Prof. univ. dr. Iulia Motoc este judecător la Curtea Penală Internațională

Studii: 
1999: Doctor în filosofie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 1999
1998: Habilitation (Abilitarea de a conduce doctorate în Drept), Universitatea Paris XI „Jean Monnet”
1996: Doctor în Drept Internaţional Public, (calificativul Foarte bine cu felicitările juriului),Universitatea „Paul Cézanne” Aix – Marseille III, Facultatea de Drept
1995: Definitivat judecător, drept penal şi drept civil
1991: Master în Drept Internaţional Public, Universitatea „Paul Cézanne” Aix – Marseille III, Facultatea de Drept
1989: Licenţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (9,93/10), Disertaţie în dreptul penal (10/10)

Activități profesionale relevante:

a. Descrierea activităților judiciare
– judecător, Curtea Penală Internațională (2024 – prezent)
– Judecător, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2013-2023)
– Judecător, Curtea Constituţională a României, (2010-2013)
– Judecător Ad-hoc, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2010)
– Judecător, Judecătoria Sectorului 2, Bucureşti (1990-1995)
– Procuror stagiar, Procuratura Locală Giurgiu (septembrie 1989-1990)

b. Descrierea activităților juridice non-judiciare:
– Profesor universitar de drept internaţional şi protecţia drepturilor omului (din 2002) şi drept european (din 2007), Universitatea din Bucureşti
– Director ( România ) Master European a Drepturilor Omului şi Democratizării, Centrul Interuniversitar European pentru Drepturile Omului şi Democratizare, Veneţia (2007-prezent-)
– Profesor cercetător, Justiţie şi drept internaţional într-o lume globală, Institutul de Cercetare în Drept Internaţional şi European, Sorbona, IRDIES (2012-prezent)
– Yale University, Facultatea de drept, Orville Center For International Human Rights, (2004-2007)
– New York University, Facultatea de drept, Fulbright – curs, „International Law and Democracy”, (co-titular cu J.H.H. Weiler), (2003)
– New York University, 2004, Curs: Teoria şi istoria dreptului internaţional, cointervenient Benedict Kingsbury
– Universitatea din St-Thomas Miami, Master, Titular curs „Drepturile Omului şi Naţiunile Unite”(2001-2003)
– Avocat Baroul Bucureşti (1995-prezent poziţie rezervată)
– Arbitru, ICSID, Washington (2008-2014)
– Membru în Biroul Director, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Drept (2010-2012)
– Membru al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Constituţiei (2007-2008)

Raportor pe capitolul referitor la drepturile omului:
– Institutul European, Florenţa, Academia europeană de drepturile omului, Profesor invitat special „Discriminarea în genetică” (2006)
– Membru, Consiliul de Conducere al Societăţii Europene de Drept Internaţional (2004-2008)
– Membru, Consiliul ştiinţific, Revue Quebécoise de droit internaţional
– Membru, Consiliul ştiinţific, Colegiul Europei, TMC Asser Institute, Olanda
– Membru, Consiliul Internaţional de profesori şi practicieni, Facultatea de Drept, Universitatea de Melbourne
– Membru, International Law Association – Grupul de lucru pentru biotehnologii şi de drept internaţional
– Membru, Editorial Board, Anuarul de Drept internaţional şi comparat, Europa de Est
– Membru în Board, Comisia Internaţională a Juriştilor (International Commission of Jurists)
– Conferenţiar, Universitatea din Bucureşti (1998-2002)
– Lector, Universitatea din Bucureşti (1997-1998)
– Asistent, Universitatea din Bucureşti (1995-1997)

c. Descrierea activităților profesionale non-juridice
– Conducător de doctorate, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti (2010-prezent)
– Academia Diplomatică Bucureşti, Director ştiinţific (2002-2003)
– Co-Editor, Drept internaţional şi Relaţii internaţionale, Polls (1996-1999)
– Membru, Consiliul ştiinţific, Journal of International Relations and Developement
– Universitatea din Michigan, (1998), USAID, program de relaţii internaţionale
– Cercetător, Institutul pentru Ştiinţe Umane, Viena (ianuarie 1999 – iunie 1999)
– Lector, Academia de vară, Institutul pentru Ştiinţe Umane Viena, disciplina predată Filosofia politică şi drepturile omului

Activități și experiență în domeniul drepturilor omului:

Organizaţia Naţiunilor Unite:
– Vice-Preşedinte al Comitetului pentru Drepturile Omului (2012-2013)
– Membru, Comitetul pentru Drepturile Omului, Organizaţia Naţiunilor Unite (2006-prezent)
– Raportor şi membru în grupurile de lucru pentru evaluarea drepturilor civile şi politice, membru al grupului de lucru pentru comunicaţii
– Membru, Biroul Comitetului pentru Drepturile Omului, Organizaţia Naţiunilor Unite (2008-2010)
– Raportor Special al ONU pentru drepturile omului, Comisia pentru Republica Democrată Congo (2001-2004)
– Raportor Special ONU privind Drepturile Omului şi Genetica (2004-2007)
– Membru, Grupul de lucru pe formele extreme a sărăciei şi a Drepturilor Omului, Organizaţia Naţiunilor Unite (2003-2006)
– Membru, Grupul de lucru pentru populaţiile autohtone, Organizaţia Naţiunilor Unite (2000-2004)
– Membru al Sub-Comisiei privind promovarea şi protecţia drepturilor omului a Naţiunilor Unite (2000-2007)
– Preşedinte al Sub – Comisiei privind promovarea şi protecţia drepturilor omului, Naţiunile Unite (2000-2001)
– Preşedinte, Grupul de lucru privind administrarea justiţiei, Organizaţia Naţiunilor Unite (2002-2006)
– Raportor Special pentru organizaţiile nonguvernamentale, Comitetul Drepturilor Omului, Organizaţia Drepturilor Omului (2010-2012)
– Membru, Forumul Social, Organizaţia Naţiunilor Unite (2005)
– Membru în grupul de lucru privind formele contemporane ale sclaviei (1999-2000)

Consiliul Europei:
– Membru al Comitetului consultativ privind Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Consiliul Europei (1998-2004, 2008-2012)

Uniunea Europeană:
– Membru în Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (2010-2012)

Distincții:
– Steaua României, în rang de Cavaler
– Ordinul Constantin și Elena

Publicații:

Cărți 

1) Monografii
1. Interpréter la guerre, les exceptions de l’article 2 și 4 de la Charte ONU devant le Conseil de sécurité, Babel, București, 1997 (prefațat de profesorul Maurice Flory).
2. Teoria relațiilor internaționale: Sursele filosofiei politice și morale, Paideia, București, 2001.
3. Uniunea Europeană: legea și politica extinderii la Est, Paideia, București, 2001 (în limba română).
4. Plaidoyer pour les droits de l’homme, Universitatea București/Universitatea Paris – Assas II, București, 2009.
5. Despre democrație în Europa unită, Humanitas, București, 2012.

2) Cărți editate 
6. I. Motoc (ed.), Drepturile femeilor ca drepturi ale omului de la universal la regional – Eseuri în onoarea judecătorului Bhagwati, Editura Universității din București, Universitatea din București, 2009.
7. E. Jouannet, I. Motoc (eds), Internationalist doctrines during real communism in Europe, UMR Comparative Law, Society of Comparative Legislation Publishing House, Sorbonne, 2012 (premiul editorilor francezi).
8. I. Motoc și I. Ziemele (eds), The impact of the European Court of Human Rights and the case-law of democratic change and development in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
9. I. Motoc, P. Pinto de Albuquerque, and K. Wojtyczek (eds), New developments in Constitutional Law, Essays in Honour of Judge Andras  Sajo, Eleven Publishers, The Hague, 2017.
10. C. Morte Gomez, I. Motoc, P. Pastor Vilanova, G. Raimondi (eds), Human rights in global world, Essays in honour of Judge Lopez Guerra, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, 2018.
11. A. van Aacken and I. Motoc (eds), The ECHR and the General International Law, Oxford University Press, Oxford, 2018.
12. E. Decaux, I. Motoc (eds), Justice et droits de l’homme,, Pedone, Paris, 2019.
13. R. Chenal, I. Motoc, R. Spano, A. Sicilianos (eds), Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l’homme: Liber Amicorum Guido Raimondi, Wolf Legal Publishers, 2019.
14. Çalı, L. Bianku, I. Motoc (eds), Migration and the European Convention on Human Rights (European Society of International Law), Oxford University Press, Oxford, 2021.
15. M. Elósegui, A. Miron, I. Motoc (eds), The Rule of Law in Europe: Recent Challenges and Judicial Responses, Springer, New York City, 2021.

3) Manuale
16. T. Melescanu, I. Motoc, Droit International Public, Editura Universității București, București, 1996.
17. I. Motoc, S. Cioculescu (eds) Manual de analiza a politicii externe , Polirom, București, 2010.


:: Iulia Motoc este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Iulia Motoc: [Despre prezumția caracterului ilicit al dobândirii averilor]
:: Interviu JURIDICE.ro: Iulia Motoc: [Fără sprijinul instituțiilor internaționale, CCR n-ar fi supraviețuit]
:: Interviu JURIDICE.ro: Iulia Motoc: [Citarea unei decizii CEDO nu este o garanție pentru o decizie justă]
:: Interviu JURIDICE.ro: Iulia Motoc: [Există multiple conexiuni între drept și literatură]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022