Iulius Jipescu este avocat definitiv, membru al Baroului Bucureşti din anul 2003.

Aria sa de expertiză cuprinde o gamă largă de domenii printre care se numără: dreptul aviatic, dreptul civil, dreptul societar, dreptul proprietății intelectuale, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal. Activitățile sale cu caracter juridic se concretizează prin oferirea de consultanță şi reprezentarea şi asistarea în fața instituțiilor publice şi private a persoanelor fizice şi juridice.

Este absolvent de studii masterale în domeniul dreptului afacerilor (Universitatea Nicolae Titulescu – Facultatea de Drept şi de studii postuniversitare în domeniul dreptului diplomatic (Institutul Diplomatic Roman). Este deţinător al International Air Law Diploma (acordată de Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni) și al British Law Diploma (acordată de British Law Center– Universitatea din București, Facultatea de Drept). De asemenea, a absolvit cursul de protecția datelor cu caracter personal organizat de Deloitte.

A asigurat consultanță juridică de specialitate pentru Compania Naționala Aeroporturi București S.A. și pentru compania TAROM, reprezentând totodată în fața instanțelor de judecată, în litigii având o complexitate deosebită, interesele acestor companii. De asemenea, a îndeplinit şi funcţia de secretar al Adunării Generale a Acţionarilor de la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti S.A. Reprezintă interesele companiei Blue Air Aviation în domeniul dreptului aviatic, societar, al proprietății intelectuale, al dreptului muncii și al protecției datelor cu caracter personal.

În calitate de membru al asociației Team Aviation Solutions, a fost implicat în organizarea conferinţei internaţionale de drept aviatic, Bucharest Air Transport, timp de 5 ani de zile, în perioada 2009-2014.

***

Iulius Jipescu is a lawyer, member of the Bucharest Bar since 2003.

His area of expertise includes a wide range of fields: aviation law, civil law, company law, intellectual property law, labour law, personal data protection law. Its legal activities are materialized by providing advice, representation, and assistance to public and private institutions.

He holds a master’s degree in business law from Nicolae Titulescu University – Faculty of Law and postgraduate studies in the field of diplomatic law (Romanian Diplomatic Institute). He holds an International Air Law Diploma (awarded by IATA – International Air Transport Association) of and a British Law Diploma (awarded by British Law Centre – Bucharest University, Law Faculty). He also graduated the data protection course organized by Deloitte.

He provided specialized legal advice for National Company Bucharest Airports S.A. and for the TAROM company, representing also before the courts, in litigations having a special complexity, the interests of these companies. He also served as Secretary of the General Meeting of Shareholders of National Company Bucharest Airports S.A. He represents the interests of Blue Air Aviation company in the field of aviation law, company law, intellectual property, labour law and personal data protection.

As a member of Team Aviation Solutions association, he was involved in organizing the international aviation law conference, Bucharest Air Transport, for 5 years, during 2009-2014.


:: Iulius Jipescu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022