Irina Boța


Mă numesc Irina Boța, originară din Republica Moldova.

Mi-am făcut studiile liceale la București, profil matematică-informatică la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” (2013-2017). În perioada liceului am urmat Școala de Televiziune „Tudor Vornicu”. (2015-2017)

Mi-am făcut studiile de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu (2017-2021), București. Studiu de cercetare pe care l-am ales a fost „Partajul judiciar”, coordonator prof. univ. dr. Gabriela Răducan.

În prezent urmez Programul de master – Securitate Națională, la Universitatea de Stat din Moldova. (2021-prezent)
Sunt absolventă a Școlii de Securitate NATO, organizat de Centrul de Informare și Documentare privind NATO la Chișinău. (2021)

În trecut, mi-am făcut stagiu de practică la casa de avocatură „SĂVESCU & ASOCIAȚII”, iar paralel am fost redactor la SSJ. (2018) În același an, am participat la Conferința Moldo-Română, Ed. II, Panel Dreptul muncii, cu studiu pe tema „Recuperarea cheltuielilor de către angajator pentru instruirea angajaților”.

În acest an, sunt absolventă a primei ediții a Programului de Stagiu în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Mi-am făcut stagiul practic în Departamentul Serviciului Consiliului Suprem de Securitate. (martie-septembrie 2022)

În mai 2022, am participat la conferința științifico-practică națională „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe”, organizată de Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, unde am avut ca temă de cercetare „Instrumente de securitate aplicabile soluționării conflictului transnistrean: evoluție și transformare”, coordonator Victor Juc.