Studii
2011-2015: Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Brăila; Profilul: Științe ale naturii
2015-2019: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor; Specializarea Ingineria Petrolului și Gazelor, Licență
2019-2021: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Specializarea Tehnologia Transportului, Distribuției și Depozitării Hidrocarburilor, Master
2020-prezent: Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept

Voluntariat
2012-2016: Voluntar la Crucea Roșie, Brăila
2016-2021: Voluntar la PGU Society of Petroleum Engineers Student Chapter
2017-prezent: Voluntar la Comitetul Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului

Activități
2018-2019: Vicepreședinte al PGU Society of Petroleum Engineers Student Chapter
2018-2020: Reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești
2017-2021: Reprezentant al Studenților în Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Secretar al Comisiei de Buget-Finanțe și Activități Administrative

Profesional
2018: Technical-Sales Intern, Tenaris SilcoTub
2020-prezent: SNTGN Transgaz S.A.

Participări
2017: Congresul Mondial al Petrolului, a 22-a Ediție, Istanbul, Turcia
2017: Parlamentul Tinerilor, București, România
2018: Energy Charter Conference, Ministerial Sessions, București, România
2018: Black Sea Oil and Gas Conference, Ediția a 6-a, București, România
2019: Future Leaders Forum, a 6-a Ediție, Saint Petersburg, Rusia