Cristian Winzer


Cristian Winzer

Informații de contact
cristian@winzer.ro

Domenii de activitate
Drept Penal al Afacerilor/ Dreptul Afacerilor/ Malpraxis Medical/ Dreptul Leasingului
Drept European al Drepturilor Omului/ Drept Sportiv

Educatie și formare
Absolvent master în Drept penal (Științe penale) – Universitatea Nicolae Titulescu (2009)
Absolvent științe juridice – Universitatea din București (2008)
Absolvent științe economice (specializarea Administrarea Afacerilor) – Universitatea din București (2008)
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Uniunea Avocaților din România
Membru al Baroului București/ Membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România

A fost numit în funcția de secretar de stat pentru relații interinstituționale și juridice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe la data de 9 august 2017.

Partener Fondator al Winzer, Martinescu, Apîrcioaie și Asociații, Kristian WINZER s-a remarcat în activitatea profesională ca fiind un avocat iscusit și pasionat.

Coordonator al Departamentului de Drept Penal al Afacerilor, el are o vastă experiență în acest domeniu, acumulată în gestionarea, cu rezultate notabile, a peste 1.000 de cazuri penale.

Recunoscut pentru practica și rezultatele notabile obținute în gestionarea unor cauze în domeniul Malpraxisului Medical și al Dreptului European al Drepturilor Omului, Kristian Winzer este unul dintre puținii avocați români specializați în interpretarea și aplicarea prevederilor legislației specifice Malpraxisului Medical și Dreptului Medical.

Corelativ evoluției și dinamicii societății, pe de o parte și cerințelor și nevoilor clienților, pe de altă parte, Kristian WINZER și-a extins orizontul competențelor profesionale prin implicarea constantă și extrem de determinată în gestionarea unor cauze derivate din Dreptul Afacerilor, Dreptul Leasingului și Dreptului Sportiv.

Dedicat domeniului profesional, domnul Winzer are și o bogată activitate publicistică, articolele sale vizând teme și subiecte specifice de actualitate, importante în înțelegerea și aplicarea dreptului intern și a dreptului internațional.

Experiențe relevante din activitatea profesională
1. Reprezentarea S.C. Metalexportimport S.A. în fața Curții Europene a Drepturilor Omului într-un litigiu comercial cu Thyssen Krupp (Germania) și Otto Wolf America (U.S.A) având o miză certă de 40 mil. U.S.D;
2. Asistarea/ reprezentarea pacienților persoane vătămate/ cadrelor medicale suspecți/inculpați in cadrul unor litigii penale/ civile/ proceduri de mediere având ca obiect infracțiuni asimilate malpraxisului medical, cu valori cumulate ale daunelor materiale și morale de peste 40 mil. Euro;
3. Asistarea/ reprezentarea S.C. Lumina Instituții de Învățământ S.A. în 2 litigii comerciale cu valori cumulate ale pretențiilor solicitate de către Sectorul 3 al Municipiului București (Primărie) de aproximativ 10 mil. Lei;
4. Consilierea S.C. Lumina Instituții de Învățământ S.A. în cadrul procedurilor de obținere de la o instituție financiară bancară a unui credit de investiții în cuantum de 8 mil. Euro;
5. Asistarea/ reprezentarea S.C. Unicredit Leasing Corporation I.F.N. S.A., S.C. Unicredit Leasing Romania S.A. și S.C. Unicredit Fleet Management S.A. în cauze de drept penal al afacerilor și comerciale cu valori cumulate ale daunelor materiale certe de peste 100 mil. Euro;
6. Asistarea/ reprezentarea S.C. Țiriac Leasing I.F.N. S.A. în cauze penale și comerciale cu valori cumulate ale daunelor materiale certe de peste 10 mil. Euro;
7. Asistarea/reprezentarea S.I.F Muntenia Invest S.A. și S.A.I Muntenia Invest S.A. într-un litigiu penal având ca obiect infracțiunea de spălare a banilor, cu o valoare a prejudiciului de aproximativ 33 mil. U.S.D.;
8. Asistarea/reprezentarea Companiei Române de Aviație Romavia R.A. într-un litigiu penal având ca obiect infracțiuni de serviciu sau în legatură cu serviciul, cu o valoare a prejudiciului de aproximativ 10 mil. Euro.