Laura Maria Stănilă


Personal information
Adress: Timișoara
Date of birth: 20/08/1976
Civil status: married, 2 children

Contact information
+40721266914, +40356111328
laura.stanila@e-uvt.ro, lauramariastanila@yahoo.com, laura@stanila.com

Work experience
Actual job: Lecturer, West University Timisoara, Faculty of Law

Education and training
2013-present: Lecturer – INPPA Centrul Teritorial Timisoara (National Institute of Training and Perfectionig for Lawyers – Timisoara Territorial Center) – Timis Bar
2005-present: Lecturer, West University Timisoara, Faculty of Law
2000-2004: Assistant teacher, West University Timisoara, Faculty of Law
2014: Post doctoral researcher – strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133255, Project ID 133255 (2014), co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013, Title of research: Challenges of Bioethics and Criminal Liability
2011: Doctoral studies: PHD, West University Timisoara, Faculty of Law, Title of the research paper: Criminal Liability of natural person
2002: Master Studies in Business Law, West University Timisoara,
2000: Bachelor Studies, West University Timisoara, Faculty of Law

Publications
a) Volumes/ Books/ Monography
Laura Maria Stănilă – Sociologie juridică. Note de curs, Ed. WorldTeach, Oțelu Roșu, 2011, ISBN 978-973-1899-10-7, 263 pages
Laura Maria Stănilă – Răspunderea penală a persoanei fizice, Ed. Hamangiu, București 2012, ISBN 978-606-522-809-2, 672 pages.
Laura Maria Stănilă – Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Hamangiu, București 2012, ISBN 978-606-522-810-8, 256 pages.
Laura Maria Stănilă – Provocările bioeticii și răspunderea penală, Ed. Universul Juridic, București 2015, ISBN 978-606-673-716-6, 232 pages.
Laura Maria Stănilă – Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, București 2016, ISBN 978-606-673-948-1, 264 pages.
Laura Maria Stănilă – Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra patrimoniului, Ed. Universul Juridic, București 2016, ISBN 978-606-673-947-4, 185 pages.
Laura Maria Stănilă – Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, București 2017, ISBN 978-606-39-0159-1, second edition, 328 pages.
Laura Maria Stănilă – Sociologie juridica. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București 2017, ISBN 978-606-39-0174-4, 297 pages.

b) Book Chapters
Despre cauzalitate și răpundere penală, in Volume In Honorem Radu I. Motica, Editura Universul Juridic, București 2012 (co -author), coord. Dr. Lucian Bercea, Editura Universul Juridic, București, 2012, ISBN 978-973-127-946-6, p. 488-498.
Pro și contra euthanasiei în lumina prevederilor Noului Cod Penal, in coord. V.Pașca, F.Ciopec, M.Roibu, Dreptul penal român și dreptul penal maghiar. Probleme actuale, Editura Universul Juridic, București 2015, ISBN 978-606-673-621-3, p.64-80
Persoana juridică și grupul infracțional autorizat, in V.Pașca, F.Ciopec (coord.), Probleme actuale în dreptul penal european – Conferințele Revistei Journal of Eastern European Criminal Law, Editura Universul Juridic, București, 2017, p.186-194.

c) Articles and studies
Reflecții asupra conceptelor de unitate și pluralitate de infracțiuni, Analele UVT, Seria Jurisprudentia, nr. 1-2/2000;
Discuții cu privire la latura obiectivă a infracțiunilor de obicei, Analele UVT, Seria Jurisprudentia, nr. 1-2/2001;
Discuții în legătură cu modul de calcul al taxelor vamale cu privire la bunurile care fac obiectul operațiunilor de leasing, Caietul științific nr. 5/2003, ”Integrarea euroatlantică a României și reforma serviciilor publice”, Editura Burg, Sibiu 2004;
Considerații privind procedura somației de plată reglementată de O.G. nr. 5/2001, Analele UVT, Seria Drept, nr. 1-2/2003;
Vârsta răspunderii penale în legislaţia statelor din America latină, Analele UVT, Seria jurisprudentia, nr. 1/2004;
Discuţii în legătură cu aplicarea răspunderii solidare şi a prezumţiei de culpă a comisionarilor vamali – Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative al României nr. 6/2004, Editura Burg, Sibiu 2004;
Considerații privind arhiva electronică de garanții reale mobiliare, Analele UVT, Seria Drept, nr. 1/2004;
Medical liability for malpratice, Orvosok es jogaszok a bunteto igazsagszolgaltatasban, PTE AJK PECS, Ungaria, 2005;
Reabilitarea persoanei juridice, Caietul de comunicări ştiinţifice Noul Cod penal. Reformă şi continuitate în legislaţia românească, Editura Universitaria, Craiova 2005;
Protecţia dreptului la libera exprimare în condiţiile menţinerii infracţiunii de calomnie în Noul Cod penal al României, Caietul de comunicări ştiinţifice Noul Cod penal. Reformă şi continuitate în legislaţia românească, Editura Universitaria, Craiova 2005;
Persoana juridică şi rolul său în proliferarea fenomenului criminalităţii organizate, Analele UVT. Seria Drept nr. 1/2006
Sistemul circumstanţelor şi efectele lor asupra răspunderii penale în lumina dispoziţiilor Noului Cod Penal, Analele UVT nr. 2/2006, Seria Drept;
The legal regulation of the protection of the Danube river in Romania, Collected papers XL 1/2006, Novi Sad 2006 (coautor)
Discuţii în legătură cu cauza justificativă a ordinului legii, Pandectele Romîne, Supliment ”Lucrările Conferinței Internaționale Bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara”, Editura Wolters Kluwer 2007;
Nulla poena sine culpa – un nou principiu de drept penal european? Analele UVT. Seria Drept, nr. 2/2007
Mandatul european de arestare. Problematica implementării deciziei cadru nr. 584/13.06.2002 în statele member ale UE, Revista de Științe Juridice, nr. 2/2007, Centrul de cercetări juridice fundamentale, Editura Themis, Craiova, 2007;
Principiul teritorialității europene și dreptul penal, în Noutăți legislative în spațiul juridic penal european, Caietul Conferinței Internaționale Interdepartamentale de Drept Penal, Editura Universitaria Craiova, 2008;
Răspunderea penală a membrilor organelor colegiale de conducere, în Caietul Conferinței Internaționale Bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara”, Editura Wolters Kluwer 2008;
Răspunderea penală a persoanei juridice. Modele de angajare a răspunderii penale a persoanei juridice. De la antropomorfism la constructivism, in the volume of Conferința Internațională a Doctoranzilor (Timișoara, 15-17 aprilie 2010), Ed. Wolters Kluwer, București, 2010
Discuții în legătură cu persoana juridică – subiect activ de drept penal, în volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor (Timișoara, 15-17 aprilie 2010), Ed. Wolters Kluwer, București, 2010
Aspecte de drept comparat privind răspunderea penală obiectivă. Răspunderea penală obiectivă în dreptul penal german, în Analele Universității de Vest Timișoara. Seria Drept, nr. 2/2010, Ed. Universității de Vest Timișoara, 2010.
Considerații cu privire la răspunderea penală obiectivă, în volumul Conferinței internaționale Bienale/ International Biennal Conference (8th edition), 29-30 octombrie 2011, Universitatea de Vest Timișoara și Centrul European de Studii și Cercetări Juridice, Ed. Wolters, București, 2011
Răspunderea penală a participanților, in the volume of Conferinței internaționale Bienale/ International Biennal Conference (8th edition), 29-30 octombrie 2011, Universitatea de Vest Timișoara și Centrul European de Studii și Cercetări Juridice, Ed. Wolters, București, 2011
Considerații generale privind cauzele care exclud, modifică sau sting răspunderea penală a persoanei fizice, in Studii și cercetări juridice europene, Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara 2011, Ed. Universul Juridic.
Considerații generale privind răspunderea penală. Liber arbitru și determinism în dreptul penal, în Studii și cercetări juridice europene, Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara 2011, Ed. Universul Juridic.
Cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate , Conferința Noilor Coduri organised by UNBR, INPPA – Centrul Teritorial Timiș și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, 23 noiembrie 2013 (speaker)
Discuții referitoare la un subiect tabu: răspunderea penală obiectivă, in Revista ”Dreptul” nr. 1/2013, CNCSIS cod 611 (B+), ISSN 1018-0435
Considerații privind infracțiunea prevăzută de art. 85 din OUG nr. 195/2002 – părăsirea locului accidentului in Analele Universității de Vest. Seria Drept nr. 2/2012
DISCUSSION ON MEANING OF THE TERMS LIABILITY AND RESPONSIBILITY IN ROMANIAN CRIMINAL LAW , în International Journal of Applied Social Sciences, nr. Nr.1, vol.1 /2012, editor Patricia Runcan, p. 207.
”Provocările bioeticii – Redefinirea unor valori fundamentale și necesitatea protejării lor prin mijloace de drept penal”, Conferința internațională ”Reformele privind Consolidarea Statului de Drept în Țările Europene”, organizată la Sibiu, între 5-6 iunie 2014, de către Universitatea Lucian Blaga, din Sibiu, în Acta Universitatis Lucian Blaga, seria Iurisprudentia, revistă indexată în baza internațională de date Hein (www.heineonline.org), ISSN 1582-4608, p. 353-362.
”Principiul precauției și etica incriminării. O abordare bioetică”, în D.Popescu, S.Rădulețiu (editors), Conference Proceedings, Vol. 4, Post-Doctoral Research within Social and Humanistic Sciences, volumul conferinței Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers organizată de Universitatea din Craiova în perioada 12-13 septembrie 2014, Editura Alma Craiova, 2015, p. 288-302.
Protecția penală a embrionului uman, Conferința internațională International Conference in Law and Public Administration – „ National law between harmonization and euro-compatibility” (http://iclpae.upm.ro/), 12-14 Noiembrie 2014 la Târgu Mureș, organizată de Universitatea ”Petru Maior” și Asociația „Pro Iure” din Tg-Mureș, în colaborare cu Universitatea din Miskolc (Ungaria), Salento University (Italy), „The Juridical Current” Journal (http://revcurentjur.ro), The Romanian Association for Law and European Affairs and Mureș County Bar Association, publicată în Curentul Juridic, Nr. 4(59)/2014, Editura Universității Petru Maior Tîrgu-Mureș, p. 255-273.
Criminal Liability of Legal Persons. History, Evolution and Trends in Romanian Criminal Law, in Jornal of Eastern European Criminal Law nr. 1/2014 Evolution of the Penal Legislation in Romania and Hungary, in the PostCommunist Era, ISSN 2360–4964;
Actio libera in causa și actio ilicita in causa. Discuții și analize, în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept nr. 1/2014, Editura Universul Juridic, p. 39-48.
Assesed Risk and Criminal Guilt. A Bioethical Aproach, în The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, Volume no. 3/2014, The Alpha Institute for Multicultural Studies, p. 534-556.
The sentencing system of criminally responsible juveniles. Between resilience and resistance , în International Proceedings, The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, (8-10 May Timișoara 2014, Monduzzi Editore, Medimond Italy, 2014, ISBN 978-88-7587-697-5, p.917-920
Persoana juridică – subiect al infracțiunii de evaziune fiscală, în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept nr. 2/2015, Editura Universul Juridic, p. 74-87
Problema identificării elementului subiectiv în cazul răspunderii penale a persoanei juridice. Aspecte teoretice și practice, în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept nr. 1/2015, Editura Universul Juridic, p. 103-117
Organized crime in action: Trafficking in Human Cells, Tissues and Embryos in Romania, în Journal of Eastern European Criminal Law nr. 1/2015, ISSN 2360–4964, indexat SSRN, EBSCO, HeinOnline, p.58-69.
The legal person and the tax evasion offenses. From theory to practice, în Jornal of Eastern European Criminal Law nr. 2/2015, ISSN 2360–4964, indexat SSRN, EBSCO, HeinOnline, p.153-164.
New fields of action for organized crime: Trafficking in Human Cells, Tissues and Embryos. New challenges for Romania, în “COMBATING CONTEMPORARY FORMS OF CRIME – ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION, EUROPEAN STANDARDS AND MEASURES FOR IMPROVEMENT”, Tom 2, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7020-323-5, p.299-310.
Ethics and criminalization of abortion, în The collection of papers of the 12th traditional counseling ”Legal days Prof. Slavko Caric Phd.”, Editor Milorad Bejatovic, Phd., Novi Sad, 2015, ISBN 978-86-6019-058-3, p.349-374.
Despre clone și alte copii reușite. Problema ”Savior siblings”, în revista de Științe Juridice nr. 2/2015, vol. 29, Editura Universul Juridic, indexată Ebsco, HeinOnline, Index Copernicus International, ISSN: 1454-3699, p. 214-232.
Strict liability versus Schuldprinzip. Lessons from Common-law, în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept nr. 1/2016, Editura Universul Juridic, indexată HeinOnline, EbscoHost, p. 89-106.
Study on Anticorruption System and Mechanisms în Romania. Country Report, în Comparative Study on Social Governance in Transition Countries: Historical Experience and Ongoing Challenges, Proceedings of the 3rd Sino-European International Forum, East China University of Political Science and Law, Insitute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai, 2016, p. 74-85.
Study on legislative reform in realtion with economic and financial crimes in Romania, în Comparative Study on Social Governance in Transition Countries: Historical Experience and Ongoing Challenges, Proceedings of the 3rd Sino-European International Forum, East China University of Political Science and Law, Insitute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai, 2016, p. 74-85.
The Legal Consequences of the Criminal Behavior Reiteration in Case of Juveniles
Who are Criminally Responsible , SPECTO – The Fifth International Conference on Multidisciplinary Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders „Probation as a field of study and research: from person to society”, 31st MARCH – 1st APRIL 2016, CONFERENCE PROCEEDINGS, Editor Mihaela Tomiță., ISBN 978-88-95922-68-3, pp.224-228 (also member in Scientific Committee and Organizing Committee of the Conference)
The True Face of the Constitutional Court: Snow-White or Evil Queen? în Journal of Eastern European Criminal Law nr. 1/2017, ISSN 2360–4964, indexat SSRN, EBSCO, HeinOnline, p.199-207.
Reconfiguring the principles of criminal law in the context of current social phenomena. Caution and prevention for social security în Security concepts and policies – new generation of risks and threats, Conference papers of the 8th International Scientific Conference, vol. III, Skopje 2017, p. 355-361.
The right to privacy in the view of Romanian legislator. Legal penal policy vs happiness of the citizens, în Conference papers – International Scientific Conference: Freedom, Security: The Right to Privacy, Novi Sad 2017, p.306-322.
Persoana juridică și grupul infracțional autorizat, în V.Pașca, F.Ciopec (coord.), Probleme actuale în dreptul penal european – Conferințele Revistei Journal of Eastern European Criminal Law, Editura Universul Juridic, București, 2017, p.186-194.
Social Control and Criminal Policy. Issues Reffering to a Changing Paradigm.
The Tricky Challenge of Social Security and the Danger of Overprotection, in Editor Mihaela Tomita, SPECTO, INTERNATIONAL CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS, The Sixth Edition, 11th May-12th May, 2017 Freiburg, Germany, Filodiritto Editore – Proceedings, BOLOGNA (ITALY), 2017, ISBN 978-88-95922-99-7, pp.84-88.
Control social și politică penală. A proteja sau a sancționa în contextul societății de risc crescut, in Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept nr. 2/2017, Editura Universul Juridic
To punish or to torture? About inhuman treatment in the recent view of the Strassbourg Court, in Journal of Eastern European Criminal Law nr. 2/2017, ISSN 2360–4964, indexed SSRN, EBSCO, HeinOnline.

Conferences (exemples)
Conferinţa anuală „România şi dreptul internaţional”, Sibiu, 1998
Conferinţa anuală „România şi dreptul internaţional”, Sibiu, 1999
Concursul de procese simulate „Gheorghe Beleiu”, Bucureşti, 1999
Trainingul „Sistemul european de protecţie a drepturilor omului/femeii şi sistemul Regional al Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului/femeii” organised by Asociaţia pentru promovarea femeii din România –APFR, Timişoara, 2001
Conferinţa femeilor „Voci noi: Femei lideri în politică” organised by Agenţia Statelor Unite pentru dezvoltare internaţională şi World Learning, Bucureşti, 2001
Conferinţa Naţională a Institutului de Ştiinţe Administrative Sibiu 2003
Conferinţa naţională a Institutului de Ştiinţe Administrative al României Sibiu 2004
Orvosok es jogaszok a bunteto igazsagszolgaltatasban, PTE AJK PECS, Hungary, 2005
Conferinţa ştiinţifică Noul Cod penal. Reformă şi continuitate în legislaţia românească, Craiova 2005
International Symposium on Danube Basin and Sustainable Development, Danube Regional Conference held in Novi Sad on 28-29 September 2005
Conferința Internațională Interdepartamentală de Drept Penal Noutăți legislative în spațiul juridic penal european, Craiova, 2007
Conferința Internațională a Doctoranzilor (Timișoara, 15-17 aprilie 2010)
Conferința Națională a Noilor Coduri ale României, Timișoara, 27-28 mai 2011
Conferința internațională Bienale/ International Biennal Conference (8th edition), 29-30 octombrie 2011,
Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara 2011. Simpozionul științific al doctoranzilor, Timișoara iunie 2011
Conferința Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea Noului cod de Procedură civilă, Timișoara, 23-24 noiembrie 2012.
Conferința internațională bienală ”Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, Craiova 26-27 aprilie 2013
Conferința Noilor Coduri, Timișoara, noiembrie 2013, speaker
Conferința Probleme privind aplicarea Noului Cod de Procedură penală, Timișoara 22 februarie 2014
Congresul internațional ”The Second World Congress on Resilience: From Person to Society”, Timișoara, Romania, 8th-10th May 2014 cu lucrarea ”Sistemul sancționator al minorilor care răspund penal. Între reziliență și rezistență”
Sesiunea de comunicări științifice a I.S.A. „PAUL NEGULESCU” din 23-24 mai 2014 cu lucrarea ”Neconstituționalitatea art. 4 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului Penal”
Conferința internațională ”Reformele privind Consolidarea Statului de Drept în Țările Europene”, organizată la Sibiu, între 5-6 iunie 2014, de către Universitatea Lucian Blaga, din Sibiu
Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers organizată de Universitatea din Craiova în perioada 12-13 septembrie 2014.
Conferința internațională International Conference in Law and Public Administration – „ National law between harmonization and euro-compatibility” (http://iclpae.upm.ro/), 12-14 Noiembrie 2014 la Târgu Mureș, organizată de Universitatea ”Petru Maior” și Asociația „Pro Iure” din Tg-Mureș, în colaborare cu Universitatea din Miskolc (Ungaria), Salento University (Italy), „The Juridical Current” Journal (http://revcurentjur.ro/index.php?page=home&lang=en), The Romanian Association for Law and European Affairs and Mureș County Bar Association.
Conferința bienală – Secțiunea de drept penal ”Probleme privind punerea în aplicare a noilor coduri” organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în perioada 16-17 octombrie 2014.
Conferința internațională Communication, context, interdisciplinarity ediția a treia (CCI 3) organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha în parteneriat cu Universitatea petru Maior din Târgu Mureș și cu Institutul de studii socio-umane Gheorghe Șincai al Academiei Române, în perioada 23-24 octombrie.
Conferința interactivă cu tema ”Reintegrarea socială a foștilor deținuți, calea către o comunitate mai sigură” organizată de Penitenciarul Timișoara în data de 13.10.2014.
Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului cod penal și Noului cod de procedură penală, 6-7 octombrie 2014, organizată de Institutul Național al Magistraturii în colaborare cu alte instituții, la București, în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” – Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 Programul RO 24 ”Întărirea capacității judiciare de cooperare”.
Conferința Internațională Criminal law Reform in Romania organizată la 4 martie 2015 la Institutul Max Planck Freiburg Germania cu studiul ”New systematization of the crimes and offences in the special Part of the New Romanian Criminal Code”.
Conferinta internatională “COMBATING CONTEMPORARY FORMS OF CRIME – ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION, EUROPEAN STANDARDS AND MEASURES FOR IMPROVEMENT” Tara, 26-29 May 2015, Serbia, study – NOI DOMENII DE ACȚIUNE ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE: TRAFICUL DE CELULE UMANE , ȚESUTURI ȘI EMBRIONI. PROVOCĂRI PENTRU ROMÂNIA.
Ethics and criminalization of abortion, în The collection of papers of The 12th traditional counseling ”Legal days Prof. Slavko Caric Phd.”, Phd., Novi Sad, 2015, – study Ethics and criminalization of abortion, în The collection of papers of the conference;
The 3rd Sino-European International Forum, East China University of Political Science and Law, Insitute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai, 2016, with 2 studies: Study on Anticorruption System and Mechanisms în Romania. Country Report and Study on legislative reform in realtion with economic and financial crimes in Romania.
SPECTO – The Fifth International Conference on Multidisciplinary Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders „Probation as a field of study and research: from person to society”, 31st MARCH – 1st APRIL 2016, study – The Legal Consequences of the Criminal Behavior Reiteration in Case of Juveniles Who are Criminally Responsible
Security concepts and policies – new generation of risks and threats, Conference papers of the 8th International Scientific Conference, vol. III, Skopje 2017, study – Reconfiguring the principles of criminal law in the context of current social phenomena. Caution and prevention for social security
International Scientific Conference: Freedom, Security: The Right to Privacy, Novi Sad 2017, study – The right to privacy in the view of Romanian legislator. Legal penal policy vs happiness of the citizens
Conferințele Revistei Journal of Eastern European Criminal Law, Timișoara, 2017, study – Persoana juridică și grupul infracțional autorizat
SPECTO, INTERNATIONAL CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS, The Sixth Edition, 11th May-12th May, 2017 Freiburg, Germany, study – Social Control and Criminal Policy. Issues Reffering to a Changing Paradigm.
The Tricky Challenge of Social Security and the Danger of Overprotection.

Memberships
Member of Institute of Administrative Sciences ”Paul Negulescu” Sibiu from 2004
Member of Romanian Asociation of Penal Sciences from 2004
Member of Editing Comitee of ”Analele Universității de Vest Timișoara ă Seria Drept
Member of Uniunea Juriștilor din România from 2013
Member of Editing Comitee of ”Journal of Eastern European Criminal Law” from 2014

Honours and awards
”Ion Tanoviceanu” Prise in 2012 awarded by Romanian Jurists Union for the monography
Răspunderea penală a persoanei fizice, Ed. Hamangiu, București, 2012, ISBN: 978-606-522-809-2.
Merit salary since May 2015 until May 2020

Varia
Mother tongue(s): Romanian
Other language(s): English, Italian
Communication skills: good communication skills gained through my experience as a teacher and lawyer
Organisational / managerial skills: good manager(currently responsible for editing articles), empatic
Computer skills: good command of Microsoft Office™ tools
Driving licence: B