Lăcrămioara Axinte


Lacramioara Axinte

Date personale
data nașterii: 20 septembrie 1965
locul naşterii: Botoşani

Studii
1991-1996: Facultatea de Drept, Universitatea “Petre Andrei” Iaşi; media de licenţă 8,35;
1980-1984: Liceul Sanitar, Botoşani.

Formare continuă
7-8 octombrie 2014: seminar organizat de INM şi Curtea de Apel Suceava – Dreptul insolvenţei;
4-8 iunie 2014: seminar organizat de INM în cooperare cu INPPI – Dreptul insolvenţei;
21-22 octombrie 2013: seminar organizat de INM şi Curtea de Apel Suceava, cu tema „Noul Cod penal”;
7–8 octombrie 2013: seminar organizat de INM şi Curtea de Apel Suceava, cu tema “Noul Cod de procedură penală”;
17-18 mai 2012: seminar organizat de INM şi Curtea de Apel Suceava, cu tema “Noul Cod de procedură civilă”;
4-5 octombrie 2011: seminar organizat de INM şi Curtea de apel Suceava, cu tema “Noul Cod civil”;
21 iunie 2010: seminar organizat de CSM şi Fundaţia Germană pentru Cooperare Legală internaţională (IRZ), în cadrul proiectului de Twinning RO/2007-IB/JH/01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor si parchetelor din România”, cu tema „Drept Comercial”;
8-9 decembrie 2009: seminar organizat de Curtea de Apel Suceava, cu tema “Procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului administrativ”;
26-27 iunie 2007: seminar organizat de INM, cu tema ”Protecţia Consumatorilor”;
7-8 mai 2007: seminar organizat de INM, cu tema ”Modificări ale Codului Penal şi Codului de Procedură Penală”;
15-16 ianuarie 2007: seminar organizat de TAIEX, cu tema:”The chalenges facing the national legislator and judges”;
14-15 aprilie 2005: seminar organizat de INM, cu tema ”Aspecte de drept penal ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”;
19-22 ianuarie 2005: seminar organizat de INM, cu tema ”Instrumentarea şi judecarea cauzelor cu minorii victime şi infractori”;
12-13 februarie 2004: seminar organizat de INM, cu tema ”Rolul judecătorului într-o societate democratică guvernată de principiile statului de drept”.

Activitate profesională
29 iunie 2016–prezent: Preşedinte al Secției a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Botoşani, numit prin Hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul CSM nr. 695 din 28 iunie 2016.
octombrie 2013–prezent: judecător în cadrul Secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Botoşani, specializat în materie de insolvenţă, litigii cu profesionişti şi Registrul Comerţului; 
18 februarie 2013 – octombrie 2013: delegat în funcţie de preşedinte al Secţiei I civilă din cadrul Tribunalului Botoşani;
1 octombrie 2009 – 17 februarie 2013: judecător la Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal (în prezent Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal), iniţial delegată prin Decizia Preşedintelui Curţii de apel Suceava (1 octombrie 2009 – 14 octomrbie 2010); judecător sindic de la 1 noiembrie 2009; începând cu data de 1 octomrbie 2010 am făcut parte din mai multe complete de recurs şi apel cu competenţă în materie comercială şi plângeri contravenţionale;
9 mai 2003 – 30 septembrie 2009: judecător la Judecătoria Botoşani;
9 mai 2003 – 1 ianuarie 2005: am constituit un complet de judecată cu competenţe de civil şi penal, apoi am fost desemnată, începând cu data de 1 ianuarie 2005, complet specializat în materie penală şi cauze penale cu minori;
1 decembrie 1998 – 8 mai 2003: judecător stagiar la Judecătoria Dorohoi, am constituit un complet de judecată cu competenţă în materie civilă şi penală;
1 iunie 1997 – 1 decembrie 1998: consilier juridic la S.C. FIRMELBO S.A., Botoşani;
1 august 1984 – 31 mai 1997: asistentă medicală la Spitalul de Psihiatrie Botoşani.

Menţiuni privind activitatea profesională
Calificativ ”foarte bine” la toate evaluările profesionale;
Specializare: drept civil, drept penal şi cauze penale cu minori, drept comercial (litigii cu profesionişti), registrul comerţului şi procedura insolvenţei. 

Limbi străine
Engleză, franceză – cunoştinţe medii.

Diverse
Membru ales în colegiul de conducere al Tribunalului Botoşani începând cu 2010 până în prezent (cu o scurtă perioadă de întrerupere).

Candidatură în anul 2010 pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca reprezentant al tribunalelor;

Publicat articole, pe diverse teme de interes pentru sistemul judiciar pe site-urile JURIDICE.ro, lumea justiţiei şi pe blogul personal axinte10.wordpress.com.

Cunoştinţe de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; Internet Explorer.