Juanita Goicovici


Studii
Doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, teza de doctorat cu titlul „Formarea progresiva a contractului”, sub coordonarea prof. univ. dr. Liviu Pop
Studii aprofundate in Drept comunitar al Afacerilor Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
Studii nivel Licenta, Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai Cluj – Napoca

Stagii de pregatire si documentare
2018: Collective Redress – National Report for Trans Europe Experts
2016: Mandatory Rules Concerning Consumer Protection – National Report
2010-2012: Proiect de cercetare postdoctorala, Retractability of Consent in Private Law

Activitati didactice la Facultatea de Drept
Raspunderea civila pentru protectia datelor cu caracter personal (Master)
Contractul – Evolutii si perspective (Master)
Drept privat roman
Dreptul consumatorului / Consumer Law
Legal Terminology
Contractele in dreptul consumuluI (Master)

Domenii de cercetare
Dreptul relatiilor dintre consumatori si profesionisti; RGDP – Dreptul protectiei datelor personale si al inteligentei artificiale; Dreptul contractelor de afaceri

Conferinte si alte activitati de cercetare
„Drepturile consumatorilor in contractele Cloud Computing”, Conferinta Nationala de Drept Comercial „Decizia de afaceri: Legalitate, oportunitate, eficacitate”, editia a VIII-a, 8-9 iunie 2018, Universitatea de Vest Timisoara
„Buna-credinta vs. Culpa creditoruluI in materia obligatiei de moderare a prejudiciului”, Conferinta Internationala Bienala Universitatea de Vest Timisoara, 2-3 noiembrie 2018
„Executarea co-activa a contractelor si problematica daunelor sub-compensatorii. Perspective practice asupra obligatiei creditorului de moderare a prejudiciului”, Conferinta Omagiala Dan Chirica, „Intre dogmatica dreptului si ratiunea practica”, Facultatea de Drept a Universitatii Babes Bolyai Cluj-Napoca, cu sprijinul Uniunii Notarilor Publici, al Camerei Notarilor Publici Cluj si al Institutului Notarial Roman, 8-9 noiembrie 2018

Publicatii
J. Goicovici, Creditele pentru consum si investitii imobiliare, CH Beck, Bucuresti, 2014
J. Goicovici, Dictionar de Dreptul consumului, CH Beck, Bucuresti, 2010
J. Goicovici, Formarea progresiva a contractelor, Wolters Kluwer, Bucuresti, 2009
J. Goicovici, Legal Framework of the Consumer Associations in the Romanian Consumer Law, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” no. 26E, 2009
J. Goicovici, Pharmaceutical Liability for Informed Consent, „European Journal of Science and Theology, 2012, Vol 8
J. Goicovici, Pre-birth Genetics Scientific Research and legal valorisation, „European Journal of Scienceand Theology”, 2013, Vol. 9
J. Goicovici, Ethics of Biomedical Activities, in the light of the New Civil Code, „Romanian Review of Bioethics” Vol. 10, No. 4 (2012)
J. Goicovici, Mandatory rules of public policy concerning consumer protection in recent jurisprudence, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 38 E / February 2013
J. Goicovici, Right to Revocation of consent, in the light of the new Civil Code, Journal of Legal Studies nr. 1-2/2012, p. 38-47
J. Goicovici, L’inefficacite:des clauses vexatoires dans le nouveau Code civil, Curentul Juridic, nr. 2(49) / 2012
J. Goicovici, Contractele de imprumut de tip mezanin, in volumul L. Bercea (Coord.), „Contractele nenumite in afaceri”, Universul Juridic, Bucuresti, 2017
J. Goicovici, Law on Defective products, essential aspects of producers’ Responsibility,Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Europaea) nr. 1/2011, p. 81-94
J. Goicovici, „Legal and Administrative Intricacies of the Romanian Healthcare Policies in the Field of the Human organs Transplants”, Acta Universitatis Danubius Juridica nr. 2/ 2011, p. 99-124
J. Goicovici, „Retract of Consent, under the Regulation of the Romanian Consumption Law”, Studia Universitatis Babes-Bolyai series Negotia) nr. 3/2011, p. 27-39
J. Goicovici, „Clauze abuzive versus clauze lezionare in contractele consumatorilor”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 4/2014
J. Goicovici, „Comisioane bancare solicitate consumatorilor: cat de frecvente sunt clauzele bancare abuzive?”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 2/2014
J. Goicovici, „Garantiile ascendente in reglementarea noului Cod civil”, Curierul Judiciar 2015
J. Goicovici, „Opozabilitatea conditiilor generale de banca fata de consumatori”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 1/2015
J. Goicovici,”Noile proceduri de solutionare alternativa a litigiilor dintre comercianti si consumatori”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 4/2015
J. Goicovici, „Les actions en justice des associations des consommateurs dans l’interet colectif des consommateurs: une comparaison franco-roumaine”, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Europaea nr. 2/2010
J. Goicovici, „Consideratii cu privire la nulitatea testamentului conjunctiv”, Analele Universitatii de Vest Timisoara seria Drept nr. 1/2016
J. Goicovici, „Elementele constitutive ale practicilor comerciale neloiale in relatiile cu consumatorii”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 3/2016
J. Goicovici, „Efectele nulitatii clauzelor abuzive in contractele de credit ipotecar”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 1/2016
J. Goicovici, „Consideratii privind dreptul consumatorului de rambursare anticipata si sanctiunile aplicabile creditorilor profesionisti in contractele de credit”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 4/2017
J. Goicovici, „Substitutiile preventive reziduale – perspective practice asupra unui mecanism succesoral hibrid”, Analele Universitatii de Vest Timisoara seria Drept nr. 1/2018
J. Goicovici, „Vertical versus horisontal comparison in contemporary approaching of Consumer Law”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 1/2018

Membru al unor organizatii profesionale
Membru al AGP Academic Genesis Platform (2017-prezent)
Membru al ATINER Athens Institute for Education and Research (2016-prezent)
Membru al ARDAE Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (2016-prezent)

Culegeri de legislatie coordonate
Legislatia privind protectia consumatorilor, CH Beck, Bucuresti, 2018
Legislatia privind protectia consumatorilor, CH Beck, Bucuresti, 2016
Codul consumului si legislatia conexa, CH Beck, Bucuresti, 2012
Codul consumului si legislatia conexa, CH Beck, Bucuresti, 2011

Premii
Premiul Henri Capitant ex equo pentru monografia „Formarea progresiva a contractului”, Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010
Premiul UEFISCDI Program Resurse Umane, pentru articolul „The legal framework of the Consumer Associations in the Romanin Consumer law”, Transylvanian Review of administrative Sciences”, Vol. 26, 2009
Premiul UEFISCDI Program Resurse Umane, pentru articolul Mandatory rules of public policy concerning consumer protection in recent jurisprudence, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2013

Limbi straine cunoscute
Engleza (conversational C2 / writing C2)
Franceza (conversational C1 / scris C1)
Italiana (conversational B2 / scris B1)
Spaniola (conversational B1 / scris B2)