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor”; coautor al lucrării „ Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene de Justiţie privind cooperarea judiciară în materie civilă” – Editura Universul Juridic;
Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2009 – articolul „Adopţie. Intervenţie voluntară – admisibilitate”; Revista „ JURIDICA” nr. 7-8/2001 – articolul „Aspecte practice în executarea silită indirectă. Urmărirea silită imobiliară”.