Iulia-Alexandra Didu


Informații personale
Locul nașterii: Craiova, Dolj
Data nașterii: 10.04.2000

Informații de contact
iuliadidu10@gmail.com
diduiulia19@stud.ase.ro
Mobil: +40734310739

Educație și formare
2021 – prezent: Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București,
2019 – 2022- Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, secția engleză, Academia de Studii Economice din București

Experiență profesională și voluntariat
Februarie 2022- mai 2022 – stagiu de practică la Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), București, România
Septembrie 2022 – prezent – director al departamentului de Comunicare și Relații Externe în cadrul Asociației Studenților Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București

Limbi cunoscute: limba engleză (nivel C2), limba germană (nivel B2)