Laura Farca


Laura Farca

Informaţii de contact
+40 727 321 208
e-mail: laura.farca@farcalaw.ro
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/laura-farca-43348423/

Experienţă
2017-în prezent: Cabinet individual de avocat Laura Farca
2016-2017: Associate, Albota Law Firm
2015-2016: Senior associate, SCA Maravela & Asociații
2014-2015: Senior associate, SCA ONV Law
2013-2014: Senior associate, SCA Pop, Savin şi Asociaţii
2012-2013: Senior associate, SCA Tonucci & Partners
2010-2012: Associate, SCA Vilau & Mitel și Asociații
2008-2010: Associate, SCA Mircea&Partners
2005-2008: Associate, SCA Boștină și Asociații

Educaţie şi formare
2017: doctorand în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai sub coordonarea domnului profesor dr. Dacian C. Dragoş cu tema “Principiul transparenței în achizițiile publice”;
2017: Program postuniversitar „Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat” organizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai;
2017: Conferinţa naţională de achiziţii publice a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti
2016: Cambridge International Legal English Certificate-ILEC
2014: Conferinţa naţională „Noutăţi şi bune practici în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice”;
2013-2014: Master „Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat” organizat de Facultatea de Drept a Universității București;
2009: Curs achiziții publice organizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Achizițiilor Publice;
2009: Participare la Conferinţa naţională de achiziţii publice;
2004-2005: Master în dreptul afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
2000-2004: Licență în științe juridice, Facultatea de Drept, Universitatea din București;

Publicații
1. „Divizarea pe loturi a contractului de achiziţie publică din perspectiva restrângerii concurenţei între operatorii economici” publicat în Revista de achiziţii publice, aprilie 2010; articolul a fost citat în Ghidul de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale emis de către A.N.R.M.A.P. în 2014;
2. „Specificaţii tehnice restrictive incluse în caietul de sarcini în cadrul unei licitaţii de lucrări în domeniul medical” – articol publicat în Revista de achiziţii publice, august 2013;
3. “Are dreptul ofertantul câstigător, în calitate de intervenient accesoriu, la acordarea cheltuielilor de judecată de către C.N.S.C.?” – articol publicat în Revista de achiziţii publice, martie 2017;
4. „Din jurisprudenţa recentă a CJUE – Are obligaţia autoritatea contractantă să interzică operatorului economic declarat câştigător să subcontracteze lucrările principale ale contractului de achiziţie publică?” – articol publicat în Revista de achiziţii publice, aprilie 2017;
5. „Din jurisprudenţa recentă a CJUE – Cum poate demonstra ofertantul individual experienţa sa similară într-o procedură de produse IT derulată de un spital?” articol publicat în Revista de achiziţii publice, mai 2017;
6. „Înlocuirea unei mostre este o modificare semnificativă a ofertei iniţiale depuse de un operator economic? – din jurisprudenţa recentă a CJUE – Articol publicat în Revista de achiziţii publice, iunie 2017;
7. „Are obligaţia entitatea contractantă să solicite clarificări ofertantului care a depus o ofertă cu un preţ aparent neobişnuit de scăzut?” articol publicat în Revista de achiziţii publice, iulie 2017;
8. „Observatii privind noile reglementari în materia modificării contractului de achiziţie publică” articol publicat în Achizitiile publice în Romania. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, Bucureşti, 2017;
9. „Conflict of interests under Romanian public procurement rules. Pros and cons of the Prevent system” publicat în iulie 2018 în volumul conferinței Transylvanian International Conference in Public Administration, Cluj-Napoca, 2-4 noiembrie 2017;
10. „Principiul transparenței în achizițiile publice” articol publicat în revista Dreptul nr. 9/2018.
11. „Rule of law in Public Procurement: Disclosure Rules in Romania and Poland”, Laura Farca, Dacian C. Dragoş, Piotr Bogdanowicz publicat în EPPPL-European Procurement & Public Private Partnership Law Review 2/2019;
12. „Excludererea automată a unui operator economic din perspectiva principiilor proporţionalităţii şi transparenţei în Cauza C-309/18, Lavorgna”, Laura Farca, Revista de dreptul afacerilor 3/2019;
13. „Transparența și protejarea concurenței ca limite ale inițierii achiziţiilor in-house: scurt comentariu privind Cauza C-285/18, Irgita”, Laura Farca, Revista de dreptul afacerilor 4/2019;

Conferinţe şi evenimente
iunie 2018, septembrie 2018, februarie 2019: speaker şi moderator în cadrul conferinţelor cu tema „Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania”, organizată de Freedom House la Bucureşti şi Cluj în cadrul proiectului cu același nume finanțat de OLAF;
septembrie 2018: participare la EGPA Conference Lausanne din Elveția cu tema: „Disclosure rules within public procurement procedures and during contract performance.Transparency study case of Poland and Romania”;
noiembrie 2018: speaker la seminarul Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea administrativă organizat de Departamentul pentru luptă antifraudă în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii cu tema „Conflictul de interese în achiziții publice și fonduri europene (ESI funds)”