Iuliana Leon


Iuliana Leon

Iuliana LEON, Managing Associate la Ţuca Zbârcea & Asociaţii, Expert în parteneriat public-privat şi Expert achiziţii publice, are o experienţă relevantă de 10 ani în materia procedurilor de atribuire a contractelor publice (achiziţii publice, concesiuni de lucrări publice şi servicii, parteneriate public-privat). Încă de la începutul exercitării profesiei de avocat, Iuliana LEON a acordat consultanţă juridică atât investitorilor privaţi, cât şi autorităţilor contractante cu privire la pregătirea, organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a unor contracte cu obiect complex, cât şi pe perioada implementării proiectelor de investiţii, în special în domeniul infrastructurii.

Iuliana a făcut parte din echipa de experți juridici selectați de Banca Europeană de Investiții să asiste Ministerul Fondurilor Europene în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.