Laura-Maria Crăciunean-Tatu


Experiență profesională
2017 – 2020: Expert independent din partea României în Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale al ONU (CESCR), United Nations Office at Geneva
2016 – 2020: Expert independent din partea României în Comitetul Consultativ al Convențieicadru privind protecția minorităților naționale a Consiliului Europei (AC – FCNM), Consiliul Europei, Agora Building
2014 – 2016: Expert independent din partea României în Comitetul Consultativ al Consiliului Drepturilor Omului al ONU (AC – HRC), United Nations Office at Geneva
Iunie – August 2012: Visiting fellow/researcher, Universiteit van Amsterdam (UvA)
2010: 2013: Cercetător post-doctorand în cadrul Proiectului Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
2014 – prezent: Conferenţiar universitar titular (Drept internaţional public/ Drept internațional umanitar/Drept diplomatic şi consular), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
2008 – 2014: Lector universitar titular (Drept internaţional public/Drept constituţional şi instituţii politice I şi II), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
2006 – 2008: Asistent universitar titular (Drept internaţional public/ Drept constituţional şi instituţii politice I şi II), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
2004 – 2006: Preparator universitar titular (Drept internaţional public/Drept constituţional şi instituţii politice I şi II), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
2002 – 2004: Suplinitor (Drept internaţional public/Drept constituţional şi instituţii politice I şi II), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
2010 – prezent: Avocat, Baroul Sibiu
2003 – 2004: Consilier juridic, S.C. Nina S.R.L, S.C. Tacom S.R.L., S.C. Icos Trading .S.R.L., Sibiu
2001 – 2003: Consilier juridic, S.C. Al-comsib S.A., Sibiu
Octombrie 2001 – Decembrie 2001: Consilier juridic, S.C. Păltiniş S.A., Sibiu

Educație și formare
2010 – 2013: Diplomă absolvire a studiilor postdoctorale, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Februarie 2013: Stagiu de cercetare şi documentare în cadrul proiectului POSDRU 61968, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law Heidelberg, Germania
Iunie – August 2012: Stagiu de cercetare şi documentare în cadrul proiectului POSDRU 61968, Universiteit van Amsterdam (UvA)
Aprilie 2012: Certificat de participare, Curs de specializare în Drepturile omului (Dreptul la un proces echitabil), Fair Trails International, Strasbourg, Franţa
Iunie 2011: Stagiu de cercetare şi documentare în cadrul proiectului POSDRU 61968, European University Institute, Academy of European Law, Florenţa, Italia
Iulie 2010: Certificat de participare, Curs de specializare în Drept internaţional public, Xiamen Academy of International Law, Xiamen, Republica Populară Chineză
2009 – 2010: Membru în colectivul de cercetare al Proiectului Legal Approaches to Cultural Diversity, Hague Academy of International Law, Haga, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
2003 – 2008: Doctor în drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu
Iulie 2008: Certificat de specializare cu calificativul foarte bine, Curs de specializare în Drept privat german şi drept european, Ludwig Maximilians Universität, München, Germania
Octombrie – Noiembrie 2007: Certificat de participare, Curs de specializare în Drept internaţional penal, International Institute for Higher Studies in Criminal Sciences, Siracusa ,Sicilia, Italia
Iulie – August 2007: Certificat de participare, Curs de specializare în Drept internaţional public, The Hague Academy of International Law, Haga, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
Iulie 2007: Certificat de participare, Curs de vară în cadrul Proiectului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drep
Martie 2007: Certificat de participare, Curs de specializare în Drept internaţional penal, Academy of European Law, Trier, Germania
Iunie 2006: Certificat de participare, Curs de specializare în Drepturile omului, European University Institute, Academy of European Law, Florenţa, Italia
1997 – 2001: Licenţiat în drept, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
1992 – 1996: Diplomă de bacalaureat, Liceul Teoretic Octavian Goga din Sibiu